Advanced

”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

Abrahamsson, Maria LU and Hägerström, Beatrice LU (2020) PSPR14 20192
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. En tematisk analys av berättelserna utmynnade i tre huvudteman: Omvänd skuld- och ansvarsfördelning, Två sidor av minoritetsstressmyntet och Motstånd och revolt. Deltagarna beskrev en yttre förväntan om anpassning efter normerna från närstående såväl som en inre förväntan i form av internaliserat stigma och anpassning som strategi. Deltagarna upplevde att minoritetsstressen hade fått negativa konsekvenser för deras relationer i form av ytlighet och distans... (More)
Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. En tematisk analys av berättelserna utmynnade i tre huvudteman: Omvänd skuld- och ansvarsfördelning, Två sidor av minoritetsstressmyntet och Motstånd och revolt. Deltagarna beskrev en yttre förväntan om anpassning efter normerna från närstående såväl som en inre förväntan i form av internaliserat stigma och anpassning som strategi. Deltagarna upplevde att minoritetsstressen hade fått negativa konsekvenser för deras relationer i form av ytlighet och distans samt på deras mående i form av psykisk ohälsa och internaliserat stigma. Vidare upplevde deltagarna att minoritetsstress även förde med sig vissa positiva konsekvenser och de gjorde på olika sätt motstånd genom exempelvis synliggörande av sin identitet och sökte sig till andra hbtq+-personer för att få stöd. Deltagarna identifierade och uttryckte även relationella behov och önskat stöd från närstående vilket främst handlade om normkritik och validering. Studiens resultat ger en bild av hur hbtq+-personer tvingas hantera minoritetsstress i sina nära relationer och vilka konsekvenser detta får på hälsan och på relationerna. Vidare forskning på området efterlyses. (Less)
Abstract
The aim of this study was to explore how LGBTQ+ people experience and cope with minority stress in their close relationships, how minority stress affects the relationships and what health implications might come from it. Ten semi-structured interviews were conducted with LGBTQ+ individuals. A thematic analysis of the stories resulted in three main themes: Reverse guilt and liability, Two sides of the minority stress coin and Resistance and revolt. Participants described external expectations from their close ones to attune to gender and sexuality norms as well as internal expectancies in the form of internalized stigma. One of the ways they coped with this was through social adjustment. Participants also experienced negative mental health... (More)
The aim of this study was to explore how LGBTQ+ people experience and cope with minority stress in their close relationships, how minority stress affects the relationships and what health implications might come from it. Ten semi-structured interviews were conducted with LGBTQ+ individuals. A thematic analysis of the stories resulted in three main themes: Reverse guilt and liability, Two sides of the minority stress coin and Resistance and revolt. Participants described external expectations from their close ones to attune to gender and sexuality norms as well as internal expectancies in the form of internalized stigma. One of the ways they coped with this was through social adjustment. Participants also experienced negative mental health implications as a result of minority stress and negative consequences on their close relationships. In contrast, participants also described certain positive aspects of minority stress and the participants resisted adjustment in many ways, for example by seeking support amongst other LGBTQ+ individuals. They also identified and expressed relational needs and forms of optimal support, mainly validation and norm critique. The study provides insights into the challenges LGBTQ+ individuals experience in their close relationships as a result of minority stress. Further research is needed in this area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abrahamsson, Maria LU and Hägerström, Beatrice LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Minoritetsstress, hbtq+, nära relationer, coping, socialt stöd
language
Swedish
id
9004163
date added to LUP
2020-02-06 15:25:01
date last changed
2020-02-06 15:25:01
@misc{9004163,
 abstract   = {The aim of this study was to explore how LGBTQ+ people experience and cope with minority stress in their close relationships, how minority stress affects the relationships and what health implications might come from it. Ten semi-structured interviews were conducted with LGBTQ+ individuals. A thematic analysis of the stories resulted in three main themes: Reverse guilt and liability, Two sides of the minority stress coin and Resistance and revolt. Participants described external expectations from their close ones to attune to gender and sexuality norms as well as internal expectancies in the form of internalized stigma. One of the ways they coped with this was through social adjustment. Participants also experienced negative mental health implications as a result of minority stress and negative consequences on their close relationships. In contrast, participants also described certain positive aspects of minority stress and the participants resisted adjustment in many ways, for example by seeking support amongst other LGBTQ+ individuals. They also identified and expressed relational needs and forms of optimal support, mainly validation and norm critique. The study provides insights into the challenges LGBTQ+ individuals experience in their close relationships as a result of minority stress. Further research is needed in this area.},
 author    = {Abrahamsson, Maria and Hägerström, Beatrice},
 keyword   = {Minoritetsstress,hbtq+,nära relationer,coping,socialt stöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer},
 year     = {2020},
}