Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att drivas av passion – en välsignelse eller förbannelse? En sambandsstudie mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet

Stentorp, Johanna LU (2020) PSPR14 20201
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the current study was to investigate, on the basis of the dualistic model of passion (DMP), whether harmonious (HP) and obsessive passion (OP) constitute two different sub-constructs, as well as investigate the relationship between passion, performance-based self-esteem, need satisfaction and meaningfulness in life. Data was collected through self-assessment forms and the statistical analyzes were based on 157 participants. The results of the study supported that harmonious and obsessive passion should be treated as separate sub-constructs, but contradicted that HP and OP represent different groups of individuals. HP had a weak negative correlation and OP a weak positive correlation to performance-based self-esteem. HP was... (More)
The purpose of the current study was to investigate, on the basis of the dualistic model of passion (DMP), whether harmonious (HP) and obsessive passion (OP) constitute two different sub-constructs, as well as investigate the relationship between passion, performance-based self-esteem, need satisfaction and meaningfulness in life. Data was collected through self-assessment forms and the statistical analyzes were based on 157 participants. The results of the study supported that harmonious and obsessive passion should be treated as separate sub-constructs, but contradicted that HP and OP represent different groups of individuals. HP had a weak negative correlation and OP a weak positive correlation to performance-based self-esteem. HP was also seen to positively predict both need satisfaction and meaningfulness in life, while performance-based self-esteem had a negative predictive effect on these constructs. OP had no significant effect on either need satisfaction or meaningfulness. The results support that HP, unlike OP, is associated with positive attributes. The relatively weak relationship between OP and performance-based self-esteem suggests that these constructs should not be treated as the same psychological phenomenon, despite many common denominators. Furthermore, it can be argued that a low degree of need satisfaction in life plays a significant role not only for OP, but also for performance-based self-esteem, and that performance-based self-esteem is potentially associated with a higher degree of dysfunction than OP. Finally, since most participants scored a higher degree of HP than OP, passion can primarily be interpreted as a positive experience. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med gällande studie var att, baserat på den dualistiska modellen för passion (DMP), undersöka huruvida harmonisk och tvångsmässig passion utgör två olika subkonstrukt, samt undersöka förhållandet mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet. Data samlades in genom självskattningsformulär och de statistiska analyserna utgick från 157 deltagare. Studiens resultat visade stöd för att harmonisk (HP) och tvångsmässig passion (TP) bör behandlas som separata subkonstrukt, men bestridde att HP och TP representerar olika grupper av människor. HP hade en svag negativ korrelation och TP en svag positiv korrelation till prestationsbaserad självkänsla. HP sågs därtill positivt predicera både... (More)
Syftet med gällande studie var att, baserat på den dualistiska modellen för passion (DMP), undersöka huruvida harmonisk och tvångsmässig passion utgör två olika subkonstrukt, samt undersöka förhållandet mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet. Data samlades in genom självskattningsformulär och de statistiska analyserna utgick från 157 deltagare. Studiens resultat visade stöd för att harmonisk (HP) och tvångsmässig passion (TP) bör behandlas som separata subkonstrukt, men bestridde att HP och TP representerar olika grupper av människor. HP hade en svag negativ korrelation och TP en svag positiv korrelation till prestationsbaserad självkänsla. HP sågs därtill positivt predicera både behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet, medan prestationsbaserad självkänsla hade en negativ predicerande effekt på dessa konstrukt. TP hade inte någon signifikant påverkan på varken behovstillfredsställelse eller meningsfullhet. Resultaten stödjer att HP till skillnad från TP är förknippat med positiva attribut. Det relativt svaga sambandet mellan TP och prestationsbaserad självkänsla tyder på att dessa konstrukt inte ska behandlas som samma psykologiska företeelse, trots många gemensamma nämnare. Därtill kan det argumenteras för att låg grad av behovstillfredsställande livet spelar en betydande roll inte bara för TP, utan också för prestationsbaserad självkänsla, samt att prestationsbaserad självkänsla potentiellt är förknippat med en högre grad av dysfunktion än TP. Slutligen, då de flesta deltagare skattade högre grader av HP än TP, kan passion främst tolkas vara en positiv upplevelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stentorp, Johanna LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
The dualistic model of passion, Passion scale, competence-based self-esteem, self-determination theory, need satisfaction, meaning in life, burn-out
language
Swedish
id
9019110
date added to LUP
2020-06-17 08:50:30
date last changed
2020-06-17 08:50:30
@misc{9019110,
 abstract   = {{The purpose of the current study was to investigate, on the basis of the dualistic model of passion (DMP), whether harmonious (HP) and obsessive passion (OP) constitute two different sub-constructs, as well as investigate the relationship between passion, performance-based self-esteem, need satisfaction and meaningfulness in life. Data was collected through self-assessment forms and the statistical analyzes were based on 157 participants. The results of the study supported that harmonious and obsessive passion should be treated as separate sub-constructs, but contradicted that HP and OP represent different groups of individuals. HP had a weak negative correlation and OP a weak positive correlation to performance-based self-esteem. HP was also seen to positively predict both need satisfaction and meaningfulness in life, while performance-based self-esteem had a negative predictive effect on these constructs. OP had no significant effect on either need satisfaction or meaningfulness. The results support that HP, unlike OP, is associated with positive attributes. The relatively weak relationship between OP and performance-based self-esteem suggests that these constructs should not be treated as the same psychological phenomenon, despite many common denominators. Furthermore, it can be argued that a low degree of need satisfaction in life plays a significant role not only for OP, but also for performance-based self-esteem, and that performance-based self-esteem is potentially associated with a higher degree of dysfunction than OP. Finally, since most participants scored a higher degree of HP than OP, passion can primarily be interpreted as a positive experience.}},
 author    = {{Stentorp, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att drivas av passion – en välsignelse eller förbannelse? En sambandsstudie mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet}},
 year     = {{2020}},
}