Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

Blomström, Linn LU and Löwenhav, Caroline LU (2020) KSMK65 20201
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Framgång är i sig ett komplext begrepp, vilket definieras och analyseras i uppsatsen för att fullt ut kunna undersöka framgångsfaktorer. Vidare spelar små- och medelstora företag (förkortas SMF:s) en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen då de utgör majoriteten av världens företag och driver innovation framåt, vilket gör denna typen av företag intressant att undersöka. Vid litteraturgenomgången fanns att forskningen på området gått långsamt framåt och därav har äldre litteratur... (More)
Sammanfattning
Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Framgång är i sig ett komplext begrepp, vilket definieras och analyseras i uppsatsen för att fullt ut kunna undersöka framgångsfaktorer. Vidare spelar små- och medelstora företag (förkortas SMF:s) en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen då de utgör majoriteten av världens företag och driver innovation framåt, vilket gör denna typen av företag intressant att undersöka. Vid litteraturgenomgången fanns att forskningen på området gått långsamt framåt och därav har äldre litteratur bedömts vara relevant. Få studier har även berört svenska SMF:s. Samtidigt växer det svenska modet sig allt större som exportvara, vilket gör branschen viktig att studera. Utifrån den teori som behandlats och tagits fram kring kritiska framgångsfaktorer, i förhållande till SMF:s och den svenska modeindustrin har ett behov identifierats av att öka förståelsen för hur svenska framstående företag inom modeindustrin genererar lönsamhet år efter år trots att branschen genomgår många utmaningar.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka de kritiska framgångsfaktorerna för små- och medelstora företag inom den svenska modebranschen varit. För att kunna göra detta, ska även framgång som begrepp vidare tolkas utifrån fallföretagens perspektiv. Vi vill även bidra till en ökad förståelse kring de åtta fallföretagens kritiska framgångsfaktorer genom att redogöra för de eventuella likheter och skillnader som finns mellan dessa.
Frågeställningar: (1) Vad är framgång för fallföretagen? och (2) Vilka kritiska framgångsfaktorer kan identifieras hos fallföretagen?
Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram baseras på forskning rörande SMF:s, framgång som begrepp, samt kritiska framgångsfaktorer vilka sedan även kategoriseras till interna och externa faktorer.
Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie där det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerad intervju samt dokumentanalys. Urvalet var målstyrt, närmare bestämt kriteristyrt då syfte och frågeställningar stod till grund för val av respondenter.
Slutsatser: Studien visar på en definition av framgång utifrån fallföretagens perspektiv. Studien visar även på ett antal kritiska framgångsfaktorer vilka visat sig vara gemensamma för fallföretagen. Studien har öppnat upp för framtida forskning som till exempel undersöker skillnader mellan denna bransch och en annan, eller Sverige och ett annat land, samt vidare forskning kring den unika uppsättning av kritiska framgångsfaktorer som finns hos små- och medelstora företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomström, Linn LU and Löwenhav, Caroline LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Framgång, kritiska framgångsfaktorer, små- och medelstora företag, svenska modebranschen
language
Swedish
id
9021716
date added to LUP
2020-06-23 15:47:01
date last changed
2020-06-23 15:47:01
@misc{9021716,
 abstract   = {{Sammanfattning
Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Framgång är i sig ett komplext begrepp, vilket definieras och analyseras i uppsatsen för att fullt ut kunna undersöka framgångsfaktorer. Vidare spelar små- och medelstora företag (förkortas SMF:s) en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen då de utgör majoriteten av världens företag och driver innovation framåt, vilket gör denna typen av företag intressant att undersöka. Vid litteraturgenomgången fanns att forskningen på området gått långsamt framåt och därav har äldre litteratur bedömts vara relevant. Få studier har även berört svenska SMF:s. Samtidigt växer det svenska modet sig allt större som exportvara, vilket gör branschen viktig att studera. Utifrån den teori som behandlats och tagits fram kring kritiska framgångsfaktorer, i förhållande till SMF:s och den svenska modeindustrin har ett behov identifierats av att öka förståelsen för hur svenska framstående företag inom modeindustrin genererar lönsamhet år efter år trots att branschen genomgår många utmaningar. 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka de kritiska framgångsfaktorerna för små- och medelstora företag inom den svenska modebranschen varit. För att kunna göra detta, ska även framgång som begrepp vidare tolkas utifrån fallföretagens perspektiv. Vi vill även bidra till en ökad förståelse kring de åtta fallföretagens kritiska framgångsfaktorer genom att redogöra för de eventuella likheter och skillnader som finns mellan dessa.
Frågeställningar: (1) Vad är framgång för fallföretagen? och (2) Vilka kritiska framgångsfaktorer kan identifieras hos fallföretagen?
Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram baseras på forskning rörande SMF:s, framgång som begrepp, samt kritiska framgångsfaktorer vilka sedan även kategoriseras till interna och externa faktorer.
Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie där det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerad intervju samt dokumentanalys. Urvalet var målstyrt, närmare bestämt kriteristyrt då syfte och frågeställningar stod till grund för val av respondenter.
Slutsatser: Studien visar på en definition av framgång utifrån fallföretagens perspektiv. Studien visar även på ett antal kritiska framgångsfaktorer vilka visat sig vara gemensamma för fallföretagen. Studien har öppnat upp för framtida forskning som till exempel undersöker skillnader mellan denna bransch och en annan, eller Sverige och ett annat land, samt vidare forskning kring den unika uppsättning av kritiska framgångsfaktorer som finns hos små- och medelstora företag.}},
 author    = {{Blomström, Linn and Löwenhav, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen}},
 year     = {{2020}},
}