Advanced

Förutsättningar för biogas i Europa

Wilthorn, Jonatan LU (2020) FMIM01 20201
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract
The following study addresses the future biogas production in Europe. The aim is to identify the prerequisites for growth of production and utilization of biogas as well as opportunities for profitable biogas production on an industrial scale. By industrial scale is meant a biogas plant that has an installed capacity greater than 2MWgas and can thus achieve a profitability in the production of biomethane (upgraded biogas).
The five countries included in this study are Belgium (Flanders), Denmark, France, the Netherlands and the United Kingdom. These five countries were selected by studying several different parameters that were considered to be important for the production and utilization of biogas from several different perspectives. The... (More)
The following study addresses the future biogas production in Europe. The aim is to identify the prerequisites for growth of production and utilization of biogas as well as opportunities for profitable biogas production on an industrial scale. By industrial scale is meant a biogas plant that has an installed capacity greater than 2MWgas and can thus achieve a profitability in the production of biomethane (upgraded biogas).
The five countries included in this study are Belgium (Flanders), Denmark, France, the Netherlands and the United Kingdom. These five countries were selected by studying several different parameters that were considered to be important for the production and utilization of biogas from several different perspectives. The study also includes Germany as a comparative country. This is because Germany is the largest biogas producer in Europe and it was interesting to know how this development has gone.
For the five selected countries Belgium (Flanders), Denmark, France, the Netherlands and the United Kingdom, a survey was conducted on the conditions for the production and use of biogas including substrate use, biogas plants, distribution, biogas potential and the existence of economic support schemes. The data from the survey is analyzed and then discussed based on how the conditions affect the growth of biogas production and the conditions for profitable biogas production on an industrial scale.
The result of the study shows that biogas production is a complex area. The conditions differ greatly between countries and there is not always a univocal answer which makes it difficult to assess the future. The study's belief is that under current conditions biogas production will grow in Denmark, France and the UK, while Belgium and the Netherlands will stay at the same level. Along with growth of the biogas production, it is believed that conditions for profitable biogas production on an industrial scale exist in Denmark and the UK. (Less)
Abstract (Swedish)
Följande studie behandlar framtida biogasproduktion i Europa. Målet är att identifiera i vilka länder som det finns förutsättningar för tillväxt av produktion och användning av biogas samt möjligheter för en lönsam biogasproduktion i industriell skala. Med industriell skala menas en biogasanläggning som har en installerad kapacitet större än 2MWgas och kan därmed uppnå en lönsamhet vid produktion av biometan (uppgraderad biogas).
De fem länder som ingår i denna studie är Belgien (Flandern), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Dessa fem länder valdes ut genom att övergripande studera flera olika parametrar som bedömdes ha betydelse för produktion och användning av biogas ut flera olika perspektiv. I studien ingår även... (More)
Följande studie behandlar framtida biogasproduktion i Europa. Målet är att identifiera i vilka länder som det finns förutsättningar för tillväxt av produktion och användning av biogas samt möjligheter för en lönsam biogasproduktion i industriell skala. Med industriell skala menas en biogasanläggning som har en installerad kapacitet större än 2MWgas och kan därmed uppnå en lönsamhet vid produktion av biometan (uppgraderad biogas).
De fem länder som ingår i denna studie är Belgien (Flandern), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Dessa fem länder valdes ut genom att övergripande studera flera olika parametrar som bedömdes ha betydelse för produktion och användning av biogas ut flera olika perspektiv. I studien ingår även Tyskland som ett jämförelseland. Detta för att Tyskland är den största biogasproducenten i Europa och det var intressant att veta hur denna utveckling har gått till.
För de fem utvalda länderna Belgien (Flandern), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien genomfördes en kartläggning om förutsättningarna för produktion och användning av biogas inklusive substratanvändning, biogasanläggningar, distribution, biogaspotentialen och förekomst av ekonomiska styrmedel. Data från kartläggningen analyseras och diskuteras sedan utifrån hur förutsättningarna påverkar biogasproduktionens tillväxt och förutsättningar för en lönsam biogasproduktion i industriell skala.
Resultatet av studien visar att produktion och användning av biogas är ett komplext område. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan olika länder och det finns inte alltid ett entydigt svar vilket gör det svårt att bedöma framtiden. Studiens slutsats är att med nuvarande förutsättningar kommer en tillväxt av biogasproduktionen att ske i Danmark, Frankrike och Storbritannien medan Belgien och Nederländerna kommer att befinna sig på samma nivå. Av dessa länder bedöms förutsättningar för en lönsam biogasproduktion i industriell skala finnas i Danmark och Storbritannien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilthorn, Jonatan LU
supervisor
organization
alternative title
Prerequisites for biogas in Europe
course
FMIM01 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Biogas Europa styrmedel lönsamhet
report number
LUTFD2/TFEM-20/5159--SE + (1-88)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9023058
date added to LUP
2020-06-29 15:23:19
date last changed
2020-06-29 15:23:19
@misc{9023058,
 abstract   = {The following study addresses the future biogas production in Europe. The aim is to identify the prerequisites for growth of production and utilization of biogas as well as opportunities for profitable biogas production on an industrial scale. By industrial scale is meant a biogas plant that has an installed capacity greater than 2MWgas and can thus achieve a profitability in the production of biomethane (upgraded biogas).
The five countries included in this study are Belgium (Flanders), Denmark, France, the Netherlands and the United Kingdom. These five countries were selected by studying several different parameters that were considered to be important for the production and utilization of biogas from several different perspectives. The study also includes Germany as a comparative country. This is because Germany is the largest biogas producer in Europe and it was interesting to know how this development has gone.
For the five selected countries Belgium (Flanders), Denmark, France, the Netherlands and the United Kingdom, a survey was conducted on the conditions for the production and use of biogas including substrate use, biogas plants, distribution, biogas potential and the existence of economic support schemes. The data from the survey is analyzed and then discussed based on how the conditions affect the growth of biogas production and the conditions for profitable biogas production on an industrial scale.
The result of the study shows that biogas production is a complex area. The conditions differ greatly between countries and there is not always a univocal answer which makes it difficult to assess the future. The study's belief is that under current conditions biogas production will grow in Denmark, France and the UK, while Belgium and the Netherlands will stay at the same level. Along with growth of the biogas production, it is believed that conditions for profitable biogas production on an industrial scale exist in Denmark and the UK.},
 author    = {Wilthorn, Jonatan},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Biogas Europa styrmedel lönsamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för biogas i Europa},
 year     = {2020},
}