Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

MIFO fas 1 inventering av förorenade områden i Eslövs kommun

Vidlund, Camilla LU (2020) MVEK02 20201
Studies in Environmental Science
Abstract
In this study, a risk assessment has been carried out at a closed fire station and a closed mechanical workshop in the Swedish municipality of Eslöv. The aim of this study is to investigate whether the activities at the sites may have caused pollution and assess how big a risk they pose to human health and the environment. The method being used to evaluate the risk is Method of Surveying Contaminated Sites, phase 1 (MIFO for short in Swedish). This includes an orientation study based on thorough archive and map studies as well as field visits at the sites, concluding in a risk classification.
The results of the study led to both objects being classified as level 2 risk which, according to MIFO, poses a high risk. At the former fire... (More)
In this study, a risk assessment has been carried out at a closed fire station and a closed mechanical workshop in the Swedish municipality of Eslöv. The aim of this study is to investigate whether the activities at the sites may have caused pollution and assess how big a risk they pose to human health and the environment. The method being used to evaluate the risk is Method of Surveying Contaminated Sites, phase 1 (MIFO for short in Swedish). This includes an orientation study based on thorough archive and map studies as well as field visits at the sites, concluding in a risk classification.
The results of the study led to both objects being classified as level 2 risk which, according to MIFO, poses a high risk. At the former fire station there had been fire drills, suggesting pollution to the surrounding environment. One main factor was the use of firefighting foams containing PFAS, classified as highly hazardous to human health and the environment which, as an example of a potential risk, may have spread to ground- and surface water. At the site of the former mechanical workshop it was discovered that a large quantity of chemicals, including chlorinated solvent, had been used. Since the workshop had been operational for a long time it suggests widespread contamination at the site. Chlorinated solvent, for example, can penetrate nearby buildings when in gases form, as well as contaminate the drinking water of the nearby residential areas, both of which poses a high risk to humans.
Due to uncertainties in this study the risk assessment is based on a worst case scenario, which may prove to be a gross overestimation of the risks. This initial assessment needs to be confirmed by further studies and samples on the soil or groundwater. Both objects should thus be prioritized to a MIFO phase 2. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En oaktsam hantering av kemikalier har länge präglat det svenska samhället. Vid utsläpp till miljön har många av dem givit upphov till ett stort antal förorenade områden, områden som idag riskerar att medföra olägenheter för människor och miljön. Genom att besvara frågor om vilka föroreningar som förekommer, i vilken mängd, deras spridningsförutsättningar samt hur människor och miljö kan exponeras för föroreningarna kan en initial riskbedömning genomföras. Därefter kan områden med störst risk identifieras och behandlas.

I examensarbetet har två nedlagda verksamheter, en brandstation och en mekanisk verkstad i Eslövs kommun, riskbedömts enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik (Metod för Inventering av Förorenade Områden) fas 1.... (More)
En oaktsam hantering av kemikalier har länge präglat det svenska samhället. Vid utsläpp till miljön har många av dem givit upphov till ett stort antal förorenade områden, områden som idag riskerar att medföra olägenheter för människor och miljön. Genom att besvara frågor om vilka föroreningar som förekommer, i vilken mängd, deras spridningsförutsättningar samt hur människor och miljö kan exponeras för föroreningarna kan en initial riskbedömning genomföras. Därefter kan områden med störst risk identifieras och behandlas.

I examensarbetet har två nedlagda verksamheter, en brandstation och en mekanisk verkstad i Eslövs kommun, riskbedömts enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik (Metod för Inventering av Förorenade Områden) fas 1. Riskbedömningen resulterade i att båda objekten tilldelades riskklass 2 vilket innebär en potentiellt stor risk för människors hälsa och miljön.
Föroreningarna som förmodas ligga i marken på den före detta brandstationen kan ha uppstått av de brandövningar, i form av eldning av olika material och släckning med brandskum, som genomförts på fastigheten. Då det i dagsläget bedrivs föreningsverksamheter på fastigheten finns en potentiell risk för människor som vistas på platsen att exponeras genom direktkontakt med förorenad massa. Ytterligare en risk är spridning av föroreningar till känslig vattenrecipient då föroreningar är mycket svårnedbrytbara och sprids via grundvattnet. De föroreningar som kan tänkas förekomma på den före detta mekaniska verkstaden kan innebära en risk via exponering av gaser för människor i närliggande byggnader. Detta på grund av att föroreningarna är väldigt lättflyktiga och kan, vid förorening av mark och grundvatten, avge ångor som tränger in i överliggande byggnader. En spridning av föroreningar till grundvattnet skulle även innebära en exponering via intag av förorenat dricksvatten då det finns privata grundvattenbrunnar i närheten av fastigheten.

Riskbedömningen som genomförts i detta examensarbete bidrar till arbetet med förorenade områden hos Eslövs kommun. Denna initiala riskbedömningen fungerar som beslutsunderlag för en eventuell fortsatt utredning av områdena enligt MIFO fas 2. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vidlund, Camilla LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MIFO phase 1, risk assessment, fire station, mechanical workshop, PFAS, chlorinated solvent.
language
Swedish
id
9020937
date added to LUP
2020-06-24 11:31:25
date last changed
2020-06-24 11:31:35
@misc{9020937,
 abstract   = {{In this study, a risk assessment has been carried out at a closed fire station and a closed mechanical workshop in the Swedish municipality of Eslöv. The aim of this study is to investigate whether the activities at the sites may have caused pollution and assess how big a risk they pose to human health and the environment. The method being used to evaluate the risk is Method of Surveying Contaminated Sites, phase 1 (MIFO for short in Swedish). This includes an orientation study based on thorough archive and map studies as well as field visits at the sites, concluding in a risk classification. 
The results of the study led to both objects being classified as level 2 risk which, according to MIFO, poses a high risk. At the former fire station there had been fire drills, suggesting pollution to the surrounding environment. One main factor was the use of firefighting foams containing PFAS, classified as highly hazardous to human health and the environment which, as an example of a potential risk, may have spread to ground- and surface water. At the site of the former mechanical workshop it was discovered that a large quantity of chemicals, including chlorinated solvent, had been used. Since the workshop had been operational for a long time it suggests widespread contamination at the site. Chlorinated solvent, for example, can penetrate nearby buildings when in gases form, as well as contaminate the drinking water of the nearby residential areas, both of which poses a high risk to humans. 
Due to uncertainties in this study the risk assessment is based on a worst case scenario, which may prove to be a gross overestimation of the risks. This initial assessment needs to be confirmed by further studies and samples on the soil or groundwater. Both objects should thus be prioritized to a MIFO phase 2.}},
 author    = {{Vidlund, Camilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{MIFO fas 1 inventering av förorenade områden i Eslövs kommun}},
 year     = {{2020}},
}