Advanced

Patienttransporter en del av den komplexa sjukvårdsmiljön: En kvalitativ studie av patienttransportörerna på Malmö Universitetssjukhus

Rustemovska, Meral LU and von Freytag-Loringhoven, Daniella (2020) KSMK65 20201
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I denna studie har vi studerat de interna patienttransportörernas arbetsflöde och det förändringsarbete som finns inom lean. Vi har även belyst medarbetarnas värdeskapande och välmående i vårds- och arbetsmiljön. Arbetet utgår ifrån fallstudien om Malmö Universitetssjukhus och bygger på att skapa en förståelse över deras verksamhetsstyrning i interaktion med logistiken för att vidare kunna implementera ett lean-healthcare. För att kunna genomföra denna studie har Regionservices patienttransportörer intervjuats. Arbetet kommer att fokusera på verksamhetsstyrande faktorer när det kommer till exempelvis att motivera samt engagera sina medarbetare och även inom olika logistiska modeller samt verktyg.

Arbetet bidrar till en djupare... (More)
I denna studie har vi studerat de interna patienttransportörernas arbetsflöde och det förändringsarbete som finns inom lean. Vi har även belyst medarbetarnas värdeskapande och välmående i vårds- och arbetsmiljön. Arbetet utgår ifrån fallstudien om Malmö Universitetssjukhus och bygger på att skapa en förståelse över deras verksamhetsstyrning i interaktion med logistiken för att vidare kunna implementera ett lean-healthcare. För att kunna genomföra denna studie har Regionservices patienttransportörer intervjuats. Arbetet kommer att fokusera på verksamhetsstyrande faktorer när det kommer till exempelvis att motivera samt engagera sina medarbetare och även inom olika logistiska modeller samt verktyg.

Arbetet bidrar till en djupare förståelse utifrån medarbetarnas perspektiv, när det kommer till interaktionen av verksamhetsstyrning och logistik vilket resulterar i en implementering av lean- healthcare. (Less)
Popular Abstract
In this study, we have studied the internal patient transporters' workflow and the change work that exists within lean. We have also highlighted the employees' value creation and well-being in the care and work environment. The work is based on the case study of Malmö University Hospital and is based on creating an understanding of their business management in interaction with logistics in order to further implement a lean healthcare. In order to be able to carry out this study, Regionservice's patient transporters have been interviewed. The work will focus on business management factors when it comes to, for example, motivating and engaging its employees and also in various logistical models and tools.

The work contributes to a deeper... (More)
In this study, we have studied the internal patient transporters' workflow and the change work that exists within lean. We have also highlighted the employees' value creation and well-being in the care and work environment. The work is based on the case study of Malmö University Hospital and is based on creating an understanding of their business management in interaction with logistics in order to further implement a lean healthcare. In order to be able to carry out this study, Regionservice's patient transporters have been interviewed. The work will focus on business management factors when it comes to, for example, motivating and engaging its employees and also in various logistical models and tools.

The work contributes to a deeper understanding from the employees' perspective, when it comes to the interaction of business management and logistics, which results in an implementation of lean healthcare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9029122,
 abstract   = {I denna studie har vi studerat de interna patienttransportörernas arbetsflöde och det förändringsarbete som finns inom lean. Vi har även belyst medarbetarnas värdeskapande och välmående i vårds- och arbetsmiljön. Arbetet utgår ifrån fallstudien om Malmö Universitetssjukhus och bygger på att skapa en förståelse över deras verksamhetsstyrning i interaktion med logistiken för att vidare kunna implementera ett lean-healthcare. För att kunna genomföra denna studie har Regionservices patienttransportörer intervjuats. Arbetet kommer att fokusera på verksamhetsstyrande faktorer när det kommer till exempelvis att motivera samt engagera sina medarbetare och även inom olika logistiska modeller samt verktyg.

Arbetet bidrar till en djupare förståelse utifrån medarbetarnas perspektiv, när det kommer till interaktionen av verksamhetsstyrning och logistik vilket resulterar i en implementering av lean- healthcare.},
 author    = {Rustemovska, Meral and von Freytag-Loringhoven, Daniella},
 keyword   = {Intern sjukhustransport,patienttransporter,lean,förbättringsarbete. In-house hospital transportation,internal patient carriers,improvement work.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienttransporter en del av den komplexa sjukvårdsmiljön: En kvalitativ studie av patienttransportörerna på Malmö Universitetssjukhus},
 year     = {2020},
}