Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

Wennerholm, Josefin LU and Ahlfors, Nellie LU (2021) PSPR14 20202
Department of Psychology
Abstract
Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. Both are also strongly predictive of postnatal depression (PND). The majority of previous research has primarily focused on the occurrence of depression and anxiety separately and also mainly in the postnatal period. The current study aimed to investigate maternal depressive and anxiety symptoms, and possible comorbidity, during the prenatal period, as well as whether these symptoms are predicted by individual self-efficacy and expectations of parenthood, and relationship satisfaction. The current study is a pilot for the... (More)
Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. Both are also strongly predictive of postnatal depression (PND). The majority of previous research has primarily focused on the occurrence of depression and anxiety separately and also mainly in the postnatal period. The current study aimed to investigate maternal depressive and anxiety symptoms, and possible comorbidity, during the prenatal period, as well as whether these symptoms are predicted by individual self-efficacy and expectations of parenthood, and relationship satisfaction. The current study is a pilot for the longitudinal child- and family development project “Evidence Over Conviction”, and aims therefore also at highlighting methodological limitations and difficulties of the large-scale project. A total of 84 expectant mothers in the third trimester of pregnancy answered a web-based questionnaire concerning demographic information, depressive symptoms, anxiety symptoms, self-efficacy and expectations for parenthood,
and - where applicable - relationship satisfaction. Over 15% of expectant mothers reported high levels of both depressive and anxiety symptoms. Depressive symptoms and so-called depressive equivalents were equally frequent and correlated. Comorbidity between anxiety and depression symptoms was high. Level of education was a strong, negative predictor of symptoms. The results highlight the need to bring attention to broadly defined depressive symptoms and anxiety symptoms already in the prenatal period, in order to alleviate the ongoing distress but also to prevent increased risk of mental illness postnatally. The maternal healthcare system ought to be particularly responsive to those who may also have other difficulties, such as low socioeconomic status. (Less)
Abstract (Swedish)
Prenatal depression och ångest är vanligt förekommande och drabbar 12,8% respektive 10,4% av blivande mödrar. Förutom psykiskt lidande kan symtomen även ha negativ inverkan på det ofödda och senare födda barnet. Båda är dessutom starkt predicerande för postnatal depression (PND). Majoriteten av tidigare forskning har framför allt fokuserat på förekomst av depression respektive ångest var för sig och då främst i den postnatala perioden. Föreliggande pilotstudie ämnade undersöka depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar, och eventuell komorbiditet, under den prenatala perioden, samt huruvida dessa symtom prediceras av upplevd självförmåga (engelska: self-efficacy) och förväntningar på föräldraskapet, samt relationstillfredsställelse.... (More)
Prenatal depression och ångest är vanligt förekommande och drabbar 12,8% respektive 10,4% av blivande mödrar. Förutom psykiskt lidande kan symtomen även ha negativ inverkan på det ofödda och senare födda barnet. Båda är dessutom starkt predicerande för postnatal depression (PND). Majoriteten av tidigare forskning har framför allt fokuserat på förekomst av depression respektive ångest var för sig och då främst i den postnatala perioden. Föreliggande pilotstudie ämnade undersöka depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar, och eventuell komorbiditet, under den prenatala perioden, samt huruvida dessa symtom prediceras av upplevd självförmåga (engelska: self-efficacy) och förväntningar på föräldraskapet, samt relationstillfredsställelse. Den aktuella studien utgör en pilotstudie till det longitudinella barn- och familjeutvecklingsprojektet “Evidens kontra Övertygelse”, och syftar därmed även till att belysa metodologiska begränsningar och svårigheter i det fullvärdiga projektet. Sammantaget besvarade 84 blivande mödrar i graviditetens tredje trimester ett webb-baserat frågeformulär rörande demografisk information, depressiva symtom, ångestsymtom, självförmåga och förväntningar inför föräldraskap, och - i tillämpliga fall - relationstillfredsställelse. Över 15% av de blivande mödrarna rapporterade höga nivåer av såväl depressiva som ångestrelaterade symtom. Vanligt förekommande depressiva symtom och så kallade depressiva ekvivalenter (engelska: depressive equivalents) var lika frekventa och korrelerade. Komorbiditet mellan ångest och depression var hög. Utbildningsnivån var en stark, negativ prediktor för symtom. Resultaten belyser behovet av att redan i den prenatala perioden uppmärksamma breda definierade depressiva symtom och ångestsymtom, dels för att lindra de pågående besvären men också för att förhindra ökad risk för psykisk ohälsa postnatalt. Mödrahälsovården behöver vara särskilt lyhörda för de som eventuellt även har andra svårigheter, såsom låg socioekonomisk status. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerholm, Josefin LU and Ahlfors, Nellie LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
prenatal period, anxiety, depression, depressive equivalents, relationship satisfaction, self-efficacy, expectations, parenthood, pregnancy, third trimester
language
Swedish
id
9035501
date added to LUP
2021-01-13 10:12:24
date last changed
2021-01-13 10:12:24
@misc{9035501,
 abstract   = {{Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. Both are also strongly predictive of postnatal depression (PND). The majority of previous research has primarily focused on the occurrence of depression and anxiety separately and also mainly in the postnatal period. The current study aimed to investigate maternal depressive and anxiety symptoms, and possible comorbidity, during the prenatal period, as well as whether these symptoms are predicted by individual self-efficacy and expectations of parenthood, and relationship satisfaction. The current study is a pilot for the longitudinal child- and family development project “Evidence Over Conviction”, and aims therefore also at highlighting methodological limitations and difficulties of the large-scale project. A total of 84 expectant mothers in the third trimester of pregnancy answered a web-based questionnaire concerning demographic information, depressive symptoms, anxiety symptoms, self-efficacy and expectations for parenthood, 
and - where applicable - relationship satisfaction. Over 15% of expectant mothers reported high levels of both depressive and anxiety symptoms. Depressive symptoms and so-called depressive equivalents were equally frequent and correlated. Comorbidity between anxiety and depression symptoms was high. Level of education was a strong, negative predictor of symptoms. The results highlight the need to bring attention to broadly defined depressive symptoms and anxiety symptoms already in the prenatal period, in order to alleviate the ongoing distress but also to prevent increased risk of mental illness postnatally. The maternal healthcare system ought to be particularly responsive to those who may also have other difficulties, such as low socioeconomic status.}},
 author    = {{Wennerholm, Josefin and Ahlfors, Nellie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar}},
 year     = {{2021}},
}