Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

Simonsson, Robert LU and Svensson, Linus (2020) KSMK65 20201
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar
foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen
Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson
Handledare: Malin Andersson
Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations
(DMO:s), strategi, samverkan
Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i
det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata,
i en urban kontext. För att undersöka detta... (More)
Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar
foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen
Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson
Handledare: Malin Andersson
Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations
(DMO:s), strategi, samverkan
Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i
det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata,
i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess
karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. Vidare undersöks vilken betydelse dessa
aktiviteter samt aktörers samverkan har för stadens utveckling som gastronomisk destination.
Frågeställning: Hur arbetar olika aktörer för att utveckla Malmö genom aktiviteter relaterade till
måltidsturism, och hur förhåller de sig till samverkan inom destinationen?
Vad karaktäriserar Malmös matkultur och vilken betydelse får dessa karaktärsdrag för
utvecklingen av Malmö som gastronomisk destination?
Metod: En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade
intervjuer samt dokumentanalys. Respondenterna består av fyra personer från den offentliga
sektorn för destinationsutveckling och fyra personer från den privata sektorn som arbetar med
matrelaterade aktiviteter.
Slutsatser: Mångfald, kreativitet och hållbarhet är de karaktärsdrag som främst förknippas med
Malmös matkultur. Detta innebär att många aktörer i Malmö arbetar proaktivt för social
hållbarhet; att matscenen präglas av stadens mångkulturella demografi samt att staden är en
kreativ gastronomisk plats. DMO:s arbete formas utefter dessa karaktärsdrag med strategin att
förstärka bilden av Malmö som den är för att skapa en hållbar platsutveckling präglad av
trovärdighet och förankring till platsen. Samverkan ses som något betydelsefullt av samtliga
respondenter, men beskrivs också som något som kan utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Simonsson, Robert LU and Svensson, Linus
supervisor
organization
alternative title
“Från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination” - En studie om matstaden Malmö
course
KSMK65 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations, strategi, samverkan
language
Swedish
id
9018312
date added to LUP
2020-06-23 12:00:47
date last changed
2020-06-23 12:00:47
@misc{9018312,
 abstract   = {{Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar
foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen
Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson
Handledare: Malin Andersson
Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations
(DMO:s), strategi, samverkan
Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i
det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata,
i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess
karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. Vidare undersöks vilken betydelse dessa
aktiviteter samt aktörers samverkan har för stadens utveckling som gastronomisk destination.
Frågeställning: Hur arbetar olika aktörer för att utveckla Malmö genom aktiviteter relaterade till
måltidsturism, och hur förhåller de sig till samverkan inom destinationen?
Vad karaktäriserar Malmös matkultur och vilken betydelse får dessa karaktärsdrag för
utvecklingen av Malmö som gastronomisk destination?
Metod: En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade
intervjuer samt dokumentanalys. Respondenterna består av fyra personer från den offentliga
sektorn för destinationsutveckling och fyra personer från den privata sektorn som arbetar med
matrelaterade aktiviteter.
Slutsatser: Mångfald, kreativitet och hållbarhet är de karaktärsdrag som främst förknippas med
Malmös matkultur. Detta innebär att många aktörer i Malmö arbetar proaktivt för social
hållbarhet; att matscenen präglas av stadens mångkulturella demografi samt att staden är en
kreativ gastronomisk plats. DMO:s arbete formas utefter dessa karaktärsdrag med strategin att
förstärka bilden av Malmö som den är för att skapa en hållbar platsutveckling präglad av
trovärdighet och förankring till platsen. Samverkan ses som något betydelsefullt av samtliga
respondenter, men beskrivs också som något som kan utvecklas.}},
 author    = {{Simonsson, Robert and Svensson, Linus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Matkultur som verktyg för destinationsutveckling}},
 year     = {{2020}},
}