Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

Green Pettersson, Johan LU and Söderling, Erik LU (2021) In LUTVDG/TVBB VBRM01 20202
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden.

Målet med detta arbete är att genom sammanställning och analys av erhållen information kunna redogöra för om tekniken är effektiv för att externt detektera uppkomst av brand för områden med kulturhistorisk bebyggelse.
Arbetet har en kvalitativ ansats och bygger på en fallstudie med erfarenhetsinhämtning genom frågeformulär till dels räddningstjänster som använder eller har genomgått en förstudie av ett värmekamerasystem. Dels sådana kommuner som innehar värdefull trähusbebyggelse... (More)
Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden.

Målet med detta arbete är att genom sammanställning och analys av erhållen information kunna redogöra för om tekniken är effektiv för att externt detektera uppkomst av brand för områden med kulturhistorisk bebyggelse.
Arbetet har en kvalitativ ansats och bygger på en fallstudie med erfarenhetsinhämtning genom frågeformulär till dels räddningstjänster som använder eller har genomgått en förstudie av ett värmekamerasystem. Dels sådana kommuner som innehar värdefull trähusbebyggelse där ett värmekamerasystem kan ses som en potentiell extern detektionslösning. Under arbetets gång genomfördes även ett platsbesök.

Resultatet visar att värmekameror generellt tillämpas på en hög höjd för att övervaka stora och täta områden med flertalet trähus. Genom studien har även följande för- och nackdelar identifierats med hänsyn till användningen av värmekamerasystem vid kulturhistorisk bebyggelse.

Fördelar: Tidig detektion, övervaka stort område, inget ingrepp i den kulturhistoriska byggnaden, larm kan undersökas och hanteras okulärt via mobil eller dator, samt kan minska risken för skadegörelse och anlagd brand.

Nackdelar: Kan enbart detektera det som ”ses”, komplicerat att uppnå önskvärd täckningsyta, hög anskaffningskostnad, kräver ett kontinuerligt kalibreringsarbete, känsligt för störkällor.

Systemet anses effektivt med hänsyn till tidigare presenterade fördelar. Dock måste även nackdelarna beaktas och det är sannolikt ej kostnadseffektivt att installera ett värmekamerasystem avsett för en enskild byggnad, med hänsyn till den höga anskaffningskostnaden. Nyttan måste utifrån det givna fallet vägas mot kostnaden, där antalet byggnader och de kulturhistoriska värdena, sannolikt blir avgörande parametrar. (Less)
Popular Abstract
There are several different external detection systems that can be used in buildings of cultural heritage. The aim of this thesis is, by compiling and analysing obtained information, account for if a detection system consisting of thermal cameras is efficient in detecting external fires in areas with cultural heritage buildings.

The thesis is based on a case study where two different questionnaires, created for two different groups, were sent to several Swedish and Norwegian rescue services. The case study includes one site visit carried out in Smögen, Sweden.

The results show that thermal cameras are generally applied at a high altitude to monitor large and dense areas with mostly wooden houses. There are several advantages in using... (More)
There are several different external detection systems that can be used in buildings of cultural heritage. The aim of this thesis is, by compiling and analysing obtained information, account for if a detection system consisting of thermal cameras is efficient in detecting external fires in areas with cultural heritage buildings.

The thesis is based on a case study where two different questionnaires, created for two different groups, were sent to several Swedish and Norwegian rescue services. The case study includes one site visit carried out in Smögen, Sweden.

The results show that thermal cameras are generally applied at a high altitude to monitor large and dense areas with mostly wooden houses. There are several advantages in using a thermal camera system in buildings of cultural heritage. For example, that it enables early detection and monitoring of large areas. Furthermore, the installation of thermal cameras does not necessarily have to be made in the valuable buildings.

There are also several disadvantages. For example, the system cannot detect fires that the thermal cameras do not "see" and thus it can be complicated to achieve the desired coverage area, compared to a system that is specific to one object. In addition, thermal cameras have a high investment cost.

A thermal camera system is considered effective regarding previously presented benefits. However, the disadvantages must also be considered and it is probably not cost-effective to install a thermal camera system for the purpose of protecting individual buildings, in view of the high acquisition cost. Based on the given case, the benefits must be weighed against the costs, where the number of buildings and the cultural heritage values are likely to be decisive parameters. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Green Pettersson, Johan LU and Söderling, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Thermal cameras for external detection – A case study of thermal cameras and the application in cultural heritage buildings
course
VBRM01 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Extern detektion, värmekamera, kulturhistorisk bebyggelse, trähusbebyggelse External detection, thermal camera, cultural heritage buildings, wooden houses
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5634
other publication id
LUTVDG/TVBB--5634--SE
language
Swedish
id
9036493
date added to LUP
2021-01-22 12:10:09
date last changed
2021-01-22 12:10:09
@misc{9036493,
 abstract   = {{Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden.

Målet med detta arbete är att genom sammanställning och analys av erhållen information kunna redogöra för om tekniken är effektiv för att externt detektera uppkomst av brand för områden med kulturhistorisk bebyggelse.
Arbetet har en kvalitativ ansats och bygger på en fallstudie med erfarenhetsinhämtning genom frågeformulär till dels räddningstjänster som använder eller har genomgått en förstudie av ett värmekamerasystem. Dels sådana kommuner som innehar värdefull trähusbebyggelse där ett värmekamerasystem kan ses som en potentiell extern detektionslösning. Under arbetets gång genomfördes även ett platsbesök.

Resultatet visar att värmekameror generellt tillämpas på en hög höjd för att övervaka stora och täta områden med flertalet trähus. Genom studien har även följande för- och nackdelar identifierats med hänsyn till användningen av värmekamerasystem vid kulturhistorisk bebyggelse.

Fördelar: Tidig detektion, övervaka stort område, inget ingrepp i den kulturhistoriska byggnaden, larm kan undersökas och hanteras okulärt via mobil eller dator, samt kan minska risken för skadegörelse och anlagd brand.

Nackdelar: Kan enbart detektera det som ”ses”, komplicerat att uppnå önskvärd täckningsyta, hög anskaffningskostnad, kräver ett kontinuerligt kalibreringsarbete, känsligt för störkällor.

Systemet anses effektivt med hänsyn till tidigare presenterade fördelar. Dock måste även nackdelarna beaktas och det är sannolikt ej kostnadseffektivt att installera ett värmekamerasystem avsett för en enskild byggnad, med hänsyn till den höga anskaffningskostnaden. Nyttan måste utifrån det givna fallet vägas mot kostnaden, där antalet byggnader och de kulturhistoriska värdena, sannolikt blir avgörande parametrar.}},
 author    = {{Green Pettersson, Johan and Söderling, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTVDG/TVBB}},
 title    = {{Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse}},
 year     = {{2021}},
}