Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Moving forward in the past” - a historical analysis of two speeches made by Slobodan Milošević regarding historical use of nationalism and ethnicity for the employment of divisiveness and fear-mongering.

Didic, Ismar LU (2020) HISA35 20201
History
Abstract (Swedish)
Under 1990-talet bröt den före detta socialistiska federala republiken Jugoslavien upp längs sina republikers gränser, till stor del på grund av en ekonomisk och politisk kris, liksom en ökning av nationalism och etniska spänningar. Där olika nationaliteter och etniska grupper kämpade för att samexistera, och olösta etniska, nationalistiska och religiösa problem steg upp till ytan - försökte en serbisk politiker vid namnet Slobodan Milošević, att utnyttja det serbiska folkets missnöje och mobilisera det till ett splittrande och skrämmande narrativ som skulle uppnå fantasin om ett "Storserbien". För att illustrera tyngden i Miloševićs ord och hur han använder historien för att framkalla rädsla och delning, kommer denna studie, med hjälp av... (More)
Under 1990-talet bröt den före detta socialistiska federala republiken Jugoslavien upp längs sina republikers gränser, till stor del på grund av en ekonomisk och politisk kris, liksom en ökning av nationalism och etniska spänningar. Där olika nationaliteter och etniska grupper kämpade för att samexistera, och olösta etniska, nationalistiska och religiösa problem steg upp till ytan - försökte en serbisk politiker vid namnet Slobodan Milošević, att utnyttja det serbiska folkets missnöje och mobilisera det till ett splittrande och skrämmande narrativ som skulle uppnå fantasin om ett "Storserbien". För att illustrera tyngden i Miloševićs ord och hur han använder historien för att framkalla rädsla och delning, kommer denna studie, med hjälp av tidigare forskning och två metoder , historiebruk och textanalys, att undersöka två av hans tal - hans Kosovo Polje-tal från 1987 och hans Gazimestan-tal från 1989. (Less)
Popular Abstract
During the 1990s, The Former Socialist Federal Republic of Yugoslavia broke up along its republics' borders, largely due to an economic and political crisis, as well as a rise in nationalism and ethnic tensions. Where different nationalities and ethnic groups struggled to coexist, and unresolved ethnic, nationalistic and religious troubles were rising to the surface - a Serbian politician by the name of Slobodan Milošević, sought to exploit the discontent of the Serbian people and marshal that into a divisive and fearsome narrative that would achieve the fantasy of a “Greater Serbia”. To illustrate the power of Milošević’s words and how he uses history to promulgate fear-mongering and divisiveness, this study will, with the aid of former... (More)
During the 1990s, The Former Socialist Federal Republic of Yugoslavia broke up along its republics' borders, largely due to an economic and political crisis, as well as a rise in nationalism and ethnic tensions. Where different nationalities and ethnic groups struggled to coexist, and unresolved ethnic, nationalistic and religious troubles were rising to the surface - a Serbian politician by the name of Slobodan Milošević, sought to exploit the discontent of the Serbian people and marshal that into a divisive and fearsome narrative that would achieve the fantasy of a “Greater Serbia”. To illustrate the power of Milošević’s words and how he uses history to promulgate fear-mongering and divisiveness, this study will, with the aid of former research and two methods, use of history and text analysis, examine two of his speeches - his 1987 Kosovo Polje Speech and his 1989 Gazimestan address. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Didic, Ismar LU
supervisor
organization
course
HISA35 20201
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
nationalism, etnicitet, historiebruk, Storserbien, Serbien, Albanien, Kosovo, ethnicity, use of history, Milošević, Slobodan, Greater Serbia, Serbia, Albania
language
English
id
9015939
date added to LUP
2020-10-16 09:54:10
date last changed
2020-10-16 09:54:20
@misc{9015939,
 abstract   = {{Under 1990-talet bröt den före detta socialistiska federala republiken Jugoslavien upp längs sina republikers gränser, till stor del på grund av en ekonomisk och politisk kris, liksom en ökning av nationalism och etniska spänningar. Där olika nationaliteter och etniska grupper kämpade för att samexistera, och olösta etniska, nationalistiska och religiösa problem steg upp till ytan - försökte en serbisk politiker vid namnet Slobodan Milošević, att utnyttja det serbiska folkets missnöje och mobilisera det till ett splittrande och skrämmande narrativ som skulle uppnå fantasin om ett "Storserbien". För att illustrera tyngden i Miloševićs ord och hur han använder historien för att framkalla rädsla och delning, kommer denna studie, med hjälp av tidigare forskning och två metoder , historiebruk och textanalys, att undersöka två av hans tal - hans Kosovo Polje-tal från 1987 och hans Gazimestan-tal från 1989.}},
 author    = {{Didic, Ismar}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Moving forward in the past” - a historical analysis of two speeches made by Slobodan Milošević regarding historical use of nationalism and ethnicity for the employment of divisiveness and fear-mongering.}},
 year     = {{2020}},
}