Advanced

Är läsintresse en förutsättning för läsutveckling?

Lindberg, Anna LU (2020) LOGM81 20201
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan läsintresse och
läsutveckling genom att se på korrelationer mellan olika delförmågor i bedömningsmaterialet God läsutveckling. Detta hade sin utgångspunkt i en studie som gjorts av brittiska National Literacy Trust, där en modell skapats för att beskriva sambanden mellan läsintresse, attityd till läsning, läsbeteende och läsförmåga.
Metod. I studien ingick lärarbedömningar i God läsutveckling för 40 elever med en testålder på mellan 72 och 111 månader. Utöver lärarbedömningarna ingick också testresultat i Repetition av ord och Repetition av nonord ur Nya Nelli.
Resultat. Det fanns en stark signifikant korrelation inom God läsutveckling mellan delförmågan läsintresse och... (More)
Syfte. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan läsintresse och
läsutveckling genom att se på korrelationer mellan olika delförmågor i bedömningsmaterialet God läsutveckling. Detta hade sin utgångspunkt i en studie som gjorts av brittiska National Literacy Trust, där en modell skapats för att beskriva sambanden mellan läsintresse, attityd till läsning, läsbeteende och läsförmåga.
Metod. I studien ingick lärarbedömningar i God läsutveckling för 40 elever med en testålder på mellan 72 och 111 månader. Utöver lärarbedömningarna ingick också testresultat i Repetition av ord och Repetition av nonord ur Nya Nelli.
Resultat. Det fanns en stark signifikant korrelation inom God läsutveckling mellan delförmågan läsintresse och delförmågorna läsförståelse, flyt i läsning och ordavkodning men inte mellan läsintresse och fonologisk medvetenhet. Det fanns även en stark signifikant korrelation mellan poängen i läsintresse och den sammanlagda poängen för de övriga delförmågorna.
Slutsats. Sambanden mellan de olika delförmågorna stämmer överens med tidigare forskning om läsintresse och läsutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Anna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
9022501
date added to LUP
2020-10-07 14:18:58
date last changed
2020-10-07 14:18:58
@misc{9022501,
 abstract   = {Syfte. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan läsintresse och
läsutveckling genom att se på korrelationer mellan olika delförmågor i bedömningsmaterialet God läsutveckling. Detta hade sin utgångspunkt i en studie som gjorts av brittiska National Literacy Trust, där en modell skapats för att beskriva sambanden mellan läsintresse, attityd till läsning, läsbeteende och läsförmåga.
Metod. I studien ingick lärarbedömningar i God läsutveckling för 40 elever med en testålder på mellan 72 och 111 månader. Utöver lärarbedömningarna ingick också testresultat i Repetition av ord och Repetition av nonord ur Nya Nelli.
Resultat. Det fanns en stark signifikant korrelation inom God läsutveckling mellan delförmågan läsintresse och delförmågorna läsförståelse, flyt i läsning och ordavkodning men inte mellan läsintresse och fonologisk medvetenhet. Det fanns även en stark signifikant korrelation mellan poängen i läsintresse och den sammanlagda poängen för de övriga delförmågorna.
Slutsats. Sambanden mellan de olika delförmågorna stämmer överens med tidigare forskning om läsintresse och läsutveckling.},
 author    = {Lindberg, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är läsintresse en förutsättning för läsutveckling?},
 year     = {2020},
}