Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En hållbar resa mot framtiden; En jämförelsestudie mellan snabba landtransporter på sträckan Oslo – Stockholm

Hammad, Samir LU (2020) In LUTVDG/(TVTT-5320)/1-61/2020 VTVM01 20201
Transport and Roads
Abstract
The purpose of this master thesis is to analyze possible traffic arrangements for high-speed land transportation; high-speed train, MagLev and Hyperloop by concretizing their relationship to each other on Oslo-Stockholm line. The thesis also aims to find out how high-speed land transportation links to the sustainability goals.
This thesis studies two different scenarios, where the first scenario includes stops at intermediate stations and the second scenario concerns a direct journey between Oslo and Stockholm. Both scenarios are based on that all types of traffic have the same conditions. The calculations include runtime calculations, capacity calculations and calculation of the increased travel demand due to shorter travel time.
In a... (More)
The purpose of this master thesis is to analyze possible traffic arrangements for high-speed land transportation; high-speed train, MagLev and Hyperloop by concretizing their relationship to each other on Oslo-Stockholm line. The thesis also aims to find out how high-speed land transportation links to the sustainability goals.
This thesis studies two different scenarios, where the first scenario includes stops at intermediate stations and the second scenario concerns a direct journey between Oslo and Stockholm. Both scenarios are based on that all types of traffic have the same conditions. The calculations include runtime calculations, capacity calculations and calculation of the increased travel demand due to shorter travel time.
In a scatter plot, it can be observed that the relationship between the capacity of railway infrastructure and the speed of the transport system is approximately linear. This means that it is possible to choose the capacity that meets the travel demands and thus determine the speed of the transport system. Similarly, it is possible to choose the suitable system based on maximum hours' travel demand. (Less)
Abstract (Swedish)
Arbetets syfte är att analysera möjliga trafikupplägg för snabba landtransporter; höghastighetståg, Maglev och Hyperloop genom att konkretisera trafikslagens förhållande till varandra på sträckan Oslo–Stockholm. Arbetet syftar dessutom till att ta reda på hur snabba landtransporter anknyter till hållbarhetsmålen.
Arbetet studerar två olika scenarier, där det första scenariot inkluderar uppehåll vid samtliga mellanstationer och det andra scenariot avser en direktresa mellan Oslo och Stockholm. Båda scenarier baseras på att samtliga trafikslag har samma förutsättningar. Beräkningarna omfattar gångtidsberäkningar, kapacitetsberäkningar samt beräkning av den ökade reseefterfrågan till följd av kortare restid.
I ett spridningsdiagram kan man... (More)
Arbetets syfte är att analysera möjliga trafikupplägg för snabba landtransporter; höghastighetståg, Maglev och Hyperloop genom att konkretisera trafikslagens förhållande till varandra på sträckan Oslo–Stockholm. Arbetet syftar dessutom till att ta reda på hur snabba landtransporter anknyter till hållbarhetsmålen.
Arbetet studerar två olika scenarier, där det första scenariot inkluderar uppehåll vid samtliga mellanstationer och det andra scenariot avser en direktresa mellan Oslo och Stockholm. Båda scenarier baseras på att samtliga trafikslag har samma förutsättningar. Beräkningarna omfattar gångtidsberäkningar, kapacitetsberäkningar samt beräkning av den ökade reseefterfrågan till följd av kortare restid.
I ett spridningsdiagram kan man konstatera att sambandet mellan banans kapacitet och transportsystemets hastighet är ungefär linjärt. Detta innebär att man har möjlighet att välja den kapacitet som uppfyller resebehovet och därmed bestämma transportsystemets hastighet. På liknande sätt har man möjlighet att välja det lämpligaste systemet efter antalet resenärer som ska transporteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammad, Samir LU
supervisor
organization
alternative title
A sustainable journey towards the future; A comparison study between high-speed land transportation on Oslo – Stockholm line
course
VTVM01 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Höghastighetståg, MagLev, Hyperloop, Kapacitetsanalys, Restid, Trafikupplägg, Järnväg, Transportsystem, Agenda 2030, Transportpolitiska mål, Hållbarhetsarbete, Kollektivtrafik, Oslo, Stockholm
publication/series
LUTVDG/(TVTT-5320)/1-61/2020
report number
353
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
9017853
date added to LUP
2020-06-16 11:09:31
date last changed
2020-06-16 11:09:31
@misc{9017853,
 abstract   = {{The purpose of this master thesis is to analyze possible traffic arrangements for high-speed land transportation; high-speed train, MagLev and Hyperloop by concretizing their relationship to each other on Oslo-Stockholm line. The thesis also aims to find out how high-speed land transportation links to the sustainability goals.
This thesis studies two different scenarios, where the first scenario includes stops at intermediate stations and the second scenario concerns a direct journey between Oslo and Stockholm. Both scenarios are based on that all types of traffic have the same conditions. The calculations include runtime calculations, capacity calculations and calculation of the increased travel demand due to shorter travel time. 
In a scatter plot, it can be observed that the relationship between the capacity of railway infrastructure and the speed of the transport system is approximately linear. This means that it is possible to choose the capacity that meets the travel demands and thus determine the speed of the transport system. Similarly, it is possible to choose the suitable system based on maximum hours' travel demand.}},
 author    = {{Hammad, Samir}},
 issn     = {{1653-1922}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTVDG/(TVTT-5320)/1-61/2020}},
 title    = {{En hållbar resa mot framtiden; En jämförelsestudie mellan snabba landtransporter på sträckan Oslo – Stockholm}},
 year     = {{2020}},
}