Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vox Populi, Vox Dei: Om religionens påverkan på demokrati

Martinsson Löf, Simon LU and Petersson, Benjamin LU (2021) STVA22 20202
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Åsikterna går isär kring om religion ska anses ha en betydelsefull roll som förklaring till demokrati och demokratisering. Med avstamp i frågeställningen om religion är en förklaringsfaktor till demokrati och om religion påverkar förutsättningarna för demokratisering undersöker vi sambandet mellan olika religioner och demokrati i två olika statistiska studier där vi också kontrollerar för indikatorer för den alternativa förklaringsfaktorn modernisering. I linje med tidigare forskning och litteratur, som ligger till grund för vår hypotes, påvisar vi statistiskt signifikanta samband, med olika riktning och effekt, mellan olika religioner och demokrati, även vid kontroll för moderniseringsindikatorer. Tydligast är kristendomens positiva... (More)
Åsikterna går isär kring om religion ska anses ha en betydelsefull roll som förklaring till demokrati och demokratisering. Med avstamp i frågeställningen om religion är en förklaringsfaktor till demokrati och om religion påverkar förutsättningarna för demokratisering undersöker vi sambandet mellan olika religioner och demokrati i två olika statistiska studier där vi också kontrollerar för indikatorer för den alternativa förklaringsfaktorn modernisering. I linje med tidigare forskning och litteratur, som ligger till grund för vår hypotes, påvisar vi statistiskt signifikanta samband, med olika riktning och effekt, mellan olika religioner och demokrati, även vid kontroll för moderniseringsindikatorer. Tydligast är kristendomens positiva effekt respektive islams negativa effekt när vi undersöker sambanden mellan andel anhängare och demokratinivå samt mellan dominerande religion och utfall i demokratiseringsprocesser. Vi menar att dessa samband kan förstås som att religion påverkar demokratinivå och förutsättningarna för demokratisering genom att forma kultur, normer och värderingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson Löf, Simon LU and Petersson, Benjamin LU
supervisor
organization
course
STVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
religion, demokrati, demokratisering, moderniseringsteori
language
Swedish
id
9033441
date added to LUP
2021-05-11 14:57:50
date last changed
2021-05-11 14:57:50
@misc{9033441,
 abstract   = {{Åsikterna går isär kring om religion ska anses ha en betydelsefull roll som förklaring till demokrati och demokratisering. Med avstamp i frågeställningen om religion är en förklaringsfaktor till demokrati och om religion påverkar förutsättningarna för demokratisering undersöker vi sambandet mellan olika religioner och demokrati i två olika statistiska studier där vi också kontrollerar för indikatorer för den alternativa förklaringsfaktorn modernisering. I linje med tidigare forskning och litteratur, som ligger till grund för vår hypotes, påvisar vi statistiskt signifikanta samband, med olika riktning och effekt, mellan olika religioner och demokrati, även vid kontroll för moderniseringsindikatorer. Tydligast är kristendomens positiva effekt respektive islams negativa effekt när vi undersöker sambanden mellan andel anhängare och demokratinivå samt mellan dominerande religion och utfall i demokratiseringsprocesser. Vi menar att dessa samband kan förstås som att religion påverkar demokratinivå och förutsättningarna för demokratisering genom att forma kultur, normer och värderingar.}},
 author    = {{Martinsson Löf, Simon and Petersson, Benjamin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vox Populi, Vox Dei: Om religionens påverkan på demokrati}},
 year     = {{2021}},
}