Advanced

Kvinnor som riskerar förföljelse - En kvalitativ innehållsanalys av hur regeringen i proposition 1996/96:25, svensk migrations-politik i globalt perspektiv resonerat kring skydd för kvinnor som riskerar förföljelse

Ridderman, Elin LU (2020) MRSK62 20201
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
År 1997 införde Sverige en särlagstiftning gällande rätten till internationellt skydd
undan förföljelse där syftet var att stärka kvinnors skydd mot förföljelse. Som grund för skapandet av denna särlagstiftning låg proposition 1996/97:25, svensk migrationspoli-tik i globalt perspektiv. Proposition 1996/97:25 är vad som kommer utgöra primär-materialet för denna studie.
Denna studie har som syfte att studera hur regeringens resonemang kring skydd mot förföljelse, samt hur regeringens resonemang kring kvinnors utsatthet under förföljelse ges till uttryck i proposition 1996/96:25. Den fråga undersökningen avser besvara är hur regeringen resonerar kring skydd för kvinnor som riskerar förföljelse, för att genom detta kunna visa på vilken... (More)
År 1997 införde Sverige en särlagstiftning gällande rätten till internationellt skydd
undan förföljelse där syftet var att stärka kvinnors skydd mot förföljelse. Som grund för skapandet av denna särlagstiftning låg proposition 1996/97:25, svensk migrationspoli-tik i globalt perspektiv. Proposition 1996/97:25 är vad som kommer utgöra primär-materialet för denna studie.
Denna studie har som syfte att studera hur regeringens resonemang kring skydd mot förföljelse, samt hur regeringens resonemang kring kvinnors utsatthet under förföljelse ges till uttryck i proposition 1996/96:25. Den fråga undersökningen avser besvara är hur regeringen resonerar kring skydd för kvinnor som riskerar förföljelse, för att genom detta kunna visa på vilken innebörd skydd för kvinnor som riskerar förföljelse tillskri-vits i proposition 1996/97:25. Studiens metodologiska grund utgörs av en innehållsana-lys. Genom denna metod blev specifika resonemang av intresse att analysera genom undersökningens teoretiska perspektiv. Det teoretiska perspektivet i undersökningen är Statsvetaren Maria Bexelius teori i vilken hon menar att det är möjligt att dela in asyl-sökande kvinnor i tre kategorier. Resultatet av regeringens resonemang kommer ur studiens teoretiska perspektiv visa på vilken innebörd skydd för kvinnor mot förföljelse har tillskrivits av regeringen i proposition 1996/96:25. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ridderman, Elin LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förföljelse, skydd, kvinnor, asyl, proposition 1996/97:25, förföljelsegrund, förföljelse-metod, genus, kön.
language
Swedish
id
9011665
date added to LUP
2020-08-20 11:13:55
date last changed
2020-08-20 11:13:55
@misc{9011665,
 abstract   = {År 1997 införde Sverige en särlagstiftning gällande rätten till internationellt skydd 
undan förföljelse där syftet var att stärka kvinnors skydd mot förföljelse. Som grund för skapandet av denna särlagstiftning låg proposition 1996/97:25, svensk migrationspoli-tik i globalt perspektiv. Proposition 1996/97:25 är vad som kommer utgöra primär-materialet för denna studie. 
Denna studie har som syfte att studera hur regeringens resonemang kring skydd mot förföljelse, samt hur regeringens resonemang kring kvinnors utsatthet under förföljelse ges till uttryck i proposition 1996/96:25. Den fråga undersökningen avser besvara är hur regeringen resonerar kring skydd för kvinnor som riskerar förföljelse, för att genom detta kunna visa på vilken innebörd skydd för kvinnor som riskerar förföljelse tillskri-vits i proposition 1996/97:25. Studiens metodologiska grund utgörs av en innehållsana-lys. Genom denna metod blev specifika resonemang av intresse att analysera genom undersökningens teoretiska perspektiv. Det teoretiska perspektivet i undersökningen är Statsvetaren Maria Bexelius teori i vilken hon menar att det är möjligt att dela in asyl-sökande kvinnor i tre kategorier. Resultatet av regeringens resonemang kommer ur studiens teoretiska perspektiv visa på vilken innebörd skydd för kvinnor mot förföljelse har tillskrivits av regeringen i proposition 1996/96:25.},
 author    = {Ridderman, Elin},
 keyword   = {förföljelse,skydd,kvinnor,asyl,proposition 1996/97:25,förföljelsegrund,förföljelse-metod,genus,kön.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnor som riskerar förföljelse - En kvalitativ innehållsanalys av hur regeringen i proposition 1996/96:25, svensk migrations-politik i globalt perspektiv resonerat kring skydd för kvinnor som riskerar förföljelse},
 year     = {2020},
}