Advanced

Lifting and Walking Assistance for a Person with Mobility Impairment.

Arctaedius, Margit LU (2020) MMKM10 20201
Product Development
Abstract (Swedish)
Det finns många olika utformningar av lyfthjälpmedel och hjälpmedel för att gå, så som patient lyftar och rullatorer, men det finns inte många lösningar som kan göra båda. Detta examensarbete är baserat på en person med fysisk funktionsnedsättning som har specifika behov för vilka det inte fanns någon anpassad lösning.
Målet var att utveckla en produkt som kan lyfta användaren från sittandes till stående position och sedan fungera som ett gånghjälpmedel genom att stödja användaren vid armhålorna,. Syftet är att förbättra användarnas livskvalitet, genom att kunna stå och gå utan att behöva någon hjälp från andra, och också att minska arbetsbelastningen för assistenter och familj.
Designutvecklingsprocessen inkluderade att fastställa... (More)
Det finns många olika utformningar av lyfthjälpmedel och hjälpmedel för att gå, så som patient lyftar och rullatorer, men det finns inte många lösningar som kan göra båda. Detta examensarbete är baserat på en person med fysisk funktionsnedsättning som har specifika behov för vilka det inte fanns någon anpassad lösning.
Målet var att utveckla en produkt som kan lyfta användaren från sittandes till stående position och sedan fungera som ett gånghjälpmedel genom att stödja användaren vid armhålorna,. Syftet är att förbättra användarnas livskvalitet, genom att kunna stå och gå utan att behöva någon hjälp från andra, och också att minska arbetsbelastningen för assistenter och familj.
Designutvecklingsprocessen inkluderade att fastställa målspecifikationer genom användarintervjuer och test, konceptgenerering och efter det utvärdering av koncepten. Beräkningar utfördes för att dimensionera strukturen och för att uppfylla målspecifikationerna, och en CAD-modell och konstruktionsritningar gjordes. De designade delarna skickades för tillverkning och en linjär aktuator beställdes för att slutligen monteras ihop till en färdig produkt.
Den slutgiltiga designen lyfter användaren till stående position, där strukturen sedan låses och stödjer användaren så att hon kan gå. Lösningen är designad med en unik lyftkonstruktion som genererar en perfekt lyfthastigheten och lyftsträcka. Lösningen är säker att använda och inkluderar en handkontroll, praktiska stödhandtag, mobilhållare och är utformad för att vara stabil och lättmanövrerbar. Resultatet är en färdig produkt som användaren kommer att ha hos sig inom ett år från början av detta exjobbet.
Nyckelord: Produktutveckling, Rullator, Lyfthjälpmedel, Lyftkonstruktion, Tillverkning, Teknisk design. (Less)
Abstract
There exist many different designs of lifting aids and walking aids, but barely any solutions that can do both. This thesis is based on a person with mobility impairment with specific needs for which there were yet no adapted solution.
The goal was to design a product that can lift the user from sitting to standing position and then be a walking aid by supporting the user by the armpits, all this without needing the help from another person. The purpose is to enhance the user life quality, by being able to stand and walk independently, together with reducing the work load for assistants and family.
The design development process included establishing target specifications through user interviews and tests, concept generation and then... (More)
There exist many different designs of lifting aids and walking aids, but barely any solutions that can do both. This thesis is based on a person with mobility impairment with specific needs for which there were yet no adapted solution.
The goal was to design a product that can lift the user from sitting to standing position and then be a walking aid by supporting the user by the armpits, all this without needing the help from another person. The purpose is to enhance the user life quality, by being able to stand and walk independently, together with reducing the work load for assistants and family.
The design development process included establishing target specifications through user interviews and tests, concept generation and then evaluation of the concepts. Calculations were performed to dimension the structure and to meet the target specifications, and a CAD model and drawings were created. The designed parts were sent for manufacture and ordered to be assembled into a finished product.
The result is a complete operative product that the user will have within one year from the start of this thesis. The product will lift the user to standing position, where the structure locks, and the user can walk with the product supporting the user by the armpits. The solution uses a linear actuator together with a unique linkage lift design that generates the perfect lift velocity and distance. It is safe to use and includes an operational hand control, practical support tubes, phone case, and is designed to be stable and easy maneuverable.
Keywords: Product development, Walking aid, Lifting aid, Linkage lift, Manufacturing, Technical design. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arctaedius, Margit LU
supervisor
organization
course
MMKM10 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product development, Walking aid, Lifting aid, Linkage lift, Manufacturing, Technical design.
language
English
id
9031271
date added to LUP
2020-10-23 08:30:18
date last changed
2020-10-23 08:30:18
@misc{9031271,
 abstract   = {There exist many different designs of lifting aids and walking aids, but barely any solutions that can do both. This thesis is based on a person with mobility impairment with specific needs for which there were yet no adapted solution.
The goal was to design a product that can lift the user from sitting to standing position and then be a walking aid by supporting the user by the armpits, all this without needing the help from another person. The purpose is to enhance the user life quality, by being able to stand and walk independently, together with reducing the work load for assistants and family.
The design development process included establishing target specifications through user interviews and tests, concept generation and then evaluation of the concepts. Calculations were performed to dimension the structure and to meet the target specifications, and a CAD model and drawings were created. The designed parts were sent for manufacture and ordered to be assembled into a finished product.
The result is a complete operative product that the user will have within one year from the start of this thesis. The product will lift the user to standing position, where the structure locks, and the user can walk with the product supporting the user by the armpits. The solution uses a linear actuator together with a unique linkage lift design that generates the perfect lift velocity and distance. It is safe to use and includes an operational hand control, practical support tubes, phone case, and is designed to be stable and easy maneuverable.
Keywords: Product development, Walking aid, Lifting aid, Linkage lift, Manufacturing, Technical design.},
 author    = {Arctaedius, Margit},
 keyword   = {Product development,Walking aid,Lifting aid,Linkage lift,Manufacturing,Technical design.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lifting and Walking Assistance for a Person with Mobility Impairment.},
 year     = {2020},
}