Advanced

Fastighetsrättsliga konsekvenser av dammutrivningar

Jansson, Erik LU (2020) VFTM01 20201
Real Estate Science
Abstract
The subject of dam removal har become increasingly relevant since new regulations concerning environmental impact assessments of waterpower stations. The purpose of this study is to investigate and describe the consequences associated with real estate law that can arise from dam removal, and to review the judicial/legal regulation on dams. A literature study has been conducted, to interpret and systemize the current laws on dam removal. The results of this study show that consequences of dam removal associated with real estate law are many and difficult to survey and foresee. Some consequences are obvious, and others are more diffuse. These consequences must be thoroughly investigated and analyzed in the assessment of environmental... (More)
The subject of dam removal har become increasingly relevant since new regulations concerning environmental impact assessments of waterpower stations. The purpose of this study is to investigate and describe the consequences associated with real estate law that can arise from dam removal, and to review the judicial/legal regulation on dams. A literature study has been conducted, to interpret and systemize the current laws on dam removal. The results of this study show that consequences of dam removal associated with real estate law are many and difficult to survey and foresee. Some consequences are obvious, and others are more diffuse. These consequences must be thoroughly investigated and analyzed in the assessment of environmental impacts, to minimize the risk of unwanted consequences. (Less)
Abstract (Swedish)
Dammutrivningar har kommit att bli ett alltmer aktuellt ämne efter att nya regler om miljöprövning av vattenkraftverk införts. Syftet med reglerna är att dessa dammar ska få moderna miljövillkor. Detta ska bidra till att de svenska miljömålen uppnås, samt att kravet i EU:s ramdirektiv för vatten avseende god ekologisk status för vattendrag uppfylls. Utöver detta är det troligt att uppmärksamhet riktas även mot andra dammar än sådana avsedda för vattenkraftsändamål, varvid risken finns att en större våg av dammutrivningar kan komma att äga rum de kommande åren. I den miljöprövning som dammarna genomgår innan en eventuell rivning kan ske berörs inte de rent fastighetsrättsliga konsekvenserna av dammutrivningen.
Syftet med studien är att... (More)
Dammutrivningar har kommit att bli ett alltmer aktuellt ämne efter att nya regler om miljöprövning av vattenkraftverk införts. Syftet med reglerna är att dessa dammar ska få moderna miljövillkor. Detta ska bidra till att de svenska miljömålen uppnås, samt att kravet i EU:s ramdirektiv för vatten avseende god ekologisk status för vattendrag uppfylls. Utöver detta är det troligt att uppmärksamhet riktas även mot andra dammar än sådana avsedda för vattenkraftsändamål, varvid risken finns att en större våg av dammutrivningar kan komma att äga rum de kommande åren. I den miljöprövning som dammarna genomgår innan en eventuell rivning kan ske berörs inte de rent fastighetsrättsliga konsekvenserna av dammutrivningen.
Syftet med studien är att undersöka och beskriva vad de fastighetsrättsliga konsekvenserna kan bli av dammutrivningar samt att undersöka den rättsliga regleringen av dammar. I detta examensarbete har litteraturstudier gjorts för att kunna tolka och systematisera gällande rätt. Vidare har ett antal dammar undersökts för att ge en bild av vilka fastighetsrättsliga konsekvenser som kan uppstå vid dammutrivningar. Studien visar att de fastighetsrättsliga konsekvenserna av dammutrivningar är mångbottnade och svåra att överblicka såväl som att förutspå. Följderna kan vara uppenbara eller mer av mer diffus karaktär. I examensarbetet konstateras att det är av stor vikt att de fastighetsrättsliga konsekvenserna noggrant utreds och analyseras under miljöprövningen för att minimera risken för oönskade följder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Consequences for real estate law associated by dam removal
course
VFTM01 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Dammutrivning, miljövillkor, damm, fastighetsrätt
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 20/5461 SE
language
Swedish
id
9025754
date added to LUP
2020-08-11 10:38:46
date last changed
2020-08-11 10:38:46
@misc{9025754,
 abstract   = {The subject of dam removal har become increasingly relevant since new regulations concerning environmental impact assessments of waterpower stations. The purpose of this study is to investigate and describe the consequences associated with real estate law that can arise from dam removal, and to review the judicial/legal regulation on dams. A literature study has been conducted, to interpret and systemize the current laws on dam removal. The results of this study show that consequences of dam removal associated with real estate law are many and difficult to survey and foresee. Some consequences are obvious, and others are more diffuse. These consequences must be thoroughly investigated and analyzed in the assessment of environmental impacts, to minimize the risk of unwanted consequences.},
 author    = {Jansson, Erik},
 keyword   = {Dammutrivning,miljövillkor,damm,fastighetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fastighetsrättsliga konsekvenser av dammutrivningar},
 year     = {2020},
}