Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anställningsskydd och sociala medier - En jämförelse i offentlig och privat sektor

Pettersson, August LU and Hansson Wennersten, Simon LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract
Most people would agree that social media has influenced modern society. There are indications that the employment relationship is also affected by social media. This essay's purpose is to examine the connection between social media and the employment relationship, which especially concerns employee's freedom of speech in social media. Another objective of the paper is to present a comparison between the public and private sectors regarding employee's limits and rights to express themselves in social media. The paper's research questions concern the subjects of the right to criticize employers in social media, and the significance of judgment and values in the employment relationship through social media.The paper presents the existing... (More)
Most people would agree that social media has influenced modern society. There are indications that the employment relationship is also affected by social media. This essay's purpose is to examine the connection between social media and the employment relationship, which especially concerns employee's freedom of speech in social media. Another objective of the paper is to present a comparison between the public and private sectors regarding employee's limits and rights to express themselves in social media. The paper's research questions concern the subjects of the right to criticize employers in social media, and the significance of judgment and values in the employment relationship through social media.The paper presents the existing case-law regarding employees' freedom of speech in social media. The essay concludes that public employees maintain more freedom of speech than private employees. First and foremost since freedom of speech is superior to the duty of loyalty as ajudicial principle in the public sector, and vice versa. The paper also concludes that employers in the public sector have to tolerate more than employers in the private sector in regards to their employees expressing themselves in social media. (Less)
Abstract (Swedish)
Att sociala mediers framfart har påverkat det moderna samhället skulle de flesta vara överens om. Allt mer indikerar på att även anställningsförhållandet influeras av sociala medier. Arbetets syfte är att undersöka förhållandet mellan sociala medier och anställningsskyddet, vilket särskilt rör yttrandefrihet för arbetstagare i sociala medier. Uppsatsen har även som mål att presentera en jämförelse mellan offentlig och privat sektor angående arbetstagarens begränsningar samt rättigheter, utifrån anställningsförhållandet, att yttra sig i sociala medier. Arbetets frågeställningar rör särskilt omfattningen av kritikrätten, i sociala medier, samt vilken betydelse synenpå omdöme och värdegrund får i anställningsförhållandet genom sociala... (More)
Att sociala mediers framfart har påverkat det moderna samhället skulle de flesta vara överens om. Allt mer indikerar på att även anställningsförhållandet influeras av sociala medier. Arbetets syfte är att undersöka förhållandet mellan sociala medier och anställningsskyddet, vilket särskilt rör yttrandefrihet för arbetstagare i sociala medier. Uppsatsen har även som mål att presentera en jämförelse mellan offentlig och privat sektor angående arbetstagarens begränsningar samt rättigheter, utifrån anställningsförhållandet, att yttra sig i sociala medier. Arbetets frågeställningar rör särskilt omfattningen av kritikrätten, i sociala medier, samt vilken betydelse synenpå omdöme och värdegrund får i anställningsförhållandet genom sociala medier.Arbetet presenterar den praxis som existerar gällande yttrandefrihet i sociala medier för arbetstagare. Uppsatsen konkluderar att offentliganställda åtnjuter en större yttrandefrihet än vad privatanställda gör. Främst på grund av att yttrandefriheten som rättslig princip är överordnad lojalitetsplikten i offentlig sektor, och vice versa. Uppsatsen kommer även fram till att arbetsgivare på den offentliga sektorn enligt praxis är tvungna att tåla mer från sina anställda gällande yttranden i sociala medier, än arbetsgivare på den privata sektorn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, August LU and Hansson Wennersten, Simon LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociala medier, anställningsskydd, yttrandefrihet, lojalitetsplikten, offentlig sektor, privat sektor.
language
Swedish
id
9035574
date added to LUP
2021-01-21 11:08:12
date last changed
2021-01-21 11:08:12
@misc{9035574,
 abstract   = {{Most people would agree that social media has influenced modern society. There are indications that the employment relationship is also affected by social media. This essay's purpose is to examine the connection between social media and the employment relationship, which especially concerns employee's freedom of speech in social media. Another objective of the paper is to present a comparison between the public and private sectors regarding employee's limits and rights to express themselves in social media. The paper's research questions concern the subjects of the right to criticize employers in social media, and the significance of judgment and values in the employment relationship through social media.The paper presents the existing case-law regarding employees' freedom of speech in social media. The essay concludes that public employees maintain more freedom of speech than private employees. First and foremost since freedom of speech is superior to the duty of loyalty as ajudicial principle in the public sector, and vice versa. The paper also concludes that employers in the public sector have to tolerate more than employers in the private sector in regards to their employees expressing themselves in social media.}},
 author    = {{Pettersson, August and Hansson Wennersten, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Anställningsskydd och sociala medier - En jämförelse i offentlig och privat sektor}},
 year     = {{2021}},
}