Advanced

Hittepå - Samspelet mellan förutbestämdhet och intuition vid skapandet av ett album

Sandquist, Robin LU (2020) LAMP72 20201
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie har syftet att få ökad kunskap om min personliga skapandeprocess bakom ett musikaliskt album. Hur ser förhållandet ut mellan mig som musicerande kompositör och mina medmusiker? Hur balanseras mina intentioner med deras kreativitet? Hur kan detta samspel formuleras och karaktäriseras? Hur ser det kompositoriska samspelet ut mellan förutbestämda musikaliska strukturer och mera intuitiva och improvisatoriska förhållningssätt relaterat till min egen skapandeprocess?
Studien har genomförts genom dokumentation av mina musikaliska tankar och idéer i en konstnärlig loggbok och genom videoinspelning av albumets inspelningstillfällen. Resultatet av studien är den färdiga produkten, dvs. det klingande materialet från albumet.
De... (More)
Denna studie har syftet att få ökad kunskap om min personliga skapandeprocess bakom ett musikaliskt album. Hur ser förhållandet ut mellan mig som musicerande kompositör och mina medmusiker? Hur balanseras mina intentioner med deras kreativitet? Hur kan detta samspel formuleras och karaktäriseras? Hur ser det kompositoriska samspelet ut mellan förutbestämda musikaliska strukturer och mera intuitiva och improvisatoriska förhållningssätt relaterat till min egen skapandeprocess?
Studien har genomförts genom dokumentation av mina musikaliska tankar och idéer i en konstnärlig loggbok och genom videoinspelning av albumets inspelningstillfällen. Resultatet av studien är den färdiga produkten, dvs. det klingande materialet från albumet.
De slutsatser som kan dras av studien är att större delen av skapandeprocessen har skett genom noggrann planering och strukturering, vilket har skapat förutsättningar för de intuitiva idéer som dykt upp både hos de deltagande musikerna och hos mig, såväl före som under inspelningstillfällena. De förutbestämda strukturerna har således varit avgörande förutsättningar för att de intuitiva idéerna har kunnat uppstå och manifesteras i albumet. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to increase my knowledge of my personal creation process behind a musical album. What does the relationship between me as a music composer and my fellow musicians look like? How are my intentions balanced with their creativity? How can this interaction be formulated and characterized? What does the compositional interaction look like between predetermined musical structures and more intuitive and improvisational approaches related to my own creation process?
The study was conducted through documentation of my musical thoughts and ideas in an artistic logbook and through video recording of the album’s recording sessions. The result of the study is the finished product, ie. the sounding material from the album. ... (More)
The purpose of this study is to increase my knowledge of my personal creation process behind a musical album. What does the relationship between me as a music composer and my fellow musicians look like? How are my intentions balanced with their creativity? How can this interaction be formulated and characterized? What does the compositional interaction look like between predetermined musical structures and more intuitive and improvisational approaches related to my own creation process?
The study was conducted through documentation of my musical thoughts and ideas in an artistic logbook and through video recording of the album’s recording sessions. The result of the study is the finished product, ie. the sounding material from the album.
The conclusion that can be drawn from the study are that most of the creation process has occurred through careful planning and structuring, which has created the conditions for the intuitive ideas that have emerged both with the participating musicians and with me, both before and during the recording sessions. Thus, the predetermined structures have been crucial prerequisites for the intuitive ideas to have emerged and manifested in the album. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandquist, Robin LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förutbestämd struktur, intuition, inspelning, kreativt skapande, komposition, musikaliskt flow, musikpedagogik, skapandeprocess, utbildningsvetenskap, composition, creative making, creative process, educational science, musical flow, music education, predetermined structure, recording
language
Swedish
id
9013067
date added to LUP
2020-06-12 09:42:30
date last changed
2020-06-12 09:42:30
@misc{9013067,
 abstract   = {The purpose of this study is to increase my knowledge of my personal creation process behind a musical album. What does the relationship between me as a music composer and my fellow musicians look like? How are my intentions balanced with their creativity? How can this interaction be formulated and characterized? What does the compositional interaction look like between predetermined musical structures and more intuitive and improvisational approaches related to my own creation process?
The study was conducted through documentation of my musical thoughts and ideas in an artistic logbook and through video recording of the album’s recording sessions. The result of the study is the finished product, ie. the sounding material from the album. 
The conclusion that can be drawn from the study are that most of the creation process has occurred through careful planning and structuring, which has created the conditions for the intuitive ideas that have emerged both with the participating musicians and with me, both before and during the recording sessions. Thus, the predetermined structures have been crucial prerequisites for the intuitive ideas to have emerged and manifested in the album.},
 author    = {Sandquist, Robin},
 keyword   = {förutbestämd struktur,intuition,inspelning,kreativt skapande,komposition,musikaliskt flow,musikpedagogik,skapandeprocess,utbildningsvetenskap,composition,creative making,creative process,educational science,musical flow,music education,predetermined structure,recording},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hittepå - Samspelet mellan förutbestämdhet och intuition vid skapandet av ett album},
 year     = {2020},
}