Advanced

Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

Fäger, Elsa LU ; Haqués, Dante LU and Sjökvist, Edvin LU (2020) FEKH89 20192
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?
Seminariedatum: 2020-01-16
Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist
Handledare: Maria Gårdängen
Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade 
bolag
Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Modellen Fixed effects används för studiens regressionsanalys.
Teoretisk referensram: Försiktighetsmotiv, Transaktionsmotiv, Agentkostnadsmotiv
... (More)
Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?
Seminariedatum: 2020-01-16
Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist
Handledare: Maria Gårdängen
Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade 
bolag
Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Modellen Fixed effects används för studiens regressionsanalys.
Teoretisk referensram: Försiktighetsmotiv, Transaktionsmotiv, Agentkostnadsmotiv
Empiri/Data: Studien baseras på 208 bolag noterade under minst fem år på Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2004–2018. Datainsamlingen har skett via databaserna Bloomberg, Thomson Reuters Eikon samt Modular Finance: Holdings
Slutsats: Studien fastställer flera signifikanta samband mellan de undersökta determinanterna och mängden likvida medel i svenska börsbolag. Regressionen visar positiva samband mellan likvida medel och utdelning respektive tillväxtmöjligheter, samt ett negativt signifikant samband mellan likvida tillgångar och likvida medel. Slutligen kan två icke-linjära signifikanta samband för determinanterna skuldsättning och ägarkoncentration urskiljas. (Less)
Popular Abstract
Title: Determinants of Corporate Cash Holdings in Swedish Listed Companies
Seminar date: 2020-01-16
Course: FEKH89 Degree Project Undergraduate Level, Business Administration 15 University Credit Points
Authors: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist
Advisor: Maria Gårdängen
Key words: Cash holdings, Determinants, Corporate Governance, Ownership structure, Nasdaq OMX Stockholm
Purpose: The purpose of the study is to examine the determinants of cash holding for Swedish listed companies
Method: The study uses a quantitative and deductive approach. Fixed Effects is used as the main model for the regression 
analys
Theoretical perspectives: Precautionary motive for cash holdings, Transaction cost motive for cash... (More)
Title: Determinants of Corporate Cash Holdings in Swedish Listed Companies
Seminar date: 2020-01-16
Course: FEKH89 Degree Project Undergraduate Level, Business Administration 15 University Credit Points
Authors: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist
Advisor: Maria Gårdängen
Key words: Cash holdings, Determinants, Corporate Governance, Ownership structure, Nasdaq OMX Stockholm
Purpose: The purpose of the study is to examine the determinants of cash holding for Swedish listed companies
Method: The study uses a quantitative and deductive approach. Fixed Effects is used as the main model for the regression 
analys
Theoretical perspectives: Precautionary motive for cash holdings, Transaction cost motive for cash holdings, Agency theory
Empirical foundation: The sample consists of 208 companies that have been listed on Nasdaq OMX Stockholm for at least five years between 2004 and 2018. Data has been collected from the databases Bloomberg, Thomson Reuters Eikon and Modular Finance: Holdings
Conclusion: The result of the study shows several significant relationships for the determinants of corporate cash holdings in Swedish listed firms. A positive relationship for dividend and growth opportunities can be distinguished, whilst a negative relationship for liquid assets is presented. Finally, two non-linear significant relationships for the determinants leverage and owner concentration are identified. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fäger, Elsa LU ; Haqués, Dante LU and Sjökvist, Edvin LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm
language
Swedish
id
9004005
date added to LUP
2020-02-07 11:46:53
date last changed
2020-02-07 11:46:53
@misc{9004005,
 abstract   = {Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?	
Seminariedatum: 2020-01-16
Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng				
Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist 
Handledare: Maria Gårdängen
Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm 	 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade 
bolag				
Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Modellen Fixed effects används för studiens regressionsanalys.			
Teoretisk referensram: Försiktighetsmotiv, Transaktionsmotiv, Agentkostnadsmotiv			 
Empiri/Data: Studien baseras på 208 bolag noterade under minst fem år på Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2004–2018. Datainsamlingen har skett via databaserna Bloomberg, Thomson Reuters Eikon samt Modular Finance: Holdings 		
Slutsats: Studien fastställer flera signifikanta samband mellan de undersökta determinanterna och mängden likvida medel i svenska börsbolag. Regressionen visar positiva samband mellan likvida medel och utdelning respektive tillväxtmöjligheter, samt ett negativt signifikant samband mellan likvida tillgångar och likvida medel. Slutligen kan två icke-linjära signifikanta samband för determinanterna skuldsättning och ägarkoncentration urskiljas.},
 author    = {Fäger, Elsa and Haqués, Dante and Sjökvist, Edvin},
 keyword   = {Likvida medel,Determinanter,Bolagsstyrning,Ägarstruktur,Nasdaq OMX Stockholm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?},
 year     = {2020},
}