Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett vägskäl för landsbygdskommunerna: En studie om framtidsutsikterna för landsbygdskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Broqvist, Ellen LU and Turfors, Johanna (2020) STVA22 20201
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Allt fler europeiska länder har börjat förespråka och genomföra omläggningar av den offentliga sektorn för att stärka kommunernas kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Trots att diskussionen om förhöjda statliga bidrag, interkommunal samverkan och kommunsammanslagningar även nått Sverige har inga större förändringar skett i praktiken. Den här fåfallsstudien kommer att undersöka sambandet mellan kommunstorlek och graden av kommunal demokrati i landsbygdskommuner. För att nå en slutsats kommer två landsbygdskommuner, Borgholms kommun och Mörbylånga kommun, jämföras med riksgenomsnittet. Analysen tar sin utgångspunkt i Dahl och Tuftes teori om Size and Democracy, där indikatorer för ‘systemic capacity’ och ‘democratic proximity’ kommer att... (More)
Allt fler europeiska länder har börjat förespråka och genomföra omläggningar av den offentliga sektorn för att stärka kommunernas kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Trots att diskussionen om förhöjda statliga bidrag, interkommunal samverkan och kommunsammanslagningar även nått Sverige har inga större förändringar skett i praktiken. Den här fåfallsstudien kommer att undersöka sambandet mellan kommunstorlek och graden av kommunal demokrati i landsbygdskommuner. För att nå en slutsats kommer två landsbygdskommuner, Borgholms kommun och Mörbylånga kommun, jämföras med riksgenomsnittet. Analysen tar sin utgångspunkt i Dahl och Tuftes teori om Size and Democracy, där indikatorer för ‘systemic capacity’ och ‘democratic proximity’ kommer att studeras för att pröva om teorin kan appliceras på svenska landsbygdskommuner. Uppsatsen syftar till att belysa vilka utmaningar svenska landsbygdskommuner står inför, om kommunerna skulle kunna kringgå dessa genom ökade bidrag, utökad interkommunal samverkan eller kommunsammanslagningar, samt vilka konsekvenser sådana lösningar hade kunnat tänkas få. Resultatet indikerar att diskussionen kring sambandet mellan storlek och kommunal demokrati liknar teorins antaganden, medan måtten delvis motsäger dem. Slutligen går det att hävda att småskaligheten hos kommunerna påverkar, och fortsatt kommer att påverka, deras förutsättningar att bedriva en effektiv kommunal verksamhet och samtidigt ha närhet till medborgarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broqvist, Ellen LU and Turfors, Johanna
supervisor
organization
course
STVA22 20201
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Size and Democracy, kommunal demokrati, kommunsammanslagningar, interkommunal samverkan, landsbygdskommuner, Borgholms kommun, Mörbylånga kommun
language
Swedish
id
9009175
date added to LUP
2020-09-21 13:29:12
date last changed
2020-09-21 13:29:12
@misc{9009175,
 abstract   = {{Allt fler europeiska länder har börjat förespråka och genomföra omläggningar av den offentliga sektorn för att stärka kommunernas kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Trots att diskussionen om förhöjda statliga bidrag, interkommunal samverkan och kommunsammanslagningar även nått Sverige har inga större förändringar skett i praktiken. Den här fåfallsstudien kommer att undersöka sambandet mellan kommunstorlek och graden av kommunal demokrati i landsbygdskommuner. För att nå en slutsats kommer två landsbygdskommuner, Borgholms kommun och Mörbylånga kommun, jämföras med riksgenomsnittet. Analysen tar sin utgångspunkt i Dahl och Tuftes teori om Size and Democracy, där indikatorer för ‘systemic capacity’ och ‘democratic proximity’ kommer att studeras för att pröva om teorin kan appliceras på svenska landsbygdskommuner. Uppsatsen syftar till att belysa vilka utmaningar svenska landsbygdskommuner står inför, om kommunerna skulle kunna kringgå dessa genom ökade bidrag, utökad interkommunal samverkan eller kommunsammanslagningar, samt vilka konsekvenser sådana lösningar hade kunnat tänkas få. Resultatet indikerar att diskussionen kring sambandet mellan storlek och kommunal demokrati liknar teorins antaganden, medan måtten delvis motsäger dem. Slutligen går det att hävda att småskaligheten hos kommunerna påverkar, och fortsatt kommer att påverka, deras förutsättningar att bedriva en effektiv kommunal verksamhet och samtidigt ha närhet till medborgarna.}},
 author    = {{Broqvist, Ellen and Turfors, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett vägskäl för landsbygdskommunerna: En studie om framtidsutsikterna för landsbygdskommunerna Borgholm och Mörbylånga}},
 year     = {{2020}},
}