Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sång, hälsa och välbefinnande - en litteraturöversikt om vad sång i grupp har för inverkan på personer med psykisk ohälsa

Pella, Kristina LU and Jönsson, Sofie LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract
Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. There are literature reviews from other professions but there is a void in knowledge when it comes to occupational therapy perspective and occupational science. A qualitative literature review is relevant to establish today's research on group singing and its impact on people living with mental illness. Aim: The aim where to summarize the impact that singing in a group has on people living with mental illness from an occupational science perspective. Method: A literature review with 11 articles were analyzed with a deductive manifest analysis based on... (More)
Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. There are literature reviews from other professions but there is a void in knowledge when it comes to occupational therapy perspective and occupational science. A qualitative literature review is relevant to establish today's research on group singing and its impact on people living with mental illness. Aim: The aim where to summarize the impact that singing in a group has on people living with mental illness from an occupational science perspective. Method: A literature review with 11 articles were analyzed with a deductive manifest analysis based on the ValMO-model. The analysis continued with an inductive manifest analysis where the coding led to themes. Results: The deductive analysis showed that the meaning unit ended up in all triads from ValMO except the micro-dimension. The inductive analysis produced 5 themes; Socially developing, Feeling seen and heard, Liberating experiences, Changed view of oneself and Improved mood and perceived health. Conclusion: The main results of the literature review show that people with mental illness, regardless of age, benefit greatly from participating in choir singing which increases wellbeing, balance in life and it also generally improves overall health. Choir singing leads people living with mental illness to get a feeling of hope and happiness and an improved perceived health. The ValMO-model worked as a code system for analyzing the activity of choir singing. Further studies are needed, where the use of choir singing as a clinical intervention is researched. (Less)
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Kreativa aktiviteter, som körsång, har visats ge personer en rad sociala, psykologiska och hälsofrämjande fördelar. Det finns forskning från andra professioner men det saknas ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om sång i grupp och dess inverkan på personer som lever med psykisk ohälsa. Syfte: Syftet var att kartlägga vilken inverkan sång i grupp har på personer som lever med psykisk ohälsa ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Metod: Litteraturöversikt med 11 artiklar som analyserades först med en deduktiv manifest innehållsanalys med utgångspunkt i ValMO-modellen. Analysen fortsatte med... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Kreativa aktiviteter, som körsång, har visats ge personer en rad sociala, psykologiska och hälsofrämjande fördelar. Det finns forskning från andra professioner men det saknas ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om sång i grupp och dess inverkan på personer som lever med psykisk ohälsa. Syfte: Syftet var att kartlägga vilken inverkan sång i grupp har på personer som lever med psykisk ohälsa ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Metod: Litteraturöversikt med 11 artiklar som analyserades först med en deduktiv manifest innehållsanalys med utgångspunkt i ValMO-modellen. Analysen fortsatte med en induktiv innehållsanalys där kodningen ledde fram till teman. Resultat: Den deduktiva analysen visade att de meningsbärande enheterna förekom under alla triader förutom under mikrodimensionen. Den induktiva analysen frambringade 5 teman; Socialt utvecklande, Känner sig sedd och hörd, Befriande upplevelser, Förändrad syn på sig själv, och Förbättrat mående och upplevd hälsa. Slutsats: Litteraturöversiktens huvudresultat visar att personer med psykisk ohälsa, oavsett ålder, drar stora fördelar kring ökat välbefinnande, balans i livet och allmän förbättrad hälsa genom att delta i körsång. Körsång leder till att personer som lever med psykisk ohälsa får en känsla av hopp och lycka och en förbättrad upplevelse av hälsa. ValMO-modellen har varit ett bra verktyg för att analysera aktiviteten körsång. Vidare studier behövs där användandet av körsång som en klinisk intervention studeras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pella, Kristina LU and Jönsson, Sofie LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sång i grupp, körsång, psykisk ohälsa, arbetsterapi
language
Swedish
id
9035916
date added to LUP
2021-01-17 21:00:05
date last changed
2021-03-01 05:09:46
@misc{9035916,
 abstract   = {{Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. There are literature reviews from other professions but there is a void in knowledge when it comes to occupational therapy perspective and occupational science. A qualitative literature review is relevant to establish today's research on group singing and its impact on people living with mental illness. Aim: The aim where to summarize the impact that singing in a group has on people living with mental illness from an occupational science perspective. Method: A literature review with 11 articles were analyzed with a deductive manifest analysis based on the ValMO-model. The analysis continued with an inductive manifest analysis where the coding led to themes. Results: The deductive analysis showed that the meaning unit ended up in all triads from ValMO except the micro-dimension. The inductive analysis produced 5 themes; Socially developing, Feeling seen and heard, Liberating experiences, Changed view of oneself and Improved mood and perceived health. Conclusion: The main results of the literature review show that people with mental illness, regardless of age, benefit greatly from participating in choir singing which increases wellbeing, balance in life and it also generally improves overall health. Choir singing leads people living with mental illness to get a feeling of hope and happiness and an improved perceived health. The ValMO-model worked as a code system for analyzing the activity of choir singing. Further studies are needed, where the use of choir singing as a clinical intervention is researched.}},
 author    = {{Pella, Kristina and Jönsson, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sång, hälsa och välbefinnande - en litteraturöversikt om vad sång i grupp har för inverkan på personer med psykisk ohälsa}},
 year     = {{2021}},
}