Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

Hogenfält Dahl, Johan LU and Zetterberg, Gustaf LU (2021) VRSM01 20202
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. For example, this means that the actors themselves choose how and with which method the identified risks and vulnerabilities are analysed. The purpose of this thesis was to investigate how the focus in county administrative boards RVA´s has changed after a major event has occurred and whether it has affected future work with managing risks. With consideration to pandemics, the... (More)
In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. For example, this means that the actors themselves choose how and with which method the identified risks and vulnerabilities are analysed. The purpose of this thesis was to investigate how the focus in county administrative boards RVA´s has changed after a major event has occurred and whether it has affected future work with managing risks. With consideration to pandemics, the conclusion indicates that the examined RVA´s, after the influenza A (H1N1) outbreak, have become less detailed over time. However, the management of covid-19 has resulted in new knowledge and experiences. Based on the interviews conducted in this report, a majority of the respondents believe that there will be many rapid changes in the crisis management area at the political level in the near future. This in turn is expected to have a greater impact on future crisis management work both related to managing pandemics but also within the general area of emergency preparedness in comparison to the influenza A (H1N1) virus that emerged in 2009. Larger events are expected to generate larger measures. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur förändras fokus hos svenska myndigheter efter att en större händelse inträffat?

I detta nu har covid-19 ett hårt grepp om Sverige där svenska myndigheter har en svår uppgift att bistå alla delar av samhället som har påverkats på ett eller annat sätt. Ingen människa hade med säkerhet kunnat förutspå när en pandemi skulle slå mot världen, men flera har varnat och menat att man borde förberett sig mer. Covid-19 är heller inte den första gången som den svenska krisberedskapen sätts på prov. Svininfluensapandemin 2009 utgör exempel på en händelse där dess konsekvenser blev ett uppvaknande för många. En stor oförutsägbar händelse borde rimligen fungera som ett uppvaknade och resultera i att myndigheter förbereder sig inför en liknande... (More)
Hur förändras fokus hos svenska myndigheter efter att en större händelse inträffat?

I detta nu har covid-19 ett hårt grepp om Sverige där svenska myndigheter har en svår uppgift att bistå alla delar av samhället som har påverkats på ett eller annat sätt. Ingen människa hade med säkerhet kunnat förutspå när en pandemi skulle slå mot världen, men flera har varnat och menat att man borde förberett sig mer. Covid-19 är heller inte den första gången som den svenska krisberedskapen sätts på prov. Svininfluensapandemin 2009 utgör exempel på en händelse där dess konsekvenser blev ett uppvaknande för många. En stor oförutsägbar händelse borde rimligen fungera som ett uppvaknade och resultera i att myndigheter förbereder sig inför en liknande framtida kris. Men samma kris återkommer sällan varje år och nästa kris är förmodligen inte alls lik den föregående. Hur tar svenska myndigheter tillvara på erfarenheter från föregående kriser och har förberedelserna inför ett pandemiskt utbrott förändrats över tid?

Sveriges övergripande krishanteringsmål är att minska risken för och konsekvensen av händelser på samhället och samhällsmedborgarna. För att arbeta mot det målet har regeringen ålagt samtliga statliga myndigheter, regioner och kommuner med att kontinuerligt kartlägga vilka hot, risker och sårbarheter som finns i vårt samhälle. Centrum för denna kartläggning är risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), ett dokument där verksamheterna kontinuerligt skildrar en aktuell bild av risker och sårbarheter inom dess domän i syfte att förbättra förmågan att motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

I detta arbete har fokus varit på RSA:er från länsstyrelser, myndigheter som verkar som statens företrädare och förlängda arm i svenska län. Vidare valdes pandemi som fokusområde och genom att följa hur pandemirisken har behandlats i RSA:erna över tid kan man se hur synen av krisen förändras över tid. Utöver detta kompletterades informationen från granskningen med intervjuer med företrädare från länsstyrelserna.

Efter att ha granskat genomförda risk- och sårbarhetsanalyser och genomfört intervjuer, kunde slutsatsen dras att det finns tendenser som tyder på ett minskat fokus över tid efter att en större händelse inträffat. Dessa tendenser är bland annat att man inte skriver lika detaljerat om pandemier, men även att det finns enstaka fall där man övergått till att inte behandla pandemier alls. Vidare har antalet scenariobeskrivningar blivit färre över åren och riskskattningarna för pandemier minskat efter den postpandemiska fasen av svininfluensapandemin. Utifrån intervjuerna uttrycker flera respondenter vikten i den nya kunskapen och erfarenheterna från hanteringen av covid-19. Vidare spår flera intervjurespondenter att man i framtiden kommer se stora förändringar inom krisberedskapen, för pandemi specifikt men även generellt inom krisberedskapsområdet.

Förhoppningen är att arbetet ska skapa lärdomar som kan implementeras i beredskapen för framtida kriser. Utifrån studien presenteras därav rekommendationerna inför framtida arbete med RSA:er som är av generell karaktär och därmed anpassningsbara till andra risker än just pandemier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hogenfält Dahl, Johan LU and Zetterberg, Gustaf LU
supervisor
organization
course
VRSM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, pandemi, beredskap, jämförelser, scenarier, risk, covid-19, länsstyrelser.
language
Swedish
id
9035932
date added to LUP
2021-01-15 18:41:35
date last changed
2021-01-22 09:00:14
@misc{9035932,
 abstract   = {{In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. For example, this means that the actors themselves choose how and with which method the identified risks and vulnerabilities are analysed. The purpose of this thesis was to investigate how the focus in county administrative boards RVA´s has changed after a major event has occurred and whether it has affected future work with managing risks. With consideration to pandemics, the conclusion indicates that the examined RVA´s, after the influenza A (H1N1) outbreak, have become less detailed over time. However, the management of covid-19 has resulted in new knowledge and experiences. Based on the interviews conducted in this report, a majority of the respondents believe that there will be many rapid changes in the crisis management area at the political level in the near future. This in turn is expected to have a greater impact on future crisis management work both related to managing pandemics but also within the general area of emergency preparedness in comparison to the influenza A (H1N1) virus that emerged in 2009. Larger events are expected to generate larger measures.}},
 author    = {{Hogenfält Dahl, Johan and Zetterberg, Gustaf}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?}},
 year     = {{2021}},
}