Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varning för barn! En studie i stadsutveckling genom dialog med barn och unga

Nilsson Lövehed, Ebba LU (2020) ASBM01 20201
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Barnperspektiv på stadsplanering är inte en modern företeelse, men en väldigt aktuell fråga, inte minst genom att FN:s Barnkonvention sedan den 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk lagstiftning. Speciellt Barnkonventionens artikel 12, Om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd, är av värde för detta examensarbete. Hur ska barn och ungas perspektiv tillgängliggöras i stadsutvecklingen, och hur stor blir deras möjlighet till delaktighet i en dialogprocess? Genom en framtagen dialogmetod har elever i skolans miljö bjudits in att delta i en dialog om utvecklingen i ett område de känner väl till. Vad skiljer ett planförslag framtaget utan möjlighet till dialog från ett planförslag där en dialog har skett? Vad är det för... (More)
Barnperspektiv på stadsplanering är inte en modern företeelse, men en väldigt aktuell fråga, inte minst genom att FN:s Barnkonvention sedan den 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk lagstiftning. Speciellt Barnkonventionens artikel 12, Om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd, är av värde för detta examensarbete. Hur ska barn och ungas perspektiv tillgängliggöras i stadsutvecklingen, och hur stor blir deras möjlighet till delaktighet i en dialogprocess? Genom en framtagen dialogmetod har elever i skolans miljö bjudits in att delta i en dialog om utvecklingen i ett område de känner väl till. Vad skiljer ett planförslag framtaget utan möjlighet till dialog från ett planförslag där en dialog har skett? Vad är det för stadsmässiga kvaliteter som kommer fram i de båda förslagen, delar de några likheter eller skiljer de sig från varandra?

Studien visar även hur det färdiga resultatet där förslag och idéer baseras på en dialog kan bli annorlunda och mer mångsidigt än ett förslag där ingen dialog förts. I förslaget som baseras på en dialog i detta arbete blev diskussionen om vad en centrumverksamhet är eller bör vara mer utvecklad tack vare dialogen. Att barn och ungas perspektiv på staden får ta stor plats i detta arbete grundar sig i en syn på planering och arkitektur på medborgarens villkor. Där medborgerligt medbestämmande får ta större plats kan en bredare förståelse för områden och platser skapas. Därför är det också viktigt att alla får ta del av staden och stadens utveckling, stora som små. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson Lövehed, Ebba LU
supervisor
organization
course
ASBM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
9024600
date added to LUP
2020-07-14 12:10:28
date last changed
2020-07-14 12:10:28
@misc{9024600,
 abstract   = {{Barnperspektiv på stadsplanering är inte en modern företeelse, men en väldigt aktuell fråga, inte minst genom att FN:s Barnkonvention sedan den 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk lagstiftning. Speciellt Barnkonventionens artikel 12, Om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd, är av värde för detta examensarbete. Hur ska barn och ungas perspektiv tillgängliggöras i stadsutvecklingen, och hur stor blir deras möjlighet till delaktighet i en dialogprocess? Genom en framtagen dialogmetod har elever i skolans miljö bjudits in att delta i en dialog om utvecklingen i ett område de känner väl till. Vad skiljer ett planförslag framtaget utan möjlighet till dialog från ett planförslag där en dialog har skett? Vad är det för stadsmässiga kvaliteter som kommer fram i de båda förslagen, delar de några likheter eller skiljer de sig från varandra? 

Studien visar även hur det färdiga resultatet där förslag och idéer baseras på en dialog kan bli annorlunda och mer mångsidigt än ett förslag där ingen dialog förts. I förslaget som baseras på en dialog i detta arbete blev diskussionen om vad en centrumverksamhet är eller bör vara mer utvecklad tack vare dialogen. Att barn och ungas perspektiv på staden får ta stor plats i detta arbete grundar sig i en syn på planering och arkitektur på medborgarens villkor. Där medborgerligt medbestämmande får ta större plats kan en bredare förståelse för områden och platser skapas. Därför är det också viktigt att alla får ta del av staden och stadens utveckling, stora som små.}},
 author    = {{Nilsson Lövehed, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Varning för barn! En studie i stadsutveckling genom dialog med barn och unga}},
 year     = {{2020}},
}