Advanced

Är miljöanpassade distributionsfordon en självklarhet?

Lundgren, Patricia LU and Mardell, Frida (2020) SMKK60 20201
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Idag är hållbart tänkande något som är närvarande i flera sammanhang både privat och offentligt.
Distributionsföretag arbetar frekvent med att göra så lite avtryck som möjligt på miljön,
samtidigt som de vill vara ekonomiskt hållbara. Syftet med studien har varit att skapa djupare
förståelse för distributionsbranschens argument för och emot användandet av nya
distributionsfordon samt belysa motsättningar mellan traditionella och nya distributionsfordon.
Studien har tagit avstamp i forskningen kring last mile leveranser för att skapa kunskap om
hemleveranser. Analytiska begrepp som använts för att förstå empirin har varit hållbarhet,
inlåsning och path dependency samt greenwashing. För att genomföra studien har kvalitativ
metod... (More)
Idag är hållbart tänkande något som är närvarande i flera sammanhang både privat och offentligt.
Distributionsföretag arbetar frekvent med att göra så lite avtryck som möjligt på miljön,
samtidigt som de vill vara ekonomiskt hållbara. Syftet med studien har varit att skapa djupare
förståelse för distributionsbranschens argument för och emot användandet av nya
distributionsfordon samt belysa motsättningar mellan traditionella och nya distributionsfordon.
Studien har tagit avstamp i forskningen kring last mile leveranser för att skapa kunskap om
hemleveranser. Analytiska begrepp som använts för att förstå empirin har varit hållbarhet,
inlåsning och path dependency samt greenwashing. För att genomföra studien har kvalitativ
metod använts där intervjuer har varit grunden till insamling av material.
Studien identifierade ett antal faktorer som begränsar företagens implementering av nya mer
miljöanpassade distributionsfordon. Betalningsvilja, kapacitet, kostnader och effektivitet är
faktorer som identifierats vara viktiga för företagen. Vidare begränsningar handlar om en
inlåsning i gamla lösningar som sätter hinder vid implementering av nya distributionsfordon. I
sammanhanget har även greenwashing diskuterats. Det identifierades att några av företagens
arbete med att minska miljöpåverkan kan tolkas som greenwashing. Företagen som arbetar på ett
mer miljöanpassat sätt marknadsför sitt företag utifrån miljöhänsyn med syfte att uppskattas hos
kunder och konsumenter. Det framkom dock att företagen även gjort det för att bli långsiktigt
miljöanpassade och det är svårt att avgöra vart gränsen går mellan dessa två aspekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Patricia LU and Mardell, Frida
supervisor
organization
alternative title
En studie om motsättningar mellan traditionella och nya mer miljöanpassade distributionsfordon
course
SMKK60 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Last mile, hemleveranser, miljöanpassade leveranser, distributionsfordon, hållbarhet, path dependency, greenwashing
language
Swedish
id
9016587
date added to LUP
2020-06-29 14:06:08
date last changed
2020-06-30 10:35:10
@misc{9016587,
 abstract   = {Idag är hållbart tänkande något som är närvarande i flera sammanhang både privat och offentligt.
Distributionsföretag arbetar frekvent med att göra så lite avtryck som möjligt på miljön,
samtidigt som de vill vara ekonomiskt hållbara. Syftet med studien har varit att skapa djupare
förståelse för distributionsbranschens argument för och emot användandet av nya
distributionsfordon samt belysa motsättningar mellan traditionella och nya distributionsfordon.
Studien har tagit avstamp i forskningen kring last mile leveranser för att skapa kunskap om
hemleveranser. Analytiska begrepp som använts för att förstå empirin har varit hållbarhet,
inlåsning och path dependency samt greenwashing. För att genomföra studien har kvalitativ
metod använts där intervjuer har varit grunden till insamling av material.
Studien identifierade ett antal faktorer som begränsar företagens implementering av nya mer
miljöanpassade distributionsfordon. Betalningsvilja, kapacitet, kostnader och effektivitet är
faktorer som identifierats vara viktiga för företagen. Vidare begränsningar handlar om en
inlåsning i gamla lösningar som sätter hinder vid implementering av nya distributionsfordon. I
sammanhanget har även greenwashing diskuterats. Det identifierades att några av företagens
arbete med att minska miljöpåverkan kan tolkas som greenwashing. Företagen som arbetar på ett
mer miljöanpassat sätt marknadsför sitt företag utifrån miljöhänsyn med syfte att uppskattas hos
kunder och konsumenter. Det framkom dock att företagen även gjort det för att bli långsiktigt
miljöanpassade och det är svårt att avgöra vart gränsen går mellan dessa två aspekter.},
 author    = {Lundgren, Patricia and Mardell, Frida},
 keyword   = {Last mile,hemleveranser,miljöanpassade leveranser,distributionsfordon,hållbarhet,path dependency,greenwashing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är miljöanpassade distributionsfordon en självklarhet?},
 year     = {2020},
}