Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

Lindell, Rebecka LU ; Larsson, Ulf LU and Lundh, Magnus LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

Seminariedatum: 14/01/2021

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Ulf Larsson, Rebecka Lindell, Magnus Lundh

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden

Syfte: Studiens syfte är att undersöka nordiska IPO:ers förstadagsavkastning och långsiktiga prestation. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida de valda faktorerna kan förklara förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. Slutligen ämnar studien att undersöka om cornerstone-investerare påverkar förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen.

Metod: Studien har ett... (More)
Titel: Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

Seminariedatum: 14/01/2021

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Ulf Larsson, Rebecka Lindell, Magnus Lundh

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden

Syfte: Studiens syfte är att undersöka nordiska IPO:ers förstadagsavkastning och långsiktiga prestation. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida de valda faktorerna kan förklara förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. Slutligen ämnar studien att undersöka om cornerstone-investerare påverkar förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen.

Metod: Studien har ett deduktivt angreppssätt med en kvantitativ utgångspunkt.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska fundament tar avstamp i Jay R. Ritters forskning om IPO:ers underprissättning och långsiktiga underprestation. Ritters hypoteser som förklarar delar av IPO-pusslet har format variablerna som används i tidigare forskning och denna studie.

Empiri: Urvalet för studiens första beroende variabel, förstadagavkastningen, består av 120 IPO:er noterade mellan 2014-01-01 och 2020-11-30. Urvalet för studiens andra beroende variabel, den långsiktiga prestationen, består av 86 IPO:er som genomfördes mellan 2014-01-01 och 2017-11-30. Studiens data är primärt hämtad från Datastream, Nasdaq, Oslo Børs, Finansinspektionen samt genom prospekt och årsredovisningar.

Slutsats: Studien visar att den genomsnittliga förstadagsavkastningen för nordiska IPO:er är 9,72%. Det är endast variabeln cornerstone-investerare som visar ett signifikant samband med förstadagsavkastningen. Studiens resultat visar att närvaron av cornerstone-investerare i genomsnitt bidrar till 6,6% högre förstadagsavkastning. IPO:er på den nordiska marknaden överpresterar index med i genomsnitt 5,19% på tre års sikt. Ingen av studiens utvalda faktorer, inklusive variabeln cornerstone-investerare, kan signifikant förklara den långsiktiga prestationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindell, Rebecka LU ; Larsson, Ulf LU and Lundh, Magnus LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden, Cornerstone investor, Initial return, Nordic market
language
Swedish
id
9036564
date added to LUP
2021-06-28 10:57:56
date last changed
2021-06-28 10:57:56
@misc{9036564,
 abstract   = {{Titel: Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

Seminariedatum: 14/01/2021

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Ulf Larsson, Rebecka Lindell, Magnus Lundh

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden

Syfte: Studiens syfte är att undersöka nordiska IPO:ers förstadagsavkastning och långsiktiga prestation. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida de valda faktorerna kan förklara förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. Slutligen ämnar studien att undersöka om cornerstone-investerare påverkar förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. 

Metod: Studien har ett deduktivt angreppssätt med en kvantitativ utgångspunkt.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska fundament tar avstamp i Jay R. Ritters forskning om IPO:ers underprissättning och långsiktiga underprestation. Ritters hypoteser som förklarar delar av IPO-pusslet har format variablerna som används i tidigare forskning och denna studie.

Empiri: Urvalet för studiens första beroende variabel, förstadagavkastningen, består av 120 IPO:er noterade mellan 2014-01-01 och 2020-11-30. Urvalet för studiens andra beroende variabel, den långsiktiga prestationen, består av 86 IPO:er som genomfördes mellan 2014-01-01 och 2017-11-30. Studiens data är primärt hämtad från Datastream, Nasdaq, Oslo Børs, Finansinspektionen samt genom prospekt och årsredovisningar. 

Slutsats: Studien visar att den genomsnittliga förstadagsavkastningen för nordiska IPO:er är 9,72%. Det är endast variabeln cornerstone-investerare som visar ett signifikant samband med förstadagsavkastningen. Studiens resultat visar att närvaron av cornerstone-investerare i genomsnitt bidrar till 6,6% högre förstadagsavkastning. IPO:er på den nordiska marknaden överpresterar index med i genomsnitt 5,19% på tre års sikt. Ingen av studiens utvalda faktorer, inklusive variabeln cornerstone-investerare, kan signifikant förklara den långsiktiga prestationen.}},
 author    = {{Lindell, Rebecka and Larsson, Ulf and Lundh, Magnus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lägger cornerstone-investerarna pusslet?}},
 year     = {{2021}},
}