Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Informerat samtycke ur ett kommunikativt perspektiv - En kvantitativ studie om kommunikativa faktorers betydelse för skapandet av en förtroendeingivande kommunikationsinsats i en digitaliserad samtid

Gulliksen, Ebba LU and Karlsson, Vera (2020) SKDK11 20201
Department of Strategic Communication
Abstract
This study aims to investigate individuals' trust to informed valid consent on digital platforms and enlighten the relation between trust and communication. The research question of this study aims to answer what communicative elements an organization should take into account to communicate informed valid consent in a trustful manner. With a positivistic approach and through a variable-oriented quantitative method, the data collection is based on a survey study. The empirical results indicate several significant relations. Further, the result demonstrates a negative relation between the variable transparency and informed valid consent, whereas the variables internet usage, knowledge of cookies, service quality, and usability illustrate... (More)
This study aims to investigate individuals' trust to informed valid consent on digital platforms and enlighten the relation between trust and communication. The research question of this study aims to answer what communicative elements an organization should take into account to communicate informed valid consent in a trustful manner. With a positivistic approach and through a variable-oriented quantitative method, the data collection is based on a survey study. The empirical results indicate several significant relations. Further, the result demonstrates a negative relation between the variable transparency and informed valid consent, whereas the variables internet usage, knowledge of cookies, service quality, and usability illustrate positive relations. Additionally, the analysis identifies that Digital Natives have higher trust to informed valid consent, than Digital Immigrants. The conclusion is therefore that the communicative elements that are of importance for an organization to take into consideration are transparency, service quality, usability, as well as age, internet usage, and knowledge of cookies. In summary, this study contributes to the field of strategic communication by identifying informed valid consent as one additional important communication effort for an organization to take into account. Further, this study contributes to enlighten concrete elements that can be of importance when communicating of a trustful informed valid consent. Practically, this can be of interest to businesses, organizations, and authorities with a digital platform. Lastly, based on the result of this study, further research within the field of strategic and digital communication that studies informed valid consent from different perspectives and methods is both requested and encouraged. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Studien syftar till att studera individers förtroende för informerat samtycke på digitala plattformar samt belysa samband mellan förtroende och kommunikation. För att besvara studiens syfte formuleras en forskningsfråga som ska besvara vilka kommunikativa faktorer organisationer bör ta i beaktning för att på ett förtroendeingivande sätt kommunicera informerat samtycke. Studien utgår från en positivistisk ansats. Genom en variabel-orienterad kvantitativ metod sker insamlingen av empiriskt material i form av en enkätundersökning. De empiriska resultaten visar på flera signifikanta samband. Resultaten indikerar att det råder ett negativt samband för variabeln transparens i relation till förtroende för informerat samtycke, medan variablerna... (More)
Studien syftar till att studera individers förtroende för informerat samtycke på digitala plattformar samt belysa samband mellan förtroende och kommunikation. För att besvara studiens syfte formuleras en forskningsfråga som ska besvara vilka kommunikativa faktorer organisationer bör ta i beaktning för att på ett förtroendeingivande sätt kommunicera informerat samtycke. Studien utgår från en positivistisk ansats. Genom en variabel-orienterad kvantitativ metod sker insamlingen av empiriskt material i form av en enkätundersökning. De empiriska resultaten visar på flera signifikanta samband. Resultaten indikerar att det råder ett negativt samband för variabeln transparens i relation till förtroende för informerat samtycke, medan variablerna internetvana, cookiesmedvetenhet, servicekvalitet och användarvänlighet visar på positiva samband. Analysen identifierar även att Digital Natives har högre förtroende för informerat samtycke än Digital Immigrants. Slutsatsen är därmed att de kommunikativa faktorerna en organisation bör ta i beaktning är transparens, servicekvalitet och användarvänlighet samt att ålder, internetvana och cookiesmedvetenhet har en betydande roll för förtroendet för informerat samtycke. Sammanfattningsvis bidrar studien till forskningsfältet strategisk kommunikation genom att belysa informerat samtycke som ännu en viktig kommunikationsinsats för organisationer att ta i beaktning. Studien bidrar även med konkreta faktorer som kan vara viktiga att ha i åtanke vid utformandet av ett förtroendeingivande informerat samtycke. I praktiken kan detta vara av intresse för såväl företag, organisationer och myndigheter med en digital plattform. Avslutningsvis bjuder studien in till nya forskningsmöjligheter inom området strategisk kommunikation och digital kommunikation där studier utifrån andra perspektiv och metoder uppmanas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gulliksen, Ebba LU and Karlsson, Vera
supervisor
organization
course
SKDK11 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förtroende, informerat samtycke, digitala plattformar, internetvana, cookies, kommunikation, Digital Natives och Digital Immigrants
language
Swedish
id
9015616
date added to LUP
2020-06-10 15:50:52
date last changed
2020-06-10 15:50:52
@misc{9015616,
 abstract   = {{This study aims to investigate individuals' trust to informed valid consent on digital platforms and enlighten the relation between trust and communication. The research question of this study aims to answer what communicative elements an organization should take into account to communicate informed valid consent in a trustful manner. With a positivistic approach and through a variable-oriented quantitative method, the data collection is based on a survey study. The empirical results indicate several significant relations. Further, the result demonstrates a negative relation between the variable transparency and informed valid consent, whereas the variables internet usage, knowledge of cookies, service quality, and usability illustrate positive relations. Additionally, the analysis identifies that Digital Natives have higher trust to informed valid consent, than Digital Immigrants. The conclusion is therefore that the communicative elements that are of importance for an organization to take into consideration are transparency, service quality, usability, as well as age, internet usage, and knowledge of cookies. In summary, this study contributes to the field of strategic communication by identifying informed valid consent as one additional important communication effort for an organization to take into account. Further, this study contributes to enlighten concrete elements that can be of importance when communicating of a trustful informed valid consent. Practically, this can be of interest to businesses, organizations, and authorities with a digital platform. Lastly, based on the result of this study, further research within the field of strategic and digital communication that studies informed valid consent from different perspectives and methods is both requested and encouraged.}},
 author    = {{Gulliksen, Ebba and Karlsson, Vera}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Informerat samtycke ur ett kommunikativt perspektiv - En kvantitativ studie om kommunikativa faktorers betydelse för skapandet av en förtroendeingivande kommunikationsinsats i en digitaliserad samtid}},
 year     = {{2020}},
}