Advanced

Unga vuxnas upplevelse av aktivitetsbalans respektive stress på ett gymnasialt vårdprogram

Vammerlund, Jessika LU and Landgren, Ylva LU (2020) ATPK62 20201
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa har ökat bland unga och de upplever sig ha svårighet i att hitta balans mellan olika aktiviteter. Inom vården är sjukskrivning och hög psykosocial belastning vanligt förekommande, vilket utgör en risk för unga vuxna som går ett gymnasialt vårdprogram.
Syfte: Att kartlägga aktivitetsbalans respektive stress bland unga vuxna på ett gymnasialt vårdprogram och undersöka om det finns något samband mellan aktivitetsbalans och stress.
Metod: En enkätstudie genomfördes som inkluderade Occupational Balance Questionnaire 11, Perceived Stress Scale 14 och bakgrundsfrågor. Studien hade 39 deltagare och det insamlade materialet presenterades med deskriptiv statistik och en korrelationsanalys i form av Spearmans... (More)
Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa har ökat bland unga och de upplever sig ha svårighet i att hitta balans mellan olika aktiviteter. Inom vården är sjukskrivning och hög psykosocial belastning vanligt förekommande, vilket utgör en risk för unga vuxna som går ett gymnasialt vårdprogram.
Syfte: Att kartlägga aktivitetsbalans respektive stress bland unga vuxna på ett gymnasialt vårdprogram och undersöka om det finns något samband mellan aktivitetsbalans och stress.
Metod: En enkätstudie genomfördes som inkluderade Occupational Balance Questionnaire 11, Perceived Stress Scale 14 och bakgrundsfrågor. Studien hade 39 deltagare och det insamlade materialet presenterades med deskriptiv statistik och en korrelationsanalys i form av Spearmans rangkorrelationskoefficient användes.
Resultat: Nästan hälften av deltagarna som svarade på bakgrundsfrågorna hade ett extrajobb och majoriteten utförde roliga samt avslappnande aktiviteter. Medianpoäng för aktivitetsbalans var 14 (kvartilavstånd ‭[IQR]‭ ‬‬6,75) och för stress 30 (IQR 7). Korrelationsanalysen visade att det inte fanns något statistiskt signifikant samband mellan aktivitetsbalans och stress (rs=-0,184, N=39, p=0,298). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Slutsats: Den arbetsmiljö som unga vuxna på ett vårdprogram förbereder sig för att arbeta inom har potential att påverka deras stress och aktivitetsbalans negativt. Därför anser författarna att preventiva arbetsterapeutiska interventioner med fokus på livsstilsförändringar kan användas för denna målgrupp. (Less)
Abstract
Background: Stress-related illness is increasing among young adults, who find it difficult to achieve a balance between everyday activities. Workplace environments in health and social care are often stressful, and sick leave is common. This poses a risk to young adults attending an upper secondary healthcare educational programme.
Purpose: To identify the degree of occupational balance and stress among young adults attending an upper secondary healthcare educational programme and examine whether any relationship exists between occupational balance and stress.
Methodology: A questionnaire survey was conducted with 39 participants using the Occupational Balance Questionnaire 11, Perceived Stress Scale 14 and background questions.... (More)
Background: Stress-related illness is increasing among young adults, who find it difficult to achieve a balance between everyday activities. Workplace environments in health and social care are often stressful, and sick leave is common. This poses a risk to young adults attending an upper secondary healthcare educational programme.
Purpose: To identify the degree of occupational balance and stress among young adults attending an upper secondary healthcare educational programme and examine whether any relationship exists between occupational balance and stress.
Methodology: A questionnaire survey was conducted with 39 participants using the Occupational Balance Questionnaire 11, Perceived Stress Scale 14 and background questions. Descriptive statistics were used and a correlation analysis was conducted.
Results: Almost half of the participants which answered the background questions had a part-time job and the majority engaged in fun and relaxing activities.The median occupational balance score was 14 and the median stress score was 30. No significant correlation between occupational balance and stress was found‬‬.
Conclusion: The working environment that young adults attending a healthcare educational programme are preparing to work within has the potential to negatively affect their stress and occupational balance. Preventive occupational therapy interventions focused on lifestyle changes would prove useful for this group. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vammerlund, Jessika LU and Landgren, Ylva LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, Aktivitetsperspektiv, Aktivitetsobalans, Model of Lifestyle Balance, Occupational balance Questionnaire, Perceived Stress Scale, Stress, Unga vuxna, Value and Meaning in Occupations
language
Swedish
id
9015837
date added to LUP
2020-06-11 08:37:49
date last changed
2020-06-11 08:37:49
@misc{9015837,
 abstract   = {Background: Stress-related illness is increasing among young adults, who find it difficult to achieve a balance between everyday activities. Workplace environments in health and social care are often stressful, and sick leave is common. This poses a risk to young adults attending an upper secondary healthcare educational programme. 
Purpose: To identify the degree of occupational balance and stress among young adults attending an upper secondary healthcare educational programme and examine whether any relationship exists between occupational balance and stress. 
Methodology: A questionnaire survey was conducted with 39 participants using the Occupational Balance Questionnaire 11, Perceived Stress Scale 14 and background questions. Descriptive statistics were used and a correlation analysis was conducted. 
Results: Almost half of the participants which answered the background questions had a part-time job and the majority engaged in fun and relaxing activities.The median occupational balance score was 14 and the median stress score was 30. No significant correlation between occupational balance and stress was found‬‬.
Conclusion: The working environment that young adults attending a healthcare educational programme are preparing to work within has the potential to negatively affect their stress and occupational balance. Preventive occupational therapy interventions focused on lifestyle changes would prove useful for this group.},
 author    = {Vammerlund, Jessika and Landgren, Ylva},
 keyword   = {Aktivitetsbalans,Aktivitetsperspektiv,Aktivitetsobalans,Model of Lifestyle Balance,Occupational balance Questionnaire,Perceived Stress Scale,Stress,Unga vuxna,Value and Meaning in Occupations},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Unga vuxnas upplevelse av aktivitetsbalans respektive stress på ett gymnasialt vårdprogram},
 year     = {2020},
}