Advanced

Loneliness is a Very Special Place: A Cultural Analysis of Urban Loneliness within Scandinavia

Gnewski, Martina LU (2020) TKAM02 20201
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är ett kulturanalytiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur sociala och kulturella processer i olika rum i staden bidrar till upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Uppsatsen undersöker den ofrivilliga ensamheten i olika skalor i staden, från bostaden, kvarteret, ut i bostadsområdet och vidare ut i staden. Detta uppnås genom att använda ett fenomenologiskt ramverk som analyserar de enskilda berättelserna om ensamhet, men även perspektivet från ett kommunalt stadsbyggnadskontor och en lokal bostadsförening i Sverige. Detta möjliggör för förståelsen om hur ensamhet uppfattas, realiseras och förkroppsligas, vilket stödjer uppfattningen om stadens involvering i skapandet av den ofrivilliga ensamheten.

Ensamhet är en... (More)
Denna uppsats är ett kulturanalytiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur sociala och kulturella processer i olika rum i staden bidrar till upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Uppsatsen undersöker den ofrivilliga ensamheten i olika skalor i staden, från bostaden, kvarteret, ut i bostadsområdet och vidare ut i staden. Detta uppnås genom att använda ett fenomenologiskt ramverk som analyserar de enskilda berättelserna om ensamhet, men även perspektivet från ett kommunalt stadsbyggnadskontor och en lokal bostadsförening i Sverige. Detta möjliggör för förståelsen om hur ensamhet uppfattas, realiseras och förkroppsligas, vilket stödjer uppfattningen om stadens involvering i skapandet av den ofrivilliga ensamheten.

Ensamhet är en del av det mänskliga tillståndet och är klassat som skadligt för folkhälsan. Ur ett kulturanalytiskt perspektiv är det möjligt att visa de inneboende betydelserna, värderingarna, vanorna och normerna som existerar på olika rum i staden och som bidrar till ensamhetskänslor. Metoderna som används är semistrukturerade intervjuer och fotografier. Resultaten visar att både förtroende och tillhörighet är grundläggande för att förebygga ofrivillig ensamhet och bör vara närvarande på olika skalor i staden. Faktorer som diskriminering, rädsla och sociala förväntningar är bland några av de förhållanden som bidrar till ofrivillig ensamhet och som förstärks genom den byggda miljön. Insikten att den ofrivilliga ensamheten kan förstås i olika lager är viktig för denna uppsats, då det visar att förtroende och tillhörighet kan existera i vissa delar av en individs liv, men ändå lämna dem sårbara för ensamhet. (Less)
Abstract
This thesis is a cultural analytical research project that aims to understand how social and cultural processes in spaces within the city contribute to the experience of loneliness. The thesis explores loneliness at different layers of the city, from housing, the neighbourhood, to the district and the wider city scale. This is achieved by using a phenomenological framework that analyses the individual narratives of loneliness, as well as from a governance perspective of a planning department at a municipality and a local housing association in Sweden. This allows for the understanding of how loneliness is perceived, enacted and embodied, which assists in the understanding of how the city is implicated in the creation of loneliness.

... (More)
This thesis is a cultural analytical research project that aims to understand how social and cultural processes in spaces within the city contribute to the experience of loneliness. The thesis explores loneliness at different layers of the city, from housing, the neighbourhood, to the district and the wider city scale. This is achieved by using a phenomenological framework that analyses the individual narratives of loneliness, as well as from a governance perspective of a planning department at a municipality and a local housing association in Sweden. This allows for the understanding of how loneliness is perceived, enacted and embodied, which assists in the understanding of how the city is implicated in the creation of loneliness.

Loneliness is part of the human condition, and is considered a public health challenge. Through a cultural analytical approach, it is possible to uncover the intrinsic meanings, values, habits, and norms that exist in different spaces in the city, and contribute to feelings of loneliness. The methods used are semi–structured interviews and photographs. The findings show that trust and belonging are fundamental for the prevention of loneliness, and need to be present at different layers of the city. Issues such as discrimination, fear, and societal expectations are among some of the factors that contribute to loneliness, and that are reinforced through the built environment. The insight that loneliness is layered is important for this thesis, as it shows that trust or belonging can exist in some parts of an individual’s life, yet still leaving them susceptible to loneliness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gnewski, Martina LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
loneliness, Sweden, Denmark, city planning, urban living, trust, belonging, cultural analysis, ethnography, public health
language
English
id
9026877
date added to LUP
2020-08-24 16:49:11
date last changed
2020-08-24 16:49:11
@misc{9026877,
 abstract   = {This thesis is a cultural analytical research project that aims to understand how social and cultural processes in spaces within the city contribute to the experience of loneliness. The thesis explores loneliness at different layers of the city, from housing, the neighbourhood, to the district and the wider city scale. This is achieved by using a phenomenological framework that analyses the individual narratives of loneliness, as well as from a governance perspective of a planning department at a municipality and a local housing association in Sweden. This allows for the understanding of how loneliness is perceived, enacted and embodied, which assists in the understanding of how the city is implicated in the creation of loneliness. 

Loneliness is part of the human condition, and is considered a public health challenge. Through a cultural analytical approach, it is possible to uncover the intrinsic meanings, values, habits, and norms that exist in different spaces in the city, and contribute to feelings of loneliness. The methods used are semi–structured interviews and photographs. The findings show that trust and belonging are fundamental for the prevention of loneliness, and need to be present at different layers of the city. Issues such as discrimination, fear, and societal expectations are among some of the factors that contribute to loneliness, and that are reinforced through the built environment. The insight that loneliness is layered is important for this thesis, as it shows that trust or belonging can exist in some parts of an individual’s life, yet still leaving them susceptible to loneliness.},
 author    = {Gnewski, Martina},
 keyword   = {loneliness,Sweden,Denmark,city planning,urban living,trust,belonging,cultural analysis,ethnography,public health},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Loneliness is a Very Special Place: A Cultural Analysis of Urban Loneliness within Scandinavia},
 year     = {2020},
}