Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det var någon som verkligen såg, och lyssnade" - En fenomenologisk studie av upplevelsen att bli hjälpt i psykoterapi

Carlsson, John LU and Karlsson, Maj LU (2021) PSPR14 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur klienter upplevt sig ha blivit hjälpta av psykoterapi samt hur de upplevt förändring därigenom. Studiens ansats var fenomenologisk, vilket innebär att utgångspunkten var att studera själva erfarenheten av att bli hjälpt i psykoterapi. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex personer som gått i olika typer av terapi. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Därigenom identifierades två huvudteman med fyra underteman vardera. Det första huvudtemat, För att kunna förändras, gällde vilka förutsättningar som upplevdes vara gynnsamma för att kunna bli hjälpt. Det andra huvudtemat Ett förändrat inre, ett förändrat liv berörde innehållet i psykoterapin samt den... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur klienter upplevt sig ha blivit hjälpta av psykoterapi samt hur de upplevt förändring därigenom. Studiens ansats var fenomenologisk, vilket innebär att utgångspunkten var att studera själva erfarenheten av att bli hjälpt i psykoterapi. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex personer som gått i olika typer av terapi. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Därigenom identifierades två huvudteman med fyra underteman vardera. Det första huvudtemat, För att kunna förändras, gällde vilka förutsättningar som upplevdes vara gynnsamma för att kunna bli hjälpt. Det andra huvudtemat Ett förändrat inre, ett förändrat liv berörde innehållet i psykoterapin samt den förändringsprocess som terapin initierade. Resultaten visade att rätt metod, kontinuitet i behandlingen, en god kontakt med terapeuten samt egen motivation generellt upplevdes vara centrala förutsättningar för att bli hjälpt. Genom terapin fick deltagarna insikt i sina tidigare erfarenheter samt ökad förståelse för sina känslor, vilket kunde bidra till förbättrade relationer. Att terapeuten bekräftade och normaliserade klientens reaktioner upplevdes validerande. Dessutom skänkte terapin hopp om att förbättras. Studiens resultat går i linje med tidigare kvalitativa forskningsresultat gällande att bland annat upplevelser av insikt, utforskande av känslor, acceptans från terapeuten och egen motivation bidrar till att bli hjälpt och uppleva förändring i psykoterapi. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine what clients experienced as being helpful in psychotherapy, as well as the changes they perceived, through a phenomenological approach. Data was collected through semi-structured interviews with six participants who had undergone different types of psychotherapy. Material from the interviews was analyzed using thematic analysis. Two main themes, consisting of four sub-themes each, were identified. The first main theme, Enabling change, considered the conditions the participants perceived as being favorable for being helped by therapy. The second main theme, A changed inner life, a changed life, regarded the content of the therapy, as well as the process of change the therapy initiated. The results show... (More)
The aim of this study was to examine what clients experienced as being helpful in psychotherapy, as well as the changes they perceived, through a phenomenological approach. Data was collected through semi-structured interviews with six participants who had undergone different types of psychotherapy. Material from the interviews was analyzed using thematic analysis. Two main themes, consisting of four sub-themes each, were identified. The first main theme, Enabling change, considered the conditions the participants perceived as being favorable for being helped by therapy. The second main theme, A changed inner life, a changed life, regarded the content of the therapy, as well as the process of change the therapy initiated. The results show that a suitable treatment method, treatment continuity, a good fit with the therapist and the client’s inherent motivation generally were considered to be central conditions for being helped by therapy. Through therapy, the participants achieved a greater insight into their past experiences as well as an increased understanding of their emotions, promoting improved personal relationships. The therapist's affirmation and normalization of the clients’ reactions was perceived as validating. Undergoing therapy instilled hope of improvement. The results support earlier qualitative results of what contributes to a client’s experience of being helped by psychotherapy, such as experiences of insight, exploration of feelings, the therapist’s acceptance as well as inherent motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, John LU and Karlsson, Maj LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
psykoterapi, hjälpsamma händelser, förändring, fenomenologi, tematisk analys, psychotherapy, helpful events, change, phenomenology, thematic analysis
language
Swedish
id
9036109
date added to LUP
2021-01-21 13:44:55
date last changed
2021-01-21 13:44:55
@misc{9036109,
 abstract   = {{The aim of this study was to examine what clients experienced as being helpful in psychotherapy, as well as the changes they perceived, through a phenomenological approach. Data was collected through semi-structured interviews with six participants who had undergone different types of psychotherapy. Material from the interviews was analyzed using thematic analysis. Two main themes, consisting of four sub-themes each, were identified. The first main theme, Enabling change, considered the conditions the participants perceived as being favorable for being helped by therapy. The second main theme, A changed inner life, a changed life, regarded the content of the therapy, as well as the process of change the therapy initiated. The results show that a suitable treatment method, treatment continuity, a good fit with the therapist and the client’s inherent motivation generally were considered to be central conditions for being helped by therapy. Through therapy, the participants achieved a greater insight into their past experiences as well as an increased understanding of their emotions, promoting improved personal relationships. The therapist's affirmation and normalization of the clients’ reactions was perceived as validating. Undergoing therapy instilled hope of improvement. The results support earlier qualitative results of what contributes to a client’s experience of being helped by psychotherapy, such as experiences of insight, exploration of feelings, the therapist’s acceptance as well as inherent motivation.}},
 author    = {{Carlsson, John and Karlsson, Maj}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Det var någon som verkligen såg, och lyssnade" - En fenomenologisk studie av upplevelsen att bli hjälpt i psykoterapi}},
 year     = {{2021}},
}