Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betyg och lärande

Nordström, Gustav (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract
The present thesis is a qualitative study which aims to explore what impact grades have on students in an esthetic upper secondary school. The study uses a student
!3
perspective where the central factors are learning, motivation and self-esteem. The background to the study is an interest in what makes an individual genuinely motivated, and the experience that school puts a great focus on grades. This has awakened a curiosity to find out if there is a link between grades and the central factors of the study. In the presentation of earlier research concepts that are relevant for the central factors of the study are defined and explained. The literature background compiles relevant research within the area, to clarify essential concepts... (More)
The present thesis is a qualitative study which aims to explore what impact grades have on students in an esthetic upper secondary school. The study uses a student
!3
perspective where the central factors are learning, motivation and self-esteem. The background to the study is an interest in what makes an individual genuinely motivated, and the experience that school puts a great focus on grades. This has awakened a curiosity to find out if there is a link between grades and the central factors of the study. In the presentation of earlier research concepts that are relevant for the central factors of the study are defined and explained. The literature background compiles relevant research within the area, to clarify essential concepts and to illustrate the effects grades might have on students. To reach a result qualitative interviews have been performed with five students in an esthetic upper secondary school. The answers from the interviews are interpreted and analyzed to elucidate the research questions. The study shows that grades turn out to have an impact on student’s ability to learn and affect their motivation, self-esteem and experience of stress. High grades can motivate students to perform better but it can not be excluded that the motivation is based upon external factors instead of an inner motivation to learn. Furthermore the study shows that low grades can have a negative impact on students self-esteem and decrease their motivation to learn. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Föreliggande arbete är en kvalitativ studie vars syfte är att ta reda på hur betyg påverkar elever som studerar på en estetisk gymnasieskola. Studien utgår från ett elevperspektiv där de centrala faktorerna är lärande, motivation och självkänsla. I bakgrunden ligger ett intresse för vad som får en individ genuint motiverad att lära, samt en upplevelse av att det inom skolan läggs mycket fokus på betyg. Detta har väckt en nyfikenhet på om det skulle kunna finnas en eventuell koppling mellan betyg och studiens centrala faktorer. I redovisningen av tidigare forskning definieras och beskrivs de begrepp som är relevanta för de centrala faktorerna. För att få fram ett resultat har kvalitativa intervjuer genomförts med fem elever på ett estetiskt... (More)
Föreliggande arbete är en kvalitativ studie vars syfte är att ta reda på hur betyg påverkar elever som studerar på en estetisk gymnasieskola. Studien utgår från ett elevperspektiv där de centrala faktorerna är lärande, motivation och självkänsla. I bakgrunden ligger ett intresse för vad som får en individ genuint motiverad att lära, samt en upplevelse av att det inom skolan läggs mycket fokus på betyg. Detta har väckt en nyfikenhet på om det skulle kunna finnas en eventuell koppling mellan betyg och studiens centrala faktorer. I redovisningen av tidigare forskning definieras och beskrivs de begrepp som är relevanta för de centrala faktorerna. För att få fram ett resultat har kvalitativa intervjuer genomförts med fem elever på ett estetiskt gymnasium. Deras intervjusvar har transkriberats och sedan tolkats och analyserats för att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar. Studien visar att betyg har inverkan på elevers lärande, motivation och självkänsla. I resultatet framkommer även att betyg genererar en upplevelse av stress. Höga betyg kan motivera elever att prestera bättre, det kan dock inte uteslutas att arbetsinsatsen styrs av yttre faktorer snarare än av inre motivation att lära. Vidare visar studien på att låga betyg kan ha negativ effekt på elevers självkänsla samt minska motivationen till lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Gustav
supervisor
organization
alternative title
Hur betyg påverkar elevers lärande, motivation och självkänsla.
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Betyg, elever, lärande, motivation, pedagogik, självkänsla, Grades, learning, pedagogic, pupils, self-esteem.
language
Swedish
id
9009338
date added to LUP
2020-05-18 10:57:10
date last changed
2020-05-18 10:57:10
@misc{9009338,
 abstract   = {The present thesis is a qualitative study which aims to explore what impact grades have on students in an esthetic upper secondary school. The study uses a student 
!3
perspective where the central factors are learning, motivation and self-esteem. The background to the study is an interest in what makes an individual genuinely motivated, and the experience that school puts a great focus on grades. This has awakened a curiosity to find out if there is a link between grades and the central factors of the study. In the presentation of earlier research concepts that are relevant for the central factors of the study are defined and explained. The literature background compiles relevant research within the area, to clarify essential concepts and to illustrate the effects grades might have on students. To reach a result qualitative interviews have been performed with five students in an esthetic upper secondary school. The answers from the interviews are interpreted and analyzed to elucidate the research questions. The study shows that grades turn out to have an impact on student’s ability to learn and affect their motivation, self-esteem and experience of stress. High grades can motivate students to perform better but it can not be excluded that the motivation is based upon external factors instead of an inner motivation to learn. Furthermore the study shows that low grades can have a negative impact on students self-esteem and decrease their motivation to learn.},
 author    = {Nordström, Gustav},
 keyword   = {Betyg,elever,lärande,motivation,pedagogik,självkänsla,Grades,learning,pedagogic,pupils,self-esteem.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betyg och lärande},
 year     = {2016},
}