Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av aktiviteter i vardagen för personer med könsdysfori som transformerat till önskad könstillhörighet

Elisson Haldesjö, Sabina LU and Björkbrant, Axel LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract
Background: People with gender dysphoria go through a mental and/or physical change. A change also occurs in the activities they perform, meaningful activities are in some cases deselected or adapted due to discomfort of their own body or how they are treated by others.
Aim: To investigate how adults with gender dysphoria, who have transformed into their desired gender, experience activities in everyday life.
Method: Qualitative cross-sectional study with semi-structured interviews. Eight participants who transformed into their desired gender were recruited, of which three were male-to-female, two female-to-male and three non-binary. A qualitative content analysis was used to identify themes and categories.
Results: The participants... (More)
Background: People with gender dysphoria go through a mental and/or physical change. A change also occurs in the activities they perform, meaningful activities are in some cases deselected or adapted due to discomfort of their own body or how they are treated by others.
Aim: To investigate how adults with gender dysphoria, who have transformed into their desired gender, experience activities in everyday life.
Method: Qualitative cross-sectional study with semi-structured interviews. Eight participants who transformed into their desired gender were recruited, of which three were male-to-female, two female-to-male and three non-binary. A qualitative content analysis was used to identify themes and categories.
Results: The participants described the activities in everyday life that were perceived as meaningful and that strengthened their identity. The environment and the social context were important factors in relation to which activities the participants chose to perform. They also described the challenges in everyday life that they experienced, both based on gender dysphoria and other limitations.
Conclusion: The study confirms previous research regarding occupational deprivation in the target group, but it is not the only focus of the research. It also highlights contributing factors for the performance of meaningful activities. (Less)
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Personer med könsdysfori genomgår en mental och/eller kroppslig förändring. Det sker även en förändring i de aktiviteter de utför, där meningsfulla aktiviteter i vissa fall väljs bort eller anpassas på grund av obehag inför den egna kroppen eller hur man blir bemött av andra.
Syfte: Att undersöka hur vuxna personer med könsdysfori, som transformerat till önskad könstillhörighet upplever aktiviteter i vardagen.
Metod: Kvalitativ tvärsnittsstudie med semistrukturerade intervjuer. Åtta deltagare som transformerat till sin önskade könstillhörighet rekryterades, varav tre man-till-kvinna, två kvinna-till-man och tre icke-binära. En kvalitativ innehållsanalys användes för att identifiera teman och kategorier.
Resultat: Deltagarna... (More)
Bakgrund: Personer med könsdysfori genomgår en mental och/eller kroppslig förändring. Det sker även en förändring i de aktiviteter de utför, där meningsfulla aktiviteter i vissa fall väljs bort eller anpassas på grund av obehag inför den egna kroppen eller hur man blir bemött av andra.
Syfte: Att undersöka hur vuxna personer med könsdysfori, som transformerat till önskad könstillhörighet upplever aktiviteter i vardagen.
Metod: Kvalitativ tvärsnittsstudie med semistrukturerade intervjuer. Åtta deltagare som transformerat till sin önskade könstillhörighet rekryterades, varav tre man-till-kvinna, två kvinna-till-man och tre icke-binära. En kvalitativ innehållsanalys användes för att identifiera teman och kategorier.
Resultat: Deltagarna beskrev de aktiviteter i vardagen som upplevdes som meningsfulla och identitetsskapande där miljön och den sociala kontexten var viktiga faktorer för vilka aktiviteter deltagarna valde att utföra. De beskrev även de utmaningar i vardagen som upplevdes, både utifrån könsdysfori och andra begränsningar.
Slutsats: Studien bekräftar tidigare forskning gällande aktivitetsberövande i målgruppen men lyfter även fram bidragande faktorer för utförandet av meningsfulla aktiviteter, vilket inte visats i tidigare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9034967,
 abstract   = {{Background: People with gender dysphoria go through a mental and/or physical change. A change also occurs in the activities they perform, meaningful activities are in some cases deselected or adapted due to discomfort of their own body or how they are treated by others.
Aim: To investigate how adults with gender dysphoria, who have transformed into their desired gender, experience activities in everyday life.
Method: Qualitative cross-sectional study with semi-structured interviews. Eight participants who transformed into their desired gender were recruited, of which three were male-to-female, two female-to-male and three non-binary. A qualitative content analysis was used to identify themes and categories.
Results: The participants described the activities in everyday life that were perceived as meaningful and that strengthened their identity. The environment and the social context were important factors in relation to which activities the participants chose to perform. They also described the challenges in everyday life that they experienced, both based on gender dysphoria and other limitations.
Conclusion: The study confirms previous research regarding occupational deprivation in the target group, but it is not the only focus of the research. It also highlights contributing factors for the performance of meaningful activities.}},
 author    = {{Elisson Haldesjö, Sabina and Björkbrant, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upplevelser av aktiviteter i vardagen för personer med könsdysfori som transformerat till önskad könstillhörighet}},
 year     = {{2021}},
}