Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatresiliens för lagerbladsolja, en analys av industrin för lagerbladsolja i Samväldet Dominica

Rosén, Moa LU (2020) FMIM01 20201
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. Syftet med rapporten var att identifiera Dominicas historiska och nuvarande position på marknaden, att identifiera faktorer som fortfarande påverkar produktionen i Dominica och att utvärdera vilken påverkan det har.

Studien genomfördes som en Minor Field Study, ett stipendium som finansieras av Sida. Data samlades in under en tio veckor lång fältstudie på plats i Dominica, i samarbete med Climate Resilience Execution Agency for Dominica, CREAD. Information hämtades även genom artiklar i vetenskapliga... (More)
Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. Syftet med rapporten var att identifiera Dominicas historiska och nuvarande position på marknaden, att identifiera faktorer som fortfarande påverkar produktionen i Dominica och att utvärdera vilken påverkan det har.

Studien genomfördes som en Minor Field Study, ett stipendium som finansieras av Sida. Data samlades in under en tio veckor lång fältstudie på plats i Dominica, i samarbete med Climate Resilience Execution Agency for Dominica, CREAD. Information hämtades även genom artiklar i vetenskapliga rapporter, sökningar på internet, lokala rapporter och dokument inom jordbrukssektorn, intervjuer med nyckelpersoner och studiebesök.

Enligt resultatet från studien har stormar och orkaner under de senaste åren haft en stor inverkan på industrin genom att störa och avbryta flera viktiga steg och komponenter i sektorn. Just nu återhämtar sig sektorn, men en av de största utmaningarna är att öka andelen av produktens värde som når producenterna och att återskapa en stabilitet på global marknad för att säkerställa framtida efterfrågan. (Less)
Popular Abstract
The Commonwealth of Dominica is a small island nation, located in the Lesser Antilles of the West Indies. This study analyses the effects from recent storms and hurricanes on the traditional industry of bay oil production in the country. The aim is to find Dominica’s historic and current position on the market, find factors currently affecting the production in Dominica and evaluate these effects on the production capacity.

The study is done as a Minor Field Study which is a scholarship funded by the Swedish International Development Agency, Sida. Data was collected during 10 weeks in Dominica, in collaboration with the Climate Resilience Execution Agency for Dominica, CREAD. Information was gathered through scientific articles,... (More)
The Commonwealth of Dominica is a small island nation, located in the Lesser Antilles of the West Indies. This study analyses the effects from recent storms and hurricanes on the traditional industry of bay oil production in the country. The aim is to find Dominica’s historic and current position on the market, find factors currently affecting the production in Dominica and evaluate these effects on the production capacity.

The study is done as a Minor Field Study which is a scholarship funded by the Swedish International Development Agency, Sida. Data was collected during 10 weeks in Dominica, in collaboration with the Climate Resilience Execution Agency for Dominica, CREAD. Information was gathered through scientific articles, internet research, research in local reports on agricultural production, interviews with key stakeholders and field trips.

It was found that the recent storms have had a major impact on the industry, damaging several steps in the supply chain. However, the industry is starting to recover. One of the major challenges is to increase the value of the product to reach the producers, and to regain a stability on the market to ensure future demand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Moa LU
supervisor
organization
alternative title
Climate Resilience for Bay Oil, an Analysis of the Bay Oil Industry in the Commonwealth of Dominica
course
FMIM01 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bay, Bay Oil, Bay Rum, Pimenta racemosa, Essential Oil, Dominica, Commonwealth of Dominica, Caribbean, Climate Change, Extreme Weather, Hurricane, Hurricane Maria, Tropical Storm Erika, Artisanal Distilleries, Steam Distillation
report number
LUTFD2/TFEM-20/5151--SE+(1-68)
ISSN
1102-3651
language
English
id
9004405
date added to LUP
2020-02-06 15:14:57
date last changed
2020-02-06 15:14:57
@misc{9004405,
 abstract   = {Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. Syftet med rapporten var att identifiera Dominicas historiska och nuvarande position på marknaden, att identifiera faktorer som fortfarande påverkar produktionen i Dominica och att utvärdera vilken påverkan det har. 

Studien genomfördes som en Minor Field Study, ett stipendium som finansieras av Sida. Data samlades in under en tio veckor lång fältstudie på plats i Dominica, i samarbete med Climate Resilience Execution Agency for Dominica, CREAD. Information hämtades även genom artiklar i vetenskapliga rapporter, sökningar på internet, lokala rapporter och dokument inom jordbrukssektorn, intervjuer med nyckelpersoner och studiebesök. 

Enligt resultatet från studien har stormar och orkaner under de senaste åren haft en stor inverkan på industrin genom att störa och avbryta flera viktiga steg och komponenter i sektorn. Just nu återhämtar sig sektorn, men en av de största utmaningarna är att öka andelen av produktens värde som når producenterna och att återskapa en stabilitet på global marknad för att säkerställa framtida efterfrågan.},
 author    = {Rosén, Moa},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Bay,Bay Oil,Bay Rum,Pimenta racemosa,Essential Oil,Dominica,Commonwealth of Dominica,Caribbean,Climate Change,Extreme Weather,Hurricane,Hurricane Maria,Tropical Storm Erika,Artisanal Distilleries,Steam Distillation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatresiliens för lagerbladsolja, en analys av industrin för lagerbladsolja i Samväldet Dominica},
 year     = {2020},
}