Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

Ruland, Charlotte LU (2021) PSYK11 20202
Department of Psychology
Abstract
Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. Since adolescence is a sensitive time, it is important to examine how this life choice and the discrimination that accompanies it affects the well-being and identity development of this group.
Five semi-structured interviews were conducted with vegans aged 16 - 20 with the aim of finding out how they perceive that veganism has constructed and affected their identity and well-being. Based on qualitative methodology with a phenomenological approach, a thematic analysis of the collected data was performed, which led to the formulation of three overall themes with... (More)
Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. Since adolescence is a sensitive time, it is important to examine how this life choice and the discrimination that accompanies it affects the well-being and identity development of this group.
Five semi-structured interviews were conducted with vegans aged 16 - 20 with the aim of finding out how they perceive that veganism has constructed and affected their identity and well-being. Based on qualitative methodology with a phenomenological approach, a thematic analysis of the collected data was performed, which led to the formulation of three overall themes with associated subcodes.
The results showed that the negative experiences that were identified could be interpreted as expressions of discrimination and as a part of the youth's identity crisis, where especially certain food contexts and being questioned and criticized could lead to difficulties with identity construction as well as negative effects on well-being. Paradoxically, the discrimination strengthened the social identity of the vegan community, which also promoted well-being through support and belonging. Positive contexts such as family, friends and interests constituted protective resources and important social support, which contributed positively to identity construction and well-being.
A central part of the identity construction concerned different types of knowledge that arose in relation to veganism. Knowledge as a turning point, driving force and defence forms a strong internal resource that functions to form identity and which also has a positive impact on well-being as this is a way of tackling life and its difficulties with confidence. (Less)
Abstract (Swedish)
Veganism har blivit ett vanligare livsval hos ungdomar idag. Då detta livsval går emot den rådande samhällsnormen utsätts veganer för diskriminering. Eftersom ungdomstiden utgör en känslig tid är det viktigt att undersöka hur detta livsval och den diskriminering som medföljer, påverkar välmående och identitetsutveckling hos denna grupp.
Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med veganer i åldern 16 – 20 år med syfte att ta reda på hur de upplever att veganismen konstruerat och påverkat deras identitet och välmående. Utifrån kvalitativ metodologi med fenomenologisk ansats, utfördes en tematisk analys av den insamlade datan, vilket ledde fram till formuleringen av tre övergripande teman med tillhörande underkoder.
Resultaten visade... (More)
Veganism har blivit ett vanligare livsval hos ungdomar idag. Då detta livsval går emot den rådande samhällsnormen utsätts veganer för diskriminering. Eftersom ungdomstiden utgör en känslig tid är det viktigt att undersöka hur detta livsval och den diskriminering som medföljer, påverkar välmående och identitetsutveckling hos denna grupp.
Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med veganer i åldern 16 – 20 år med syfte att ta reda på hur de upplever att veganismen konstruerat och påverkat deras identitet och välmående. Utifrån kvalitativ metodologi med fenomenologisk ansats, utfördes en tematisk analys av den insamlade datan, vilket ledde fram till formuleringen av tre övergripande teman med tillhörande underkoder.
Resultaten visade att de negativa upplevelserna som identifierades kunde tolkas som uttryck för diskriminering samt en del av ungdomens identitetskris, där särskilt vissa mat-sammanhang och att bli ifrågasatt och kritiserad kunde leda till svårigheter med identitetskonstruktion samt negativ effekt på välmående. Paradoxalt nog gjorde diskrimineringen att den sociala identiteten med vegan-communityt stärktes vilket även främjade välmående genom stöttning och tillhörighet. Positiva sammanhang såsom familj, vänner och intressen utgjorde skyddande resurser och ett viktigt socialt stöd vilket bidrog positivt gällande identitetskonstruktion samt välmående.
En central del av identitetskonstruktionen berörde olika typer av kunskap som uppstått i relation till veganismen. Kunskap som vändpunkt, drivkraft och försvar bildar en stark inre resurs som fungerar identitetsformande och som även har en positiv inverkan på välmående då detta utgör ett sätt att med självförtroende ta sig an livet och dess svårigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ruland, Charlotte LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Veganism, identitet, välmående, ungdomar, unga vuxna, fenomenologi
language
Swedish
id
9035972
date added to LUP
2021-01-21 13:40:27
date last changed
2021-01-21 13:46:22
@misc{9035972,
 abstract   = {{Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. Since adolescence is a sensitive time, it is important to examine how this life choice and the discrimination that accompanies it affects the well-being and identity development of this group.
Five semi-structured interviews were conducted with vegans aged 16 - 20 with the aim of finding out how they perceive that veganism has constructed and affected their identity and well-being. Based on qualitative methodology with a phenomenological approach, a thematic analysis of the collected data was performed, which led to the formulation of three overall themes with associated subcodes.
The results showed that the negative experiences that were identified could be interpreted as expressions of discrimination and as a part of the youth's identity crisis, where especially certain food contexts and being questioned and criticized could lead to difficulties with identity construction as well as negative effects on well-being. Paradoxically, the discrimination strengthened the social identity of the vegan community, which also promoted well-being through support and belonging. Positive contexts such as family, friends and interests constituted protective resources and important social support, which contributed positively to identity construction and well-being.
A central part of the identity construction concerned different types of knowledge that arose in relation to veganism. Knowledge as a turning point, driving force and defence forms a strong internal resource that functions to form identity and which also has a positive impact on well-being as this is a way of tackling life and its difficulties with confidence.}},
 author    = {{Ruland, Charlotte}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående}},
 year     = {{2021}},
}