Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Är man med i leken får man leken tåla..."

Alm, Sofia LU ; Jutendahl, Therese LU and Åbom, Rebecca LU (2021) FEKH29 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv
Seminariedatum: 14/1 2021
Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom
Handledare: Peter Svensson
Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. Detta genom att belysa aspekter som kan påverka acceptansen av... (More)
Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv
Seminariedatum: 14/1 2021
Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom
Handledare: Peter Svensson
Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. Detta genom att belysa aspekter som kan påverka acceptansen av individanpassad marknadsföring och datainsamling hos olika generationer.
Metod: Denna kvalitativa forskningsansats tar utgångspunkt i en tolkande fenomenologisk analys (IPA), som är menad att utforska hur människor uppfattar situationer i livet utifrån personliga tankar och känslor. För att få en förståelse för individers uppfattning av individanpassad marknadsföring har intervjuer valts som metod för insamling av primärdata. Urvalet har gjorts på basis av ändamål och bekvämlighet.
Teoretiska perspektiv: Arbetets teoretiska bas består av följande fyra teorier: Kontextuell integritet (Nissenbaum, 2010), Teorin om kommunikationssekretesshantering (CPM) (Petronio, 2002), Komponenter av integritetsbekymmer (Phelan, Lampe & Resnicks, 2016) och Generationer (Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom & Kilander, 2010).
Empiri: Arbetets studieobjekt utgörs av 18 stycken privatpersoner och deras individuella tankar och upplevelser kring individanpassad marknadsföring. Respondenterna har olika utbildningar, professioner och hemstäder.
Resultat: Studien landar i resultatet att det hos samtliga tre generationer finns en grundläggande acceptans för fenomenet, men att studiens resterande teman: eget initiativ, relation och tillförlitlighet till aktören, transparens och hantering av data, nytta eller eget intresse, informationens karaktär och marknadsföringens struktur påverkar generationerna, men till olika grad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Sofia LU ; Jutendahl, Therese LU and Åbom, Rebecca LU
supervisor
organization
alternative title
En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv
course
FEKH29 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation
language
Swedish
id
9035806
date added to LUP
2021-03-17 09:08:38
date last changed
2021-03-17 09:08:38
@misc{9035806,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv
Seminariedatum: 14/1 2021
Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom
Handledare: Peter Svensson
Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. Detta genom att belysa aspekter som kan påverka acceptansen av individanpassad marknadsföring och datainsamling hos olika generationer.
Metod: Denna kvalitativa forskningsansats tar utgångspunkt i en tolkande fenomenologisk analys (IPA), som är menad att utforska hur människor uppfattar situationer i livet utifrån personliga tankar och känslor. För att få en förståelse för individers uppfattning av individanpassad marknadsföring har intervjuer valts som metod för insamling av primärdata. Urvalet har gjorts på basis av ändamål och bekvämlighet.
Teoretiska perspektiv: Arbetets teoretiska bas består av följande fyra teorier: Kontextuell integritet (Nissenbaum, 2010), Teorin om kommunikationssekretesshantering (CPM) (Petronio, 2002), Komponenter av integritetsbekymmer (Phelan, Lampe & Resnicks, 2016) och Generationer (Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom & Kilander, 2010).
Empiri: Arbetets studieobjekt utgörs av 18 stycken privatpersoner och deras individuella tankar och upplevelser kring individanpassad marknadsföring. Respondenterna har olika utbildningar, professioner och hemstäder.
Resultat: Studien landar i resultatet att det hos samtliga tre generationer finns en grundläggande acceptans för fenomenet, men att studiens resterande teman: eget initiativ, relation och tillförlitlighet till aktören, transparens och hantering av data, nytta eller eget intresse, informationens karaktär och marknadsföringens struktur påverkar generationerna, men till olika grad.}},
 author    = {{Alm, Sofia and Jutendahl, Therese and Åbom, Rebecca}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Är man med i leken får man leken tåla..."}},
 year     = {{2021}},
}