Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation

Hedberg, Anna LU and Norberg, Johanna (2021) PEDK21 20202
Education
Abstract (Swedish)
Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. Analys och diskussion, som grundas i resultat och teori, påvisar vikten av ett ledarskap som anpassas efter den specifika kontexten... (More)
Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. Analys och diskussion, som grundas i resultat och teori, påvisar vikten av ett ledarskap som anpassas efter den specifika kontexten vilket kan förklara de olika uppfattningarna intervjuerna visade på.
Uppsatsens sista avsnitt är en avslutande reflektion där förslag på framtida forskning inkluderas. Här sammanfattas de olika teman uppsatsen är strukturerad efter utifrån analys och diskussion. Förslag på framtida forskning är att vidare undersöka betydelsen av tillit och grupptillhörighet samt se till kön och/eller ledarposition. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedberg, Anna LU and Norberg, Johanna
supervisor
organization
course
PEDK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fenomenografi, Framtidens ledarskap, Grupptillhörighet, Pandemins påverkan, Pedagogiskt ledarskap, Värdegrund
language
Swedish
id
9036231
date added to LUP
2021-01-27 15:37:55
date last changed
2021-01-27 15:37:55
@misc{9036231,
 abstract   = {{Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. Analys och diskussion, som grundas i resultat och teori, påvisar vikten av ett ledarskap som anpassas efter den specifika kontexten vilket kan förklara de olika uppfattningarna intervjuerna visade på.
Uppsatsens sista avsnitt är en avslutande reflektion där förslag på framtida forskning inkluderas. Här sammanfattas de olika teman uppsatsen är strukturerad efter utifrån analys och diskussion. Förslag på framtida forskning är att vidare undersöka betydelsen av tillit och grupptillhörighet samt se till kön och/eller ledarposition.}},
 author    = {{Hedberg, Anna and Norberg, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation}},
 year     = {{2021}},
}