Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Körsång inom elevhälsan? En studie om hur körsång kan användas för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar - genom elevhälsan

Kågström, Mina LU (2020) LAMP72 20201
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka om körsång kan användas som ett verktyg för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar genom elevhälsan. Vidare undersöktes även huruvida körpedagoger ser fördelar med att beakta körsångens hälsoeffekter i sin egen undervisning, och hur möjligheten för att använda körsång inom elevhälsan i dagens gymnasieskola ser ut. För att genomföra studien gjordes tre kvalitativa intervjuer med två körpedagoger och en kurator. Två av informanterna arbetar på en gymnasieskola och en informant arbetar med musik och hälsa.
Resultatet av studien är att de tre informanterna pratar om hur elevhälsan skulle kunna använda sig av körsång. Informanterna talar om några faktorer som kan skapa psykisk ohälsa hos elever så... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka om körsång kan användas som ett verktyg för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar genom elevhälsan. Vidare undersöktes även huruvida körpedagoger ser fördelar med att beakta körsångens hälsoeffekter i sin egen undervisning, och hur möjligheten för att använda körsång inom elevhälsan i dagens gymnasieskola ser ut. För att genomföra studien gjordes tre kvalitativa intervjuer med två körpedagoger och en kurator. Två av informanterna arbetar på en gymnasieskola och en informant arbetar med musik och hälsa.
Resultatet av studien är att de tre informanterna pratar om hur elevhälsan skulle kunna använda sig av körsång. Informanterna talar om några faktorer som kan skapa psykisk ohälsa hos elever så som betyg och bedömning, prestationsångest och jämförelse mellan eleverna. Vidare diskuterade informanterna hur körsångens hälsoeffekter kan gynna elever och körpedagoger. Avslutningsvis diskuterar de möjligheten för att kunna arbeta med körsång inom elevhälsan på gymnasieskolor.
Av resultatet dras slutsatsen att körsång kan användas som verktyg inom elevhälsan, men att det finns svårigheter att få ihop det organisatoriskt. Körpedagoger kan gynnas av att beakta körsångens hälsoeffekter, men får även med sig hälsoeffekter automatiskt i sitt praktiska arbete. Informanterna ser positiva effekter i att använda körsång som en frivillig aktivitet efter skolan eller att elevhälsan kan rekommendera elever med psykisk ohälsa att sjunga i kör. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to investigate if choir singing can be used as a tool to prohibit mental illness or bad mental health amongst youths through student health services. The study also investigates if choir teachers can see benefits of teaching choir with choir singings health effects in mind, and what the possibility is to use choir singing as a tool in today’s high schools (Swedish gymnasium). In order to complete the study, there was three interviews made according to qualitative method. The informants were two choir teachers and a school counselor. Two of the informants works at a Swedish gymnasium and the third informant works with music and health.
The result of the study is that all three informants discuss how student... (More)
The purpose of this study is to investigate if choir singing can be used as a tool to prohibit mental illness or bad mental health amongst youths through student health services. The study also investigates if choir teachers can see benefits of teaching choir with choir singings health effects in mind, and what the possibility is to use choir singing as a tool in today’s high schools (Swedish gymnasium). In order to complete the study, there was three interviews made according to qualitative method. The informants were two choir teachers and a school counselor. Two of the informants works at a Swedish gymnasium and the third informant works with music and health.
The result of the study is that all three informants discuss how student health services would be able to use choir singing as a tool. The informants talk about different factors that can increase bad mental health amongst students such as grades and assessments, performance anxiety and student’s comparing themselves with each other. Furthermore the informants discuss how choir singings health benefits can support students and choir teachers. Finally, they discuss what the possibility is to work with choir singing through the student health services.
The study’s conclusion from the results is that choir singing can be used as a tool through the student health service, but there are issues with how it would apply with the school’s organization. Choir teachers can be benefited by thinking about choir singings health effects, but they can also receive and give the health effects simply by teaching. The informants see positive effects in using choir singing as a after school activity or that the student health service can recommend people with bad mental health to sing in choir. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kågström, Mina LU
supervisor
organization
alternative title
Choir Singing within the student health services? A study about how choir singing can be used to counteract student’s with bad mental health – through the student health services
course
LAMP72 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
kör, körsång, hälsa, elevhälsa, psykisk ohälsa, gymnasieskolan, utbildningsvetenskap, musikpedagogik choir, choir singing, health, student health services, bad mental health, singing, educational science, music education
language
Swedish
id
9012440
date added to LUP
2020-06-12 09:42:45
date last changed
2020-06-12 09:42:45
@misc{9012440,
 abstract   = {{The purpose of this study is to investigate if choir singing can be used as a tool to prohibit mental illness or bad mental health amongst youths through student health services. The study also investigates if choir teachers can see benefits of teaching choir with choir singings health effects in mind, and what the possibility is to use choir singing as a tool in today’s high schools (Swedish gymnasium). In order to complete the study, there was three interviews made according to qualitative method. The informants were two choir teachers and a school counselor. Two of the informants works at a Swedish gymnasium and the third informant works with music and health. 
The result of the study is that all three informants discuss how student health services would be able to use choir singing as a tool. The informants talk about different factors that can increase bad mental health amongst students such as grades and assessments, performance anxiety and student’s comparing themselves with each other. Furthermore the informants discuss how choir singings health benefits can support students and choir teachers. Finally, they discuss what the possibility is to work with choir singing through the student health services. 
The study’s conclusion from the results is that choir singing can be used as a tool through the student health service, but there are issues with how it would apply with the school’s organization. Choir teachers can be benefited by thinking about choir singings health effects, but they can also receive and give the health effects simply by teaching. The informants see positive effects in using choir singing as a after school activity or that the student health service can recommend people with bad mental health to sing in choir.}},
 author    = {{Kågström, Mina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Körsång inom elevhälsan? En studie om hur körsång kan användas för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar - genom elevhälsan}},
 year     = {{2020}},
}