Advanced

Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

Edvardsson, Isak LU ; Hultquist, Henrik LU and Nordqvist, Adam LU (2020) FEKH89 20192
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden.
Studien har en deduktiv ansats. Vidare med hjälp av multipel linjär regression har studiens data tolkats och sedan jämförts med tidigare studier. Studien utgår från tidigare forskning om ämnet företagsförvärv och därefter har hypoteser utformats för att testa påverkansfaktorer.
Empirin baseras på 98 publika företagsförvärv gjorda av svenska företag under perioden 2010-2015. Slutsatsen är att 56,1% av företagsförvärv är värdeförstörande för aktieägarna i det förvärvande företaget.... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden.
Studien har en deduktiv ansats. Vidare med hjälp av multipel linjär regression har studiens data tolkats och sedan jämförts med tidigare studier. Studien utgår från tidigare forskning om ämnet företagsförvärv och därefter har hypoteser utformats för att testa påverkansfaktorer.
Empirin baseras på 98 publika företagsförvärv gjorda av svenska företag under perioden 2010-2015. Slutsatsen är att 56,1% av företagsförvärv är värdeförstörande för aktieägarna i det förvärvande företaget. Gränsöverskridande förvärv bidrar i mindre grad till värdeförstörelse än inhemska förvärv. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the thesis is to examine if Mergers and Acquisitions by Swedish listed companies are value destroying. The aim of this study is to compare the common perception that 60-80% of M&As are value destroying and examine to what extent Swedish companies M&As are value destroying. This study uses a deductive approach. Furthermore multiple regression have been used to analyze the data and then compared to previous studies. The study is based on previous research on the subject of Mergers and Acquisitions and thereafter hypothesis’ have been developed to test the effect from different factors. The empirical foundation is based on a data set of 98 public acquisitions by Swedish companies between 2010-2015.
The conclusion is that 56,1%... (More)
The purpose of the thesis is to examine if Mergers and Acquisitions by Swedish listed companies are value destroying. The aim of this study is to compare the common perception that 60-80% of M&As are value destroying and examine to what extent Swedish companies M&As are value destroying. This study uses a deductive approach. Furthermore multiple regression have been used to analyze the data and then compared to previous studies. The study is based on previous research on the subject of Mergers and Acquisitions and thereafter hypothesis’ have been developed to test the effect from different factors. The empirical foundation is based on a data set of 98 public acquisitions by Swedish companies between 2010-2015.
The conclusion is that 56,1% of all acquisitions are value destroying for the shareholders of the acquiring firms. Crossborder acquisitions are less value destroying than domestic acquisitions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edvardsson, Isak LU ; Hultquist, Henrik LU and Nordqvist, Adam LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om förändrat aktieägarvärde till följd av företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade bolag
course
FEKH89 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mergers and Acquisitions, Shareholder-value, Value-destroying, Listed Companies, Multiple Regression, Företagsförvärv, Aktieägarvärde, Värdeförstörande, Börsnoterade bolag
language
Swedish
id
9003814
date added to LUP
2020-02-03 14:36:15
date last changed
2020-02-03 14:36:15
@misc{9003814,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden.
Studien har en deduktiv ansats. Vidare med hjälp av multipel linjär regression har studiens data tolkats och sedan jämförts med tidigare studier. Studien utgår från tidigare forskning om ämnet företagsförvärv och därefter har hypoteser utformats för att testa påverkansfaktorer.
Empirin baseras på 98 publika företagsförvärv gjorda av svenska företag under perioden 2010-2015. Slutsatsen är att 56,1% av företagsförvärv är värdeförstörande för aktieägarna i det förvärvande företaget. Gränsöverskridande förvärv bidrar i mindre grad till värdeförstörelse än inhemska förvärv.},
 author    = {Edvardsson, Isak and Hultquist, Henrik and Nordqvist, Adam},
 keyword   = {Mergers and Acquisitions,Shareholder-value,Value-destroying,Listed Companies,Multiple Regression,Företagsförvärv,Aktieägarvärde,Värdeförstörande,Börsnoterade bolag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?},
 year     = {2020},
}