Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det tomma arvet

Jacobsson, Sophia LU (2020) AAHM01 20201
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Det tomma arvet, eller det tomma kulturarvet, har ingen självklar lösning vad gäller dess återaktivering och framtid. I mitt examensarbete undersöker jag om det går att skapa en applicerbar modell för kulturarv, som även med små eller inga medel resulterar i en värdeökning. Med min modell som hypotes inleddes processen med att successivt testa den på ett obrukat kulturarv.

Det gamla observatoriet intill Lunds stadspark har sedan astronomerna lämnade byggnaden 2002 stått tomt och oanvänt. Flera försök att ge anläggningen nytt liv har gjorts, men utan resultat. Observatoriet är hårt reglerat som byggnadsminne tillsammans med dess park och de tillhörande byggnader som delar dess adress. I augusti 2019 skickades en formell förfrågan från... (More)
Det tomma arvet, eller det tomma kulturarvet, har ingen självklar lösning vad gäller dess återaktivering och framtid. I mitt examensarbete undersöker jag om det går att skapa en applicerbar modell för kulturarv, som även med små eller inga medel resulterar i en värdeökning. Med min modell som hypotes inleddes processen med att successivt testa den på ett obrukat kulturarv.

Det gamla observatoriet intill Lunds stadspark har sedan astronomerna lämnade byggnaden 2002 stått tomt och oanvänt. Flera försök att ge anläggningen nytt liv har gjorts, men utan resultat. Observatoriet är hårt reglerat som byggnadsminne tillsammans med dess park och de tillhörande byggnader som delar dess adress. I augusti 2019 skickades en formell förfrågan från Lunds kommun till Statens Fastighetsverk om att förvärva fastigheten.

Genom att applicera min modell på Observatoriet har jag testat allt från demolering till en typisk restaurering samt alla tänkbara scenarion där emellan. Hur skulle Observatoriet se ut om det lämnades åt sitt öde? Skulle det slutligen förfalla till en ruin eller skulle det hinna rivas innan dess? En oviss framtid kombineras med en nyfiken process och resulterar i en form av jakt på Observatoriets väntande öden. Med hur små medel kan man återskapa en attraktion till den astronomiska och vetenskapliga plats som Observatoriet och dess park en gång varit och till viss del är in idag. Skulle det lämpa sig med en enklare ljusinstallation eller behöver man häva delar av det lagstadgade skyddet och öppna upp i fasaden eller riva interiöra delar? (Less)
Popular Abstract
An optimal solution regarding reactivation of an empty cultural heritage does not exist. I am investigating the possibility of creating a model that, with few or no resources, can be applied to an abandoned and empty heritage.

I chose to apply my model to the old observatory next to Lund’s city park. It is a 19th century building that has been emptied and in some sense forgotten since the astronomers left the building in 2002. Several attempts to reactivate the observatory have been made, but none has succeeded. The observatory is heavily regulated as a protected building along with its park and the other buildings that share its address. In August 2019, a formal request was sent from the municipality of Lund to the National Property... (More)
An optimal solution regarding reactivation of an empty cultural heritage does not exist. I am investigating the possibility of creating a model that, with few or no resources, can be applied to an abandoned and empty heritage.

I chose to apply my model to the old observatory next to Lund’s city park. It is a 19th century building that has been emptied and in some sense forgotten since the astronomers left the building in 2002. Several attempts to reactivate the observatory have been made, but none has succeeded. The observatory is heavily regulated as a protected building along with its park and the other buildings that share its address. In August 2019, a formal request was sent from the municipality of Lund to the National Property Board of Sweden to acquire the property.

By applying my model to the observatory in Lund I have been investigating different outcomes, both possible and impossible. Everything from demolition to a typical restoration have been considered, as well as all the possible scenarios in between. What would the observatory look like if it was left as is? Would it eventually break down as a ruin or would it be demolished before that? How small or few do the efforts need to be to be able to recreate an attraction to the astronomical and scientific site that the observatory and its park once were, and to some extent still are today. Would it be enough with a new lighting installation for the building and perhaps some kind of display or does its protective status need to be reduced or lifted to enable an accessible and safe building? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Sophia LU
supervisor
organization
alternative title
The empty heritage
course
AAHM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Kulturarv, Cultural Heritage
language
Swedish
id
9006509
date added to LUP
2020-03-12 15:08:36
date last changed
2020-03-12 15:08:36
@misc{9006509,
 abstract   = {{Det tomma arvet, eller det tomma kulturarvet, har ingen självklar lösning vad gäller dess återaktivering och framtid. I mitt examensarbete undersöker jag om det går att skapa en applicerbar modell för kulturarv, som även med små eller inga medel resulterar i en värdeökning. Med min modell som hypotes inleddes processen med att successivt testa den på ett obrukat kulturarv.

Det gamla observatoriet intill Lunds stadspark har sedan astronomerna lämnade byggnaden 2002 stått tomt och oanvänt. Flera försök att ge anläggningen nytt liv har gjorts, men utan resultat. Observatoriet är hårt reglerat som byggnadsminne tillsammans med dess park och de tillhörande byggnader som delar dess adress. I augusti 2019 skickades en formell förfrågan från Lunds kommun till Statens Fastighetsverk om att förvärva fastigheten. 

Genom att applicera min modell på Observatoriet har jag testat allt från demolering till en typisk restaurering samt alla tänkbara scenarion där emellan. Hur skulle Observatoriet se ut om det lämnades åt sitt öde? Skulle det slutligen förfalla till en ruin eller skulle det hinna rivas innan dess? En oviss framtid kombineras med en nyfiken process och resulterar i en form av jakt på Observatoriets väntande öden. Med hur små medel kan man återskapa en attraktion till den astronomiska och vetenskapliga plats som Observatoriet och dess park en gång varit och till viss del är in idag. Skulle det lämpa sig med en enklare ljusinstallation eller behöver man häva delar av det lagstadgade skyddet och öppna upp i fasaden eller riva interiöra delar?}},
 author    = {{Jacobsson, Sophia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det tomma arvet}},
 year     = {{2020}},
}