Advanced

Effektiv mobilitet i den Smarta staden

Bellborn, Amanda LU and Björnberg, Viktoria LU (2020) VTVL01 20201
Transport and Roads
Abstract
About 85% of Sweden’s population live in a city, which have resulted in great amounts of traffic in the cities. To deal with the increasing traffic, decrease the disadvantages that the traffic creates and achieve effective mobility ITS, Intelligent transport system, and IoT, internet of things applications offer digital tools to solve the rising issues.

The purpose of the study has been to find the what the future of smart cities will be like and what digital tools will mobilise the cities. The study therefore aims toward the work carried out by the municipality´s and Trafikverket today and what technological solutions they are looking for. What will Sweden’s cities look like in the future, and also how will we live and move. A... (More)
About 85% of Sweden’s population live in a city, which have resulted in great amounts of traffic in the cities. To deal with the increasing traffic, decrease the disadvantages that the traffic creates and achieve effective mobility ITS, Intelligent transport system, and IoT, internet of things applications offer digital tools to solve the rising issues.

The purpose of the study has been to find the what the future of smart cities will be like and what digital tools will mobilise the cities. The study therefore aims toward the work carried out by the municipality´s and Trafikverket today and what technological solutions they are looking for. What will Sweden’s cities look like in the future, and also how will we live and move. A literature review was carried out and public officials from the cities of Malmö and Helsingborg were interviewed. The comparisons of the Swedish cities Malmö, Stockholm and Helsingborg shows great differences in development and investments for digitalisation between the cities. All the studied cities aspire towards being smart cities, but the focal point on mobility and infrastructure varies. The conclusion has been made based on the interviews and information found on the cities website. To find investments, current projects, and results of previous projects.

Automated vehicles have been a hot topic for a while, however the interest for it has started to fade due to the realisation that the technology is still a couple of decades away before it is ready to be implemented in the society. The scientists are at variance regarding when the self-driving vehicle will be available for the public. Some assume 2030 while others expect it will not be until 2060. This has lead Swedish cities to invest in MaaS, Mobility as a Service in the coming years. MaaS focal point is directing towards public transport by making it easier for the travellers and possibly rewarding the users.

Digital solutions can through communal platforms, broad connection and new technology lower both the amount of traffic, its emissions and climate effects. The smart cities are constantly connected to the users, vehicles, and the rest of the infrastructure. The development of products like ITS and IoT are therefore sought after in the market and are the building blocks to create smart cities. The Swedish cities are not waiting for automated vehicles but work intensively with other solutions in the meantime, therefore it is important to keep on finding innovative solutions towards a digital society. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige bor ca 85% av befolkningen i stan, vilket har genererat stora mängder trafik i städerna. För att klara av den ökade trafiken, minska olägenheterna trafiken skapar och uppnå effektiv mobilitet erbjuder ITS, intelligenta transportsystem, och IoT, internet of things, applikationer olika digitala hjälpmedel för att lösa de begynnande problemen.

Syftet för detta arbete har varit att ta reda på hur framtidens smarta städer kommer att se ut och vilka digitala hjälpmedel som kommer mobilisera städerna. Undersökningen syftar därför till det arbete som utförs i Sverige idag och att hitta vilka tekniska lösningar som efterfrågas. Vad kommer framtidens städer i Sverige tros se ut som, men även hur vi kommer att leva och röra oss. Det... (More)
I Sverige bor ca 85% av befolkningen i stan, vilket har genererat stora mängder trafik i städerna. För att klara av den ökade trafiken, minska olägenheterna trafiken skapar och uppnå effektiv mobilitet erbjuder ITS, intelligenta transportsystem, och IoT, internet of things, applikationer olika digitala hjälpmedel för att lösa de begynnande problemen.

Syftet för detta arbete har varit att ta reda på hur framtidens smarta städer kommer att se ut och vilka digitala hjälpmedel som kommer mobilisera städerna. Undersökningen syftar därför till det arbete som utförs i Sverige idag och att hitta vilka tekniska lösningar som efterfrågas. Vad kommer framtidens städer i Sverige tros se ut som, men även hur vi kommer att leva och röra oss. Det genomfördes en litteraturöversikt och det intervjuades tjänstemän från Malmö och Helsingborg stad. Jämförelserna mellan de svenska städerna, Malmö, Stockholm och Helsingborg, visar stora skillnader i utveckling och satsning på digitalisering städerna mellan. Alla undersökta städer strävar efter att bli smarta städer, men just fokus på mobilitet och infrastruktur varierar. Slutsatserna är dragna baserade på intervjuerna och information som har tagits från städernas hemsidor. För att finna satsningar, pågående projekt och resultat på avslutade projekt.

Automatiserade fordon har länge varit ett hett ämne, men intresset för dem har börjat svalna då man börjat inse att teknologin är ett par decennier bort innan den är redo för implementering i samhället. Forskarna är oense angående när i tiden självkörande fordon kommer finnas tillgängligt för allmänheten. Vissa förutsäger 2030 medan andra inte tror de kommer förens 2060. Detta har lett till att svenska städer satsar mer på MaaS, Mobility as a service, inom de kommande åren. Ett av MaaS fokusområden är att styra allmänheten mot kollektivtrafiken genom att underlätta dess resande och eventuellt belöna dess användande. Det är just nu detta området som de undersökta kommunerna är intresserade av och satsar på.

Digitala lösningar kan med hjälp av gemensamma plattformar, uppkoppling och ny teknik minska mängden trafik, utsläpp och klimatpåverkan. De Smarta Städerna är konstant uppkopplade till användarna, fordonen och resten av infrastrukturen. Utvecklingen av produkter så som ITS och IoT är därför eftertraktade på marknaden och är byggstenarna för att skapa Smarta Städer. De svenska städerna väntar inte på de automatiserade fordonen utan jobbar intensivt med andra lösningar under tiden, det är därför viktigt att fortsätta plocka fram innovativa lösningar för en fortsatt digitalisering av samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bellborn, Amanda LU and Björnberg, Viktoria LU
supervisor
organization
alternative title
Efficient Mobility in the Smart City
course
VTVL01 20201
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Smarta städer, ITS, mobilitet, IoT, Smart Cities, mobility
report number
ISRN LUTHBG/THID-20/5603
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
9023640
date added to LUP
2020-07-02 10:23:26
date last changed
2020-08-20 11:22:10
@misc{9023640,
 abstract   = {About 85% of Sweden’s population live in a city, which have resulted in great amounts of traffic in the cities. To deal with the increasing traffic, decrease the disadvantages that the traffic creates and achieve effective mobility ITS, Intelligent transport system, and IoT, internet of things applications offer digital tools to solve the rising issues. 

The purpose of the study has been to find the what the future of smart cities will be like and what digital tools will mobilise the cities. The study therefore aims toward the work carried out by the municipality´s and Trafikverket today and what technological solutions they are looking for. What will Sweden’s cities look like in the future, and also how will we live and move. A literature review was carried out and public officials from the cities of Malmö and Helsingborg were interviewed. The comparisons of the Swedish cities Malmö, Stockholm and Helsingborg shows great differences in development and investments for digitalisation between the cities. All the studied cities aspire towards being smart cities, but the focal point on mobility and infrastructure varies. The conclusion has been made based on the interviews and information found on the cities website. To find investments, current projects, and results of previous projects. 

Automated vehicles have been a hot topic for a while, however the interest for it has started to fade due to the realisation that the technology is still a couple of decades away before it is ready to be implemented in the society. The scientists are at variance regarding when the self-driving vehicle will be available for the public. Some assume 2030 while others expect it will not be until 2060. This has lead Swedish cities to invest in MaaS, Mobility as a Service in the coming years. MaaS focal point is directing towards public transport by making it easier for the travellers and possibly rewarding the users. 

Digital solutions can through communal platforms, broad connection and new technology lower both the amount of traffic, its emissions and climate effects. The smart cities are constantly connected to the users, vehicles, and the rest of the infrastructure. The development of products like ITS and IoT are therefore sought after in the market and are the building blocks to create smart cities. The Swedish cities are not waiting for automated vehicles but work intensively with other solutions in the meantime, therefore it is important to keep on finding innovative solutions towards a digital society.},
 author    = {Bellborn, Amanda and Björnberg, Viktoria},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {Smarta städer,ITS,mobilitet,IoT,Smart Cities,mobility},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektiv mobilitet i den Smarta staden},
 year     = {2020},
}