Advanced

Välj det osäkra före det säkra

Altergård, Filip LU ; Jernå, Anton LU and Åberg, Adam LU (2020) FEKH19 20201
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock.

Metod: Uppsatsen följer en abduktiv ansats med inslag av både kvalitativ och kvantitativa primärdata. Forskningsdesignen grundar sig i en enfallsstudie. Primärdata har samlats in med semistrukturerade intervjuer och enkätundersökning internt på fallföretaget. Dataanalysen genomfördes med konstant- och mönsterjämförelse.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin om dynamiska kapabiliteter, främst av Teece (1997, 2007), samt tillägg av vidare forskning. Därefter presenteras forskning om osäkerhet sammankopplat med dynamiska kapabiliteter.

Empiri: Studiens fallföretag, Hello There... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock.

Metod: Uppsatsen följer en abduktiv ansats med inslag av både kvalitativ och kvantitativa primärdata. Forskningsdesignen grundar sig i en enfallsstudie. Primärdata har samlats in med semistrukturerade intervjuer och enkätundersökning internt på fallföretaget. Dataanalysen genomfördes med konstant- och mönsterjämförelse.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin om dynamiska kapabiliteter, främst av Teece (1997, 2007), samt tillägg av vidare forskning. Därefter presenteras forskning om osäkerhet sammankopplat med dynamiska kapabiliteter.

Empiri: Studiens fallföretag, Hello There Games AB, är ett litet spelutvecklingsföretag baserat i Göteborg, Sverige, som opererar i en snabbföränderlig bransch. Den rådande pandemin har lett till förändringar för företaget som hanteras av diverse åtgärder.

Resultat: Företaget uppfyller delvis eller helt de kriterier som krävs för att uppnå dynamiska kapabiliteter. Dynamiska kapabiliteter såsom organisatorisk inlärning, kunskapshantering, strategic fit samt att forma om existerande kapabiliteter har använts för att hantera osäkerheten orsakat av en ekonomisk chock. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this study is to investigate the role of dynamic capabilities, in a small- size company, during uncertainty caused by an economic shock.

Methodology: The study follows an abductive reasoning with both qualitative and quantitative elements. The research design is a case-study of a single company. Primary data was collected with semi-structured interviews and a self-completion questionnaire. The data analysis was conducted through both constant comparative and pattern matching methods.

Theoretical perspectives: The study is based on the theory of dynamic capabilities, mainly done by Tecee (1997; 2007), with the addition of further research. Research about uncertainty and dynamic capabilities is also presented.
... (More)
Purpose: The purpose of this study is to investigate the role of dynamic capabilities, in a small- size company, during uncertainty caused by an economic shock.

Methodology: The study follows an abductive reasoning with both qualitative and quantitative elements. The research design is a case-study of a single company. Primary data was collected with semi-structured interviews and a self-completion questionnaire. The data analysis was conducted through both constant comparative and pattern matching methods.

Theoretical perspectives: The study is based on the theory of dynamic capabilities, mainly done by Tecee (1997; 2007), with the addition of further research. Research about uncertainty and dynamic capabilities is also presented.

Empirical foundations: The case-study is based on a small-size game developing company, Hello There Games AB, located in Gothenburg, Sweden, and operating in a high-volatile market. The pandemic resulted in changes and made several actions to handle it.

Conclusions: The company fulfills partly or fully criterias required to achieve dynamic capabilities. Dynamic capabilities such as organizational learning, strategic fit and reformation of existing capabilities have been used to handle the uncertainty caused by an economic shock. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Altergård, Filip LU ; Jernå, Anton LU and Åberg, Adam LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om hur dynamiska kapabiliteter kan hantera osäkerhet orsakat av ekonomisk chock
course
FEKH19 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9012390
date added to LUP
2020-07-28 12:35:10
date last changed
2020-07-28 12:35:10
@misc{9012390,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock.

Metod: Uppsatsen följer en abduktiv ansats med inslag av både kvalitativ och kvantitativa primärdata. Forskningsdesignen grundar sig i en enfallsstudie. Primärdata har samlats in med semistrukturerade intervjuer och enkätundersökning internt på fallföretaget. Dataanalysen genomfördes med konstant- och mönsterjämförelse.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin om dynamiska kapabiliteter, främst av Teece (1997, 2007), samt tillägg av vidare forskning. Därefter presenteras forskning om osäkerhet sammankopplat med dynamiska kapabiliteter.

Empiri: Studiens fallföretag, Hello There Games AB, är ett litet spelutvecklingsföretag baserat i Göteborg, Sverige, som opererar i en snabbföränderlig bransch. Den rådande pandemin har lett till förändringar för företaget som hanteras av diverse åtgärder.

Resultat: Företaget uppfyller delvis eller helt de kriterier som krävs för att uppnå dynamiska kapabiliteter. Dynamiska kapabiliteter såsom organisatorisk inlärning, kunskapshantering, strategic fit samt att forma om existerande kapabiliteter har använts för att hantera osäkerheten orsakat av en ekonomisk chock.},
 author    = {Altergård, Filip and Jernå, Anton and Åberg, Adam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Välj det osäkra före det säkra},
 year     = {2020},
}