Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Additiv tillverkning och lönsamhet – Ekonomisk analys och utveckling av två komponenter till en elbil

Wikström, Oskar LU (2020) MMKM10 20202
Product Development
Abstract
Ecoist AB is developing a three-wheeled electric car with two seats. Two components for the vehicle have been examined: the upper wishbone in the front wheel suspension and a bushing that is mounted in this wishbone. The goal of the thesis has been to examine any potential functional or economic advantages of manufacturing these using 3D-printing. Different ways of producing the components have been investigated and information has been gathered to compare costs for different manufacturers of 3D-printed components.

The cost of purchasing 3D-printed bushings from a supplier has been compared with buying ready-made standard bushings, as well as printing the bushings in one’s own 3D printer. The cheapest option has turned out to be to... (More)
Ecoist AB is developing a three-wheeled electric car with two seats. Two components for the vehicle have been examined: the upper wishbone in the front wheel suspension and a bushing that is mounted in this wishbone. The goal of the thesis has been to examine any potential functional or economic advantages of manufacturing these using 3D-printing. Different ways of producing the components have been investigated and information has been gathered to compare costs for different manufacturers of 3D-printed components.

The cost of purchasing 3D-printed bushings from a supplier has been compared with buying ready-made standard bushings, as well as printing the bushings in one’s own 3D printer. The cheapest option has turned out to be to 3D-print the component oneself. Therefore, a method has been developed to manufacture bushings in a soft material in a printer that Ecoist currently has access to. During the development work, there have been recurring problems with incomplete prints of the bushing. The developed method should be reliable but has not been tested on a large scale to determine if interruptions in the printouts will be a problem. Limited tests of the bushings’ mechanical properties and resistance to various environmental factors have been carried out. The tests have given good results, but more tests should be done to ensure the properties of the bushings.

As cost data for Ecoist's current wishbone solution has been missing, no direct cost-comparison has been possible for this component. At the time of writing, it has also not been decided how the wishbones will be manufactured. Since it is possible that the wishbones might be 3D-printed, a topology optimization has been made of the wishbone to produce a geometry that is optimized for 3D printing. The conditions for this work have been simplified and the work has resulted in a basis for a method that can be developed further. (Less)
Abstract (Swedish)
Ecoist AB utvecklar en prototyp till en trehjulig elbil för två personer. Två komponenter till fordonet har undersökts: den övre bärarmen i den främre hjulupphängningen och en bussning som sitter i denna bärarm. Målet med examensarbetet har varit att se om det finns några funktionella eller ekonomiska fördelar med att tillverka dessa genom 3D-printing. Olika sätt att framställa komponenterna har undersökts och underlag har tagits fram för att jämföra kostnader för olika tillverkare av 3D-printade komponenter.

Kostnaden att köpa in 3D-printade bussningar från leverantör har jämförts med att köpa färdiga standardbussningar samt att skriva ut bussningarna i en egen 3D-skrivare. Det billigaste alternativet har visat sig vara att 3D-printa... (More)
Ecoist AB utvecklar en prototyp till en trehjulig elbil för två personer. Två komponenter till fordonet har undersökts: den övre bärarmen i den främre hjulupphängningen och en bussning som sitter i denna bärarm. Målet med examensarbetet har varit att se om det finns några funktionella eller ekonomiska fördelar med att tillverka dessa genom 3D-printing. Olika sätt att framställa komponenterna har undersökts och underlag har tagits fram för att jämföra kostnader för olika tillverkare av 3D-printade komponenter.

Kostnaden att köpa in 3D-printade bussningar från leverantör har jämförts med att köpa färdiga standardbussningar samt att skriva ut bussningarna i en egen 3D-skrivare. Det billigaste alternativet har visat sig vara att 3D-printa komponenten själv. Därför har en metod utvecklats för att tillverka bussningar i ett mjukt material i en skrivare som Ecoist har tillgång till i dagsläget. Under utvecklingsarbetet har det funnits återkommande problem med ofullständiga utskrifter av bussningen. Den framtagna metoden bör vara pålitlig men har inte testats i större skala för att avgöra om avbrott i utskrifterna kommer att vara ett problem. Begränsade tester av bussningarnas mekaniska egenskaper och motståndskraft mot olika miljöfaktorer har genomförts. Testerna har gett goda resultat men fler tester bör göras för att säkerställa bussningarnas egenskaper.

Då det har saknats kostnadsdata för Ecoists nuvarande bärarmslösning har ingen direkt kostnadsjämförelse kunnat göras för denna komponent. I skrivande stund är det heller inte beslutat hur bärarmarna ska tillverkas. Eftersom det är möjligt att bärarmarna kommer att 3D-printas har en topologioptimering gjorts av bärarmen för att ta fram en geometri som är optimerad för 3D-print. Förutsättningarna för detta arbete har varit förenklade och arbetet har resulterat i en grund för en metod som kan utvecklas vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikström, Oskar LU
supervisor
organization
course
MMKM10 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
additiv tillverkning, kostnadsanalys, termoplastisk polyuretan, fused deposition modeling, topologioptimering, Siemens NX
language
Swedish
id
9033279
date added to LUP
2021-01-05 10:08:31
date last changed
2021-01-05 10:08:31
@misc{9033279,
 abstract   = {{Ecoist AB is developing a three-wheeled electric car with two seats. Two components for the vehicle have been examined: the upper wishbone in the front wheel suspension and a bushing that is mounted in this wishbone. The goal of the thesis has been to examine any potential functional or economic advantages of manufacturing these using 3D-printing. Different ways of producing the components have been investigated and information has been gathered to compare costs for different manufacturers of 3D-printed components.

The cost of purchasing 3D-printed bushings from a supplier has been compared with buying ready-made standard bushings, as well as printing the bushings in one’s own 3D printer. The cheapest option has turned out to be to 3D-print the component oneself. Therefore, a method has been developed to manufacture bushings in a soft material in a printer that Ecoist currently has access to. During the development work, there have been recurring problems with incomplete prints of the bushing. The developed method should be reliable but has not been tested on a large scale to determine if interruptions in the printouts will be a problem. Limited tests of the bushings’ mechanical properties and resistance to various environmental factors have been carried out. The tests have given good results, but more tests should be done to ensure the properties of the bushings.

As cost data for Ecoist's current wishbone solution has been missing, no direct cost-comparison has been possible for this component. At the time of writing, it has also not been decided how the wishbones will be manufactured. Since it is possible that the wishbones might be 3D-printed, a topology optimization has been made of the wishbone to produce a geometry that is optimized for 3D printing. The conditions for this work have been simplified and the work has resulted in a basis for a method that can be developed further.}},
 author    = {{Wikström, Oskar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Additiv tillverkning och lönsamhet – Ekonomisk analys och utveckling av två komponenter till en elbil}},
 year     = {{2020}},
}