Advanced

Kriminalisering av uppmaning till självmord - en problematisering av lagförslaget utifrån straffrättsliga aspekter

Seth, Thomasine LU (2020) JURM02 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den 14 juni 2018 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att pröva behovet av införandet av straffrättsligt ansvar för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen tillgavs namnet SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Inom straffrättslig doktrin finns centrala principer för lagstiftaren att tillämpa. Dessa principer är i sin tur präglade av straffrättsliga teorier sprungna ur etiska överväganden och moraliska ståndpunkter. Lagstiftaren har således flertaliga straffrättsliga aspekter att förhålla sig till inför en nykriminalisering. Uppsatsen syftar till att problematisera lagförslaget om... (More)
Den 14 juni 2018 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att pröva behovet av införandet av straffrättsligt ansvar för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen tillgavs namnet SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Inom straffrättslig doktrin finns centrala principer för lagstiftaren att tillämpa. Dessa principer är i sin tur präglade av straffrättsliga teorier sprungna ur etiska överväganden och moraliska ståndpunkter. Lagstiftaren har således flertaliga straffrättsliga aspekter att förhålla sig till inför en nykriminalisering. Uppsatsen syftar till att problematisera lagförslaget om kriminalisering av uppmaning till självmord genom att analysera det i relation till utvalda aspekter av straffrätten.

De straffrättsliga aspekter som lagförslaget problematiseras i relation till delas in i tre övergripande rubriker. Uppsatsen behandlar relevanta delar av kriminaliseringsgrunder, brottsbegreppet och moralfilosofiska överväganden. Nämnda begrepp redogörs för utifrån deras straffrättsliga funktion.

Sammanfattningsvis anser förevarande uppsats att lagförslaget om kriminalisering av uppmaning till självmord speglar statens kritiska syn på självmord. Efter en problematisering av lagförslaget ställer sig uppsatsen frågande till lagförslaget som fullt straffrättsligt försvarbart. Särskilt kritisk ställer sig aktuell uppsats till utpekat skyddsintresse samt kriminaliseringens position i en strafflagstiftning som tillåter självmord. (Less)
Abstract
On 14 June 2018, the Swedish government assigned a special investigator to examine the need for criminalizing the incitement of or use of other psychological influences on others to commit suicide. The investigation was given the name SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Within doctrine related to criminal law, this essay claims that there are some essential principles which the legislator must take into consideration. These principles are strongly influenced by criminal theories originating from ethical deliberations and moral grounds. Moreover, there are multiple aspects of criminal law that the legislator must consider when... (More)
On 14 June 2018, the Swedish government assigned a special investigator to examine the need for criminalizing the incitement of or use of other psychological influences on others to commit suicide. The investigation was given the name SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Within doctrine related to criminal law, this essay claims that there are some essential principles which the legislator must take into consideration. These principles are strongly influenced by criminal theories originating from ethical deliberations and moral grounds. Moreover, there are multiple aspects of criminal law that the legislator must consider when introducing the criminalization of new areas. This paper aims to problematize the bill on criminal liability for the incitement of suicide by analyzing the bill in relation to certain aspects of criminal law.

The areas of criminal law in relation to which this paper will discuss the abovementioned bill has been divided into three categories. These three areas are described based on their function in relation to criminal law. In the discussion part of the paper, the bill is problematized in relation to the fundamental principles of criminalization.

This paper concludes that the bill on criminal liability for the incitement of suicide reflects the critical view on suicide of the Swedish government. This paper illustrates the problems related to the bill, and questions how the bill can be justified according to Swedish criminal law. This paper especially criticizes the legislator’s choice of interest of protection as well as the criminalization’s position in a criminal law environment that allows the action of suicide. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seth, Thomasine LU
supervisor
organization
alternative title
Criminalizing the incitement of or use of other psychological influences on others to commit suicide
course
JURM02 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Uppmaning till självmord, kriminalisering, straffrätt, moralfilosofi
language
Swedish
id
9025775
date added to LUP
2020-09-13 17:55:49
date last changed
2020-09-13 17:55:49
@misc{9025775,
 abstract   = {On 14 June 2018, the Swedish government assigned a special investigator to examine the need for criminalizing the incitement of or use of other psychological influences on others to commit suicide. The investigation was given the name SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Within doctrine related to criminal law, this essay claims that there are some essential principles which the legislator must take into consideration. These principles are strongly influenced by criminal theories originating from ethical deliberations and moral grounds. Moreover, there are multiple aspects of criminal law that the legislator must consider when introducing the criminalization of new areas. This paper aims to problematize the bill on criminal liability for the incitement of suicide by analyzing the bill in relation to certain aspects of criminal law. 

The areas of criminal law in relation to which this paper will discuss the abovementioned bill has been divided into three categories. These three areas are described based on their function in relation to criminal law. In the discussion part of the paper, the bill is problematized in relation to the fundamental principles of criminalization. 

This paper concludes that the bill on criminal liability for the incitement of suicide reflects the critical view on suicide of the Swedish government. This paper illustrates the problems related to the bill, and questions how the bill can be justified according to Swedish criminal law. This paper especially criticizes the legislator’s choice of interest of protection as well as the criminalization’s position in a criminal law environment that allows the action of suicide.},
 author    = {Seth, Thomasine},
 keyword   = {Uppmaning till självmord,kriminalisering,straffrätt,moralfilosofi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminalisering av uppmaning till självmord - en problematisering av lagförslaget utifrån straffrättsliga aspekter},
 year     = {2020},
}