Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musik i samhällets tjänst – en studie av El Sistema Malmö

Knutsson, Ida (2020) MUHN78 20201
Malmö Academy of Music
Abstract
The aim of this study is to analyze how the music educational program El Sistema at the Malmö School of Arts is portrayed in media outlets and in official documents (20112017). This is done through a critical ideology analysis of main strategy-documents produced by key actors, as well as a theoretical framework constructed from critical theory concerning ideology.

The result shows that El Sistema is stated as a targeted political effort with aspirations of being an integration project, active in multi-ethnic suburbs and deprived areas in the Swedish society. The result shows that there are underlying values and ideologies of El Sistema’s capacity to have these societal effects.

El Sistema is foremost described with positive value... (More)
The aim of this study is to analyze how the music educational program El Sistema at the Malmö School of Arts is portrayed in media outlets and in official documents (20112017). This is done through a critical ideology analysis of main strategy-documents produced by key actors, as well as a theoretical framework constructed from critical theory concerning ideology.

The result shows that El Sistema is stated as a targeted political effort with aspirations of being an integration project, active in multi-ethnic suburbs and deprived areas in the Swedish society. The result shows that there are underlying values and ideologies of El Sistema’s capacity to have these societal effects.

El Sistema is foremost described with positive value terms and culture is mainly considered and portrayed as an investment and not a cost. At the same time, underlying tensions seem to exist between El Sistema and the traditional music education at Malmö School of Arts. This is especially visible when it comes to how El Sistema is described and portrayed, either as being part of Malmö School of Arts or more as an entity of its own. This creates some confusion when the project is being communicated through media outlets with risk of downplaying the role of the Swedish public music and arts schools.

Key words: critical realism, document analysis, El Sistema, instrumental education, Malmö school of Arts, music education. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att analysera hur musikutbildningsprogrammet El Sistema vid Malmö Kulturskola beskrivs i media och officiella dokument (2011–2017). Detta görs genom en ideologikritisk dokumentanalys och med kritisk realism som teoretiskt ramverk.

Resultatet visar att El Sistema beskrivs som en riktad politisk insats med aspirationer på att vara ett integrationsprojekt, verksamt i mångkulturella och marginaliserade stadsdelar. Resultatet blottlägger även de underliggande värderingar och ideologier som färgar beskrivningar om El Sistemas kapacitet att ha samhälleliga effekter.

El Sistema beskrivs i de undersökta dokumenten som en positiv kraft och kultur betraktas huvudsakligen som en investering och inte en kostnad.... (More)
Syftet med denna studie är att analysera hur musikutbildningsprogrammet El Sistema vid Malmö Kulturskola beskrivs i media och officiella dokument (2011–2017). Detta görs genom en ideologikritisk dokumentanalys och med kritisk realism som teoretiskt ramverk.

Resultatet visar att El Sistema beskrivs som en riktad politisk insats med aspirationer på att vara ett integrationsprojekt, verksamt i mångkulturella och marginaliserade stadsdelar. Resultatet blottlägger även de underliggande värderingar och ideologier som färgar beskrivningar om El Sistemas kapacitet att ha samhälleliga effekter.

El Sistema beskrivs i de undersökta dokumenten som en positiv kraft och kultur betraktas huvudsakligen som en investering och inte en kostnad. Samtidigt blottas vissa spänningar mellan El Sistema och den traditionella Kulturskolan. Detta blir särskilt tydligt då El Sistema antingen beskrivs som en del av Kulturskolan eller mer som en fristående enhet. Detta medför viss förvirring när projektet kommuniceras i media med risk för att de svenska musik- och kulturskolornas roll förminskas och bagatelliseras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsson, Ida
supervisor
organization
course
MUHN78 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Dokumentanalys, El Sistema, instrumentalundervisning, kritisk realism, Malmö Kulturskola, musikundervisning, kulturpolitik, critical realism, document analysis, instrumental education, Malmö school of Arts, music education
language
Swedish
id
9022731
date added to LUP
2020-06-26 09:43:09
date last changed
2020-06-26 09:43:09
@misc{9022731,
 abstract   = {{The aim of this study is to analyze how the music educational program El Sistema at the Malmö School of Arts is portrayed in media outlets and in official documents (20112017). This is done through a critical ideology analysis of main strategy-documents produced by key actors, as well as a theoretical framework constructed from critical theory concerning ideology. 
 
The result shows that El Sistema is stated as a targeted political effort with aspirations of being an integration project, active in multi-ethnic suburbs and deprived areas in the Swedish society. The result shows that there are underlying values and ideologies of El Sistema’s capacity to have these societal effects. 
 
El Sistema is foremost described with positive value terms and culture is mainly considered and portrayed as an investment and not a cost. At the same time, underlying tensions seem to exist between El Sistema and the traditional music education at Malmö School of Arts. This is especially visible when it comes to how El Sistema is described and portrayed, either as being part of Malmö School of Arts or more as an entity of its own. This creates some confusion when the project is being communicated through media outlets with risk of downplaying the role of the Swedish public music and arts schools. 
 
Key words: critical realism, document analysis, El Sistema, instrumental education, Malmö school of Arts, music education.}},
 author    = {{Knutsson, Ida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Musik i samhällets tjänst – en studie av El Sistema Malmö}},
 year     = {{2020}},
}