Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musikaktiviteter och demens ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Hansson Axblom, Malvina LU and Cay, Jimmy LU (2020) ATPK62 20201
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Runt 46 miljoner personer i världen har en demenssjukdom. Hälso- och
sjukvården fokuserar på att underlätta vardagen samt bidra till god upplevd hälsa för personer som drabbats av en demenssjukdom eftersom det i nuläget inte finns någon bot. Få studier kartlägger musikaktiviteters påverkan på bland annat de funktionsnedsättningarna en demenssjukdom kan innebära. Denna litteraturöversikt tittar närmre på musikaktiviteters påverkan på personer med demens utifrån personenvironment-occupation (PEO) modellen.
Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka musikaktiviteter som utförs
tillsammans med personer med demens och hur de påverkar aktivitetsutförande, ur ett arbetsterapeutisk perspektiv utifrån PEO-modellen.
Metod: En... (More)
Bakgrund: Runt 46 miljoner personer i världen har en demenssjukdom. Hälso- och
sjukvården fokuserar på att underlätta vardagen samt bidra till god upplevd hälsa för personer som drabbats av en demenssjukdom eftersom det i nuläget inte finns någon bot. Få studier kartlägger musikaktiviteters påverkan på bland annat de funktionsnedsättningarna en demenssjukdom kan innebära. Denna litteraturöversikt tittar närmre på musikaktiviteters påverkan på personer med demens utifrån personenvironment-occupation (PEO) modellen.
Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka musikaktiviteter som utförs
tillsammans med personer med demens och hur de påverkar aktivitetsutförande, ur ett arbetsterapeutisk perspektiv utifrån PEO-modellen.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes av 13 studier från databaserna Cinahl,
Pubmed och PsycINFO. Studierna granskades med en deduktiv ansats och
analyserades utifrån en riktad manifest innehållsanalys baserad på
PEO-modellens komponenter.
Resultat: Flest fynd fanns inom PEO-modellens personkomponent av kognitiva
förmågor och inom miljökomponentens sociala miljö. Forskning om musik och
personer med demens har sedan 2014 ett begränsat fokus på aktivitet. Störst effekter av deltagande i musikaktiviteter för personer med demens sågs i minne,
uppmärksamhet, koncentration, ett ökat socialt deltagande. Dessutom bidrog det
med en lugnande och avslappnande effekt.
Slutsats: Studien belyser att det används musikaktiviteter som utförs tillsammans med personer med demens och att de kan bland annat påverka målgruppens upplevda hälsa och aktivitetsutförande. Störst effekt sågs på PEO-modellens personkomponent och en begränsad på miljökomponenten och aktivitetskomponenten, som båda är väsentliga utifrån ett arbetsterapeutisk perspektiv. (Less)
Abstract
Background: Around 46 million people worldwide have been diagnosed with
dementia. Since this disease is incurable, the medical field supports people with dementia (PwD) by helping them conduct their daily activities. Additionally, healthcare professionals aim to improve PwDs’ perceptions of personal health. Few studies explore the effect that music has on PwD and their impairments. This literature review examines how music activities can affect PwD according to the person-environment-occupation (PEO) model.
Aim: This study maps music activities as interventions for PwD and examines how they correspond to PwD from an occupational therapy perspective through the PEO model.
Method: A literature review of thirteen qualitative and... (More)
Background: Around 46 million people worldwide have been diagnosed with
dementia. Since this disease is incurable, the medical field supports people with dementia (PwD) by helping them conduct their daily activities. Additionally, healthcare professionals aim to improve PwDs’ perceptions of personal health. Few studies explore the effect that music has on PwD and their impairments. This literature review examines how music activities can affect PwD according to the person-environment-occupation (PEO) model.
Aim: This study maps music activities as interventions for PwD and examines how they correspond to PwD from an occupational therapy perspective through the PEO model.
Method: A literature review of thirteen qualitative and quantitative studies from the databases Cinahl, Pubmed and PsycINFO were conducted using deductive data analysis processing through the PEO model.
Findings: Within the PEO model, most findings were from cognitive abilities within the person component and social environment within the environmental component. Since 2014, research conducted in correspondence of music to dementia has limited findings within the activity component of the PEO model. Participating in music activities for PwD showed significant improvements in memory, attention span and concentration as well as an increase of social participation and a settling effect.
Conclusion: This study highlights that music activities are used as interventions for PwD. These interventions improve their perceptions of health and occupational performance. Most studies have a substantial focus on how music activities impact the person component of the PEO model. However, these studies have a limited focus on the environment and activity component, which are both essential to occupational therapy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson Axblom, Malvina LU and Cay, Jimmy LU
supervisor
organization
alternative title
Musik och demens
course
ATPK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Demens, Musik, Arbetsterapi, PEO-modellen
language
Swedish
id
9016491
date added to LUP
2020-06-11 14:13:30
date last changed
2020-06-11 14:13:30
@misc{9016491,
 abstract   = {{Background: Around 46 million people worldwide have been diagnosed with
dementia. Since this disease is incurable, the medical field supports people with dementia (PwD) by helping them conduct their daily activities. Additionally, healthcare professionals aim to improve PwDs’ perceptions of personal health. Few studies explore the effect that music has on PwD and their impairments. This literature review examines how music activities can affect PwD according to the person-environment-occupation (PEO) model.
Aim: This study maps music activities as interventions for PwD and examines how they correspond to PwD from an occupational therapy perspective through the PEO model.
Method: A literature review of thirteen qualitative and quantitative studies from the databases Cinahl, Pubmed and PsycINFO were conducted using deductive data analysis processing through the PEO model.
Findings: Within the PEO model, most findings were from cognitive abilities within the person component and social environment within the environmental component. Since 2014, research conducted in correspondence of music to dementia has limited findings within the activity component of the PEO model. Participating in music activities for PwD showed significant improvements in memory, attention span and concentration as well as an increase of social participation and a settling effect.
Conclusion: This study highlights that music activities are used as interventions for PwD. These interventions improve their perceptions of health and occupational performance. Most studies have a substantial focus on how music activities impact the person component of the PEO model. However, these studies have a limited focus on the environment and activity component, which are both essential to occupational therapy.}},
 author    = {{Hansson Axblom, Malvina and Cay, Jimmy}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Musikaktiviteter och demens ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv}},
 year     = {{2020}},
}