Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användning av hundar i arbetsterapi - för främjande av aktivitet och delaktighet

Holmberg, Sassa LU and Thor Jardefur, Petra Elisabeth LU (2020) ATPK62 20201
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hundar används inom många områden i hälso- och sjukvården, för att bland annat motivera, aktivera eller möjliggöra för klienten att utföra och delta i aktiviteter mer självständigt. Arbetsterapeutisk forskning har visat att utförande av aktiviteter som upplevs som meningsfulla för människan och där hon känner delaktighet i samhället har samband med både välbefinnande och bättre hälsa. Mot denna bakgrund finns ett behov av att undersöka och sammanställa kunskapsläget om hur vårdhundar kan användas även i ett arbetsterapeutiskt syfte.
Syfte: Att kartlägga litteratur om hur vårdhundar kan användas inom arbetsterapi för att främja aktivitet och delaktighet.
Metod: Studiens design var en litteraturöversikt av vetenskapliga studier... (More)
Bakgrund: Hundar används inom många områden i hälso- och sjukvården, för att bland annat motivera, aktivera eller möjliggöra för klienten att utföra och delta i aktiviteter mer självständigt. Arbetsterapeutisk forskning har visat att utförande av aktiviteter som upplevs som meningsfulla för människan och där hon känner delaktighet i samhället har samband med både välbefinnande och bättre hälsa. Mot denna bakgrund finns ett behov av att undersöka och sammanställa kunskapsläget om hur vårdhundar kan användas även i ett arbetsterapeutiskt syfte.
Syfte: Att kartlägga litteratur om hur vårdhundar kan användas inom arbetsterapi för att främja aktivitet och delaktighet.
Metod: Studiens design var en litteraturöversikt av vetenskapliga studier från perioden 2010–2020. Artiklarna analyserades genom manifest innehållsanalys för att identifiera genomgående teman och kategorier.
Resultat: Fyra teman identifierades om hur vårdhundar bidrar till ökad aktivitet och delaktighet; 1) Känslomässiga och psykiska aspekter, 2) Sociala aspekter, 3) Fysiska aspekter, och 4) Aktivitetsaspekter.
Slutsats: Resultaten pekar på att hundar har stor potential vid arbetsterapeutisk intervention för flera målgrupper med olika syften som mål. Det finns dock behov av framförallt randomiserade kontrollerade studier med arbetsterapeutisk teori och arbetsterapeutiska bedömningsinstrument för att mäta effekterna och för att stärka evidensen av användning av hundar inom arbetsterapi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Sassa LU and Thor Jardefur, Petra Elisabeth LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9014369
date added to LUP
2020-06-09 15:35:24
date last changed
2020-06-09 15:35:24
@misc{9014369,
 abstract   = {{Bakgrund: Hundar används inom många områden i hälso- och sjukvården, för att bland annat motivera, aktivera eller möjliggöra för klienten att utföra och delta i aktiviteter mer självständigt. Arbetsterapeutisk forskning har visat att utförande av aktiviteter som upplevs som meningsfulla för människan och där hon känner delaktighet i samhället har samband med både välbefinnande och bättre hälsa. Mot denna bakgrund finns ett behov av att undersöka och sammanställa kunskapsläget om hur vårdhundar kan användas även i ett arbetsterapeutiskt syfte.
Syfte: Att kartlägga litteratur om hur vårdhundar kan användas inom arbetsterapi för att främja aktivitet och delaktighet.
Metod: Studiens design var en litteraturöversikt av vetenskapliga studier från perioden 2010–2020. Artiklarna analyserades genom manifest innehållsanalys för att identifiera genomgående teman och kategorier.
Resultat: Fyra teman identifierades om hur vårdhundar bidrar till ökad aktivitet och delaktighet; 1) Känslomässiga och psykiska aspekter, 2) Sociala aspekter, 3) Fysiska aspekter, och 4) Aktivitetsaspekter.
Slutsats: Resultaten pekar på att hundar har stor potential vid arbetsterapeutisk intervention för flera målgrupper med olika syften som mål. Det finns dock behov av framförallt randomiserade kontrollerade studier med arbetsterapeutisk teori och arbetsterapeutiska bedömningsinstrument för att mäta effekterna och för att stärka evidensen av användning av hundar inom arbetsterapi.}},
 author    = {{Holmberg, Sassa and Thor Jardefur, Petra Elisabeth}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Användning av hundar i arbetsterapi - för främjande av aktivitet och delaktighet}},
 year     = {{2020}},
}