Advanced

På tal om bilden

Eriksson, Martina LU (2020) ÄSVM92 20201
Joint Faculties of Humanities and Theology
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. Studien inriktade sig mer specifikt på svensklärares arbete med bilder idag och vad det retoriska perspektivet på bilden kan erbjuda svensklärares undervisning och arbete. För att uppfylla syftet utgick studien från kvalitativ intervjumetod med fyra verksamma svensklärare. Intervjuerna fokuserade på lärarnas reflektioner om det egna arbetet med bilden samt bildens roll i samhället. Insamlat material analyserades enligt innehållsanalys och i huvudsak applicerades perspektiv på... (More)
Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. Studien inriktade sig mer specifikt på svensklärares arbete med bilder idag och vad det retoriska perspektivet på bilden kan erbjuda svensklärares undervisning och arbete. För att uppfylla syftet utgick studien från kvalitativ intervjumetod med fyra verksamma svensklärare. Intervjuerna fokuserade på lärarnas reflektioner om det egna arbetet med bilden samt bildens roll i samhället. Insamlat material analyserades enligt innehållsanalys och i huvudsak applicerades perspektiv på retorisk vetenskap på informanternas reflektioner. Uppsatsen kommer primärt fram till tre slutsatser. Den första är att samtliga informanter arbetar med bilder i svenskämnet idag. Den andra är att det idag saknas en gemensam vetenskaplig grund för lärarna att relatera sitt eget arbete med bilden till. Den tredje slutsatsen är att retorikens perspektiv på bilden erbjuder ett möjligt redskap för svensklärare att förstå och tala om bilder. Uppsatsen uttrycker således ett behov av att tillämpa en vetenskaplig grund till ämneslärares arbete med bilder och föreslår retorikens metaspråk som ett användbart redskap. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this thesis is to deepen the understanding of how a rhetorical perspective on pictures can promote the work of upper secondary school teachers in the Swedish subject. The thesis was based on an experienced lack of a scientific base to anchor the image in the Swedish subject. The study focused more specifically on Swedish teacher´s work with images today, and what the rhetorical perspective on the picture could offer Swedish teacher’s teaching and work. Qualitative interviews were chosen as the methodology and comprises of four interviews with active Swedish teachers. The interviews focused on teacher’s reflections of their own work with images, and how images work in society. Collected data was analyzed according to content... (More)
The purpose of this thesis is to deepen the understanding of how a rhetorical perspective on pictures can promote the work of upper secondary school teachers in the Swedish subject. The thesis was based on an experienced lack of a scientific base to anchor the image in the Swedish subject. The study focused more specifically on Swedish teacher´s work with images today, and what the rhetorical perspective on the picture could offer Swedish teacher’s teaching and work. Qualitative interviews were chosen as the methodology and comprises of four interviews with active Swedish teachers. The interviews focused on teacher’s reflections of their own work with images, and how images work in society. Collected data was analyzed according to content analysis and mainly perspectives on rhetorical science applied to the informant´s reflections. The thesis primarily comes to three conclusions. Firstly, all informants are working with pictures in the Swedish subject today. Secondly, today, there is no common scientific base which can be related to the teacher’s work with images. Finally, it can be concluded that the rhetoric's perspective on the picture can offer a new tool for Swedish teachers to understand and talk about pictures. This thesis expresses the need of an applied and scientific basis for the teacher’s work with pictures, and proposes the meta language of rhetoric as a useful tool (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Martina LU
supervisor
organization
alternative title
Speaking of images
course
ÄSVM92 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
bilder, gymnasiet, metaspråk, retorik, svenskämnet
language
Swedish
id
9023952
date added to LUP
2020-07-30 10:20:07
date last changed
2020-07-30 10:20:07
@misc{9023952,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. Studien inriktade sig mer specifikt på svensklärares arbete med bilder idag och vad det retoriska perspektivet på bilden kan erbjuda svensklärares undervisning och arbete. För att uppfylla syftet utgick studien från kvalitativ intervjumetod med fyra verksamma svensklärare. Intervjuerna fokuserade på lärarnas reflektioner om det egna arbetet med bilden samt bildens roll i samhället. Insamlat material analyserades enligt innehållsanalys och i huvudsak applicerades perspektiv på retorisk vetenskap på informanternas reflektioner. Uppsatsen kommer primärt fram till tre slutsatser. Den första är att samtliga informanter arbetar med bilder i svenskämnet idag. Den andra är att det idag saknas en gemensam vetenskaplig grund för lärarna att relatera sitt eget arbete med bilden till. Den tredje slutsatsen är att retorikens perspektiv på bilden erbjuder ett möjligt redskap för svensklärare att förstå och tala om bilder. Uppsatsen uttrycker således ett behov av att tillämpa en vetenskaplig grund till ämneslärares arbete med bilder och föreslår retorikens metaspråk som ett användbart redskap.},
 author    = {Eriksson, Martina},
 keyword   = {bilder,gymnasiet,metaspråk,retorik,svenskämnet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På tal om bilden},
 year     = {2020},
}