Advanced

MiFIDs påverkan på underprissättning av börsnoteringar

Eringskog, Jenny LU ; Hammarvid, Alexander LU and Ackerman, Benjamin LU (2020) FEKH89 20201
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka om MiFID påverkat graden av underprissättning på den svenska marknaden. Således om det råder en skillnad i underprissättning före respektive efter MiFID infördes mellan reglerade och oreglerade marknader.

Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och teori angående underprissättning vid börsintroduktioner. Ytterligare redogörs för vad som visat sig ha en signifikant påverkan på underprissättning i tidigare forskning.

Metod: Uppsatsen utgör en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Dataurvalet utgör sekundärdata bestående av börsnoteringar vilka genomförts mellan åren 1989 till 2019 på den svenska marknaden. För att genomföra syftet och besvara frågeställningen... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka om MiFID påverkat graden av underprissättning på den svenska marknaden. Således om det råder en skillnad i underprissättning före respektive efter MiFID infördes mellan reglerade och oreglerade marknader.

Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och teori angående underprissättning vid börsintroduktioner. Ytterligare redogörs för vad som visat sig ha en signifikant påverkan på underprissättning i tidigare forskning.

Metod: Uppsatsen utgör en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Dataurvalet utgör sekundärdata bestående av börsnoteringar vilka genomförts mellan åren 1989 till 2019 på den svenska marknaden. För att genomföra syftet och besvara frågeställningen genomförs en OLS-regression med difference-in-difference-metoden.


Empiri: Urvalet består av 381 börsnoteringar mellan åren 1989 till 2019 på Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity, First North, Spotlight Stock market och NGM Nordic SME. Sekundärdata har inhämtats från Bloomberg Terminal samt vid behov kompletterats med data från prospekt och övriga finansiella rapporter.
Resultat: Studien visade att börsnoteringarna i urvalet i genomsnitt var underprissatta på en signifikansnivå om 0,1%. Samtliga nollhypoteser accepterades då de ej uppnådde önskad signifikansnivå, således går det inte att härleda att MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning i urvalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eringskog, Jenny LU ; Hammarvid, Alexander LU and Ackerman, Benjamin LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsnotering, Informationsasymmetri, MiFID, Oreglerad marknad, Reglerad marknad, Underprissättning
language
Swedish
id
9024523
date added to LUP
2020-07-10 10:27:05
date last changed
2020-07-10 10:27:05
@misc{9024523,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka om MiFID påverkat graden av underprissättning på den svenska marknaden. Således om det råder en skillnad i underprissättning före respektive efter MiFID infördes mellan reglerade och oreglerade marknader.

Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och teori angående underprissättning vid börsintroduktioner. Ytterligare redogörs för vad som visat sig ha en signifikant påverkan på underprissättning i tidigare forskning.

Metod: Uppsatsen utgör en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Dataurvalet utgör sekundärdata bestående av börsnoteringar vilka genomförts mellan åren 1989 till 2019 på den svenska marknaden. För att genomföra syftet och besvara frågeställningen genomförs en OLS-regression med difference-in-difference-metoden. 


Empiri: Urvalet består av 381 börsnoteringar mellan åren 1989 till 2019 på Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity, First North, Spotlight Stock market och NGM Nordic SME. Sekundärdata har inhämtats från Bloomberg Terminal samt vid behov kompletterats med data från prospekt och övriga finansiella rapporter.
Resultat: Studien visade att börsnoteringarna i urvalet i genomsnitt var underprissatta på en signifikansnivå om 0,1%. Samtliga nollhypoteser accepterades då de ej uppnådde önskad signifikansnivå, således går det inte att härleda att MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning i urvalet.},
 author    = {Eringskog, Jenny and Hammarvid, Alexander and Ackerman, Benjamin},
 keyword   = {Börsnotering,Informationsasymmetri,MiFID,Oreglerad marknad,Reglerad marknad,Underprissättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MiFIDs påverkan på underprissättning av börsnoteringar},
 year     = {2020},
}