Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationskultur i bemanningsbranschen

Holst, Annie LU (2020) PEDK21 20192
Education
Abstract (Swedish)
Globaliseringens påverkan på marknaden leder till att fler och fler företag har ett behov av att använda sig av tillfällig- arbetskraft. Med tillfälligarbetskraft kan de snabbare an- passa sig efter variationen i marknadens efterfråga. Det skapar en flexibilitet och en lägre kostnadsstruktur. För att undvika kostnaden och tiden som rekrytering tar så använ- der sig många företag av bemanningsföretag. Dessa företag sköter hela rekryteringsprocessen, avtalsskrivning och tar ett arbetsgivaransvar. Kandidaten blir konsult och anställs hos bemanningsföretagen som hyr ut de som arbetskraft. Konsulter har en organisation där de har sin anställning och en annan organisation där de har sin arbetsplats. De får där- för ta del av organisationskultur... (More)
Globaliseringens påverkan på marknaden leder till att fler och fler företag har ett behov av att använda sig av tillfällig- arbetskraft. Med tillfälligarbetskraft kan de snabbare an- passa sig efter variationen i marknadens efterfråga. Det skapar en flexibilitet och en lägre kostnadsstruktur. För att undvika kostnaden och tiden som rekrytering tar så använ- der sig många företag av bemanningsföretag. Dessa företag sköter hela rekryteringsprocessen, avtalsskrivning och tar ett arbetsgivaransvar. Kandidaten blir konsult och anställs hos bemanningsföretagen som hyr ut de som arbetskraft. Konsulter har en organisation där de har sin anställning och en annan organisation där de har sin arbetsplats. De får där- för ta del av organisationskultur från två olika företag. I denna uppsats analyseras konsultchefernas syn på organisat- ionskultur i bemanningsföretag med avseende på ledarskap, lärande och distans. Studien som utförts är en kvalitativ intervjustudie där fyra konsultchefer från olika bemannings- företag i Sydsverige har intervjuats. Intervjuerna var semi- struktuerade och transkriberades. Transkriberingsmaterialet analyserades sedan med analysmetoden; kvalitativ inne- hållsanalys. Empirin från intervjuerna blev efter analyspro- cessen indelade i sex teman med kategorier. Sedan tolkades materialet för att skapa en förståelse för fenomenet organi- sationskultur i kontexten bemanningsbranschen. För att se- dan tolkas med hjälp av teori gällande organisationskultur, ledarskap och lärande. Min slutsats blev att kommunikation och tydlighet borde vara två centrala begrepp i branschen. Det gynnar samarbetet om samtliga led har en regelbunden kontakt och är tydliga med vilka förväntningar de har av varandra. Ledarskapet som konsultchef bör präglas av de två begreppen. Slutsatsen blev också att organisationskultur spelar stor roll i branschen med avseende på kontroll samt lärande (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holst, Annie LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie om organisationskultur, ledarskap och lärande
course
PEDK21 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, ledarskap, lärande, distans, erfarenhetslärande, bemanningsbranschen, rekrytering, konsult, konsultchef.
language
Swedish
id
9002909
date added to LUP
2020-01-29 17:20:08
date last changed
2020-01-29 17:20:08
@misc{9002909,
 abstract   = {{Globaliseringens påverkan på marknaden leder till att fler och fler företag har ett behov av att använda sig av tillfällig- arbetskraft. Med tillfälligarbetskraft kan de snabbare an- passa sig efter variationen i marknadens efterfråga. Det skapar en flexibilitet och en lägre kostnadsstruktur. För att undvika kostnaden och tiden som rekrytering tar så använ- der sig många företag av bemanningsföretag. Dessa företag sköter hela rekryteringsprocessen, avtalsskrivning och tar ett arbetsgivaransvar. Kandidaten blir konsult och anställs hos bemanningsföretagen som hyr ut de som arbetskraft. Konsulter har en organisation där de har sin anställning och en annan organisation där de har sin arbetsplats. De får där- för ta del av organisationskultur från två olika företag. I denna uppsats analyseras konsultchefernas syn på organisat- ionskultur i bemanningsföretag med avseende på ledarskap, lärande och distans. Studien som utförts är en kvalitativ intervjustudie där fyra konsultchefer från olika bemannings- företag i Sydsverige har intervjuats. Intervjuerna var semi- struktuerade och transkriberades. Transkriberingsmaterialet analyserades sedan med analysmetoden; kvalitativ inne- hållsanalys. Empirin från intervjuerna blev efter analyspro- cessen indelade i sex teman med kategorier. Sedan tolkades materialet för att skapa en förståelse för fenomenet organi- sationskultur i kontexten bemanningsbranschen. För att se- dan tolkas med hjälp av teori gällande organisationskultur, ledarskap och lärande. Min slutsats blev att kommunikation och tydlighet borde vara två centrala begrepp i branschen. Det gynnar samarbetet om samtliga led har en regelbunden kontakt och är tydliga med vilka förväntningar de har av varandra. Ledarskapet som konsultchef bör präglas av de två begreppen. Slutsatsen blev också att organisationskultur spelar stor roll i branschen med avseende på kontroll samt lärande}},
 author    = {{Holst, Annie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Organisationskultur i bemanningsbranschen}},
 year     = {{2020}},
}