Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

J/psi suppression via string interactions in Au-Au collisions at 200 GeV/NN

Boy, Julian LU (2020) FYTK02 20201
Theoretical Particle Physics - Undergoing reorganization
Abstract (Swedish)
In 2018 the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) reported sig-
nals of a strongly coupled quark gluon plasma. This plasma is thought
to be the reason for J/psi suppression when a fraction of the produced
J/psi's dissolves due to the high-energy density of quarks and gluons.
In this thesis, it will be investigated whether the suppression can be
uniquely attributed to such a plasma. A model, based on PYTHIA 8
simulations of 200 GeV/NN Au-Au collisions, was developed. Quarks
and gluons, bound together by the strong force, are viewed as colour-
electric fluxtubes. These fluxtubes are produced at varying density,
depending on the nuclear overlap of the collision. Allowing these fluxtubes to interact with J/psi's gives rise to a... (More)
In 2018 the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) reported sig-
nals of a strongly coupled quark gluon plasma. This plasma is thought
to be the reason for J/psi suppression when a fraction of the produced
J/psi's dissolves due to the high-energy density of quarks and gluons.
In this thesis, it will be investigated whether the suppression can be
uniquely attributed to such a plasma. A model, based on PYTHIA 8
simulations of 200 GeV/NN Au-Au collisions, was developed. Quarks
and gluons, bound together by the strong force, are viewed as colour-
electric fluxtubes. These fluxtubes are produced at varying density,
depending on the nuclear overlap of the collision. Allowing these fluxtubes to interact with J/psi's gives rise to a survival probability
(suppression) which is then used to calculate the nuclear modification
factor which is then compared to the PHENIX experiments at RHIC.
After rather coarse approximations, the suppression obtained is in rea-
sonable agreement with data obtained at the PHENIX experiment. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I följande text undersöker vi atomkärnkollisioner och vilka fenomen de ger
upphov till. Dessa kolliderande kärnor är klumpar av neutroner och protoner
som i sin tur består av kvarkar. Dessa kollisioner antas av många forskare
ge upphov till extermt stora temperaturer: upp mot fyra biljoner grader
Celcius! Vid dessa extrema temperaturer löses partiklar upp och ingenting
befinner sig i bundet tillstånd. Fysiker världen över försöker förklara dessa
händelser genom att betrakta omgivningen i centrum av kollisionen som ett
kvark-gluon plasma: ett plasma av kvarkar och gluoner. Gluonerna ansvarar
för den starka kraften som håller protonerna och neutronerna i atomkärnan
på plats.
Existensen av ett sådant plasma är ingenting nytt inom... (More)
I följande text undersöker vi atomkärnkollisioner och vilka fenomen de ger
upphov till. Dessa kolliderande kärnor är klumpar av neutroner och protoner
som i sin tur består av kvarkar. Dessa kollisioner antas av många forskare
ge upphov till extermt stora temperaturer: upp mot fyra biljoner grader
Celcius! Vid dessa extrema temperaturer löses partiklar upp och ingenting
befinner sig i bundet tillstånd. Fysiker världen över försöker förklara dessa
händelser genom att betrakta omgivningen i centrum av kollisionen som ett
kvark-gluon plasma: ett plasma av kvarkar och gluoner. Gluonerna ansvarar
för den starka kraften som håller protonerna och neutronerna i atomkärnan
på plats.
Existensen av ett sådant plasma är ingenting nytt inom forskarvärlden och
anses, vid tillräckligt hög täthet och temperatur, ha existerat vid Big Bang.
Konsekvenser av ett sådant plasma inkluderar bland annat att partiklar som
ursprungligen befinner sig i bundna tillstånd av en kvark och dess antikvark
antas bli upplösta i det heta plasmat. I arbetet som presenteras här, så
föreslår vi att denna upplösning kan orsakas av en hög energitäthet, utan att
termisk jämvikt med hög temperatur uppnåtts. Denna avhandling avser inte
att bestrida plasmats existens utan istället ifrågasätta hurvida ett sådant
plasma kan orsaka signaler som observerats i partikelacceleratorer i bland
annat USA och Schweiz.
över åtta miljoner kollisioner har simulerats med hjälp av en dator, och
eftersom många händelser tar plats så har mycket statistik tillämpats. I
slutändan visade sig att samma uppförande som allmänt tolkats som en effekt
av ett plasma, kan tillskrivas den höga energitäthetens påverkan på partiklar
inom hanterbar felmarginal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boy, Julian LU
supervisor
organization
course
FYTK02 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Suppression, gold-gold collisions, string interactions, fluxtubes nuclear modification factor
language
English
id
9023384
date added to LUP
2020-07-09 16:31:49
date last changed
2020-07-09 16:31:49
@misc{9023384,
 abstract   = {{In 2018 the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) reported sig-
nals of a strongly coupled quark gluon plasma. This plasma is thought
to be the reason for J/psi suppression when a fraction of the produced
J/psi's dissolves due to the high-energy density of quarks and gluons.
In this thesis, it will be investigated whether the suppression can be
uniquely attributed to such a plasma. A model, based on PYTHIA 8
simulations of 200 GeV/NN Au-Au collisions, was developed. Quarks
and gluons, bound together by the strong force, are viewed as colour-
electric fluxtubes. These fluxtubes are produced at varying density,
depending on the nuclear overlap of the collision. Allowing these fluxtubes to interact with J/psi's gives rise to a survival probability
(suppression) which is then used to calculate the nuclear modification
factor which is then compared to the PHENIX experiments at RHIC.
After rather coarse approximations, the suppression obtained is in rea-
sonable agreement with data obtained at the PHENIX experiment.}},
 author    = {{Boy, Julian}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{J/psi suppression via string interactions in Au-Au collisions at 200 GeV/NN}},
 year     = {{2020}},
}