Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap

Hochfellner, Manuella LU and Zezovski Lind, Magdalena (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sex personer, tre från ideella verksamheter och tre från kommunala myndigheter. Med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om kulturellt kapital, socialt kapital, habitus och fält samt Ole Petter Askheim och Magdalene Thomassens förklaring av empowerment teorin kunde vi analysera det empiriska resultatet. Resultatet visade att faktorer för digital utanförskap verkar vara relaterade till ålder, hemlöshet,... (More)
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sex personer, tre från ideella verksamheter och tre från kommunala myndigheter. Med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om kulturellt kapital, socialt kapital, habitus och fält samt Ole Petter Askheim och Magdalene Thomassens förklaring av empowerment teorin kunde vi analysera det empiriska resultatet. Resultatet visade att faktorer för digital utanförskap verkar vara relaterade till ålder, hemlöshet, brist på ekonomi, språkproblem och missbruk. Resultatet visade också att kunskapsbrist om digitala verktyg tycks vara en ledande orsak till digitalt utanförskap. När det kommer till hur verksamheterna arbetar med digital utanförskap visade resultatet att det beror på resurser, tillgångar och kunskap om digitalisering inom organisationerna. Även styrningen påverkar hur organisationer kan arbeta med digitalt utanförskap. Det gick även att se att samtliga organisationer arbetar motiverande klienterna på ett eller annat vis. Något som framkom bland samtliga intervjupersoner var en önskan om samarbete mellan olika verksamheter och myndigheter. Utvecklingen av digitaliseringsarbetet med klienterna varierar beroende på resurser. Vissa har planer att starta projekt där de kan hjälpa klienter med grundläggande tekniska problem och andra har planer på att fortsätta och växa sina samarbetsprojekt. (Less)
Abstract
The aim of this study has been to examine the way non-profit organizations and municipal administrations work with digital exclusion amongst their clients, what the factors for digital exclusion can be and what the digital development looks like. The study was performed using a qualitative method with semi-structured interviews. In total six people were interviewed, three from non-profit organizations and three from municipal administrations. With the help of Pierre Bourdieu's theories, and Donald Broady’s thesis, about cultural capital, social capital, habitus, and field as well as Ole Petter Askheim and Magdalene Thomassen’s explanation of the theory of empowerment we could analyze the empirical result. The result showed that factors for... (More)
The aim of this study has been to examine the way non-profit organizations and municipal administrations work with digital exclusion amongst their clients, what the factors for digital exclusion can be and what the digital development looks like. The study was performed using a qualitative method with semi-structured interviews. In total six people were interviewed, three from non-profit organizations and three from municipal administrations. With the help of Pierre Bourdieu's theories, and Donald Broady’s thesis, about cultural capital, social capital, habitus, and field as well as Ole Petter Askheim and Magdalene Thomassen’s explanation of the theory of empowerment we could analyze the empirical result. The result showed that factors for digital exclusion seem to be related to age, homelessness, lack of income, language difficulty, and addiction. The result also showed that lack of knowledge about digital tools seemed to be a leading cause of digital exclusion. When it comes to how non-profit organizations and municipal administrations work with digital exclusion the result showed that it all depends on the resources, access, and knowledge about digitalization within the organizations and administrations. A commonality between all interviewees was the wish to collaborate between different organizations and administrations. The development of digitalization work with the clients varies depending on the resources. Some have plans to start up projects where they can help clients with basic technological problems and others have plans to continue and grow their collaboration projects. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hochfellner, Manuella LU and Zezovski Lind, Magdalena
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
digital exclusion, digital divide, digital exclusion social work, non-profit organization, municipal administration Nyckelord: Digitalt utanförskap, digitalisering, utsatta grupper, ideella organisationer, kommunala verksamheter
language
Swedish
id
9036726
date added to LUP
2021-01-20 10:27:34
date last changed
2021-01-20 10:27:34
@misc{9036726,
 abstract   = {{The aim of this study has been to examine the way non-profit organizations and municipal administrations work with digital exclusion amongst their clients, what the factors for digital exclusion can be and what the digital development looks like. The study was performed using a qualitative method with semi-structured interviews. In total six people were interviewed, three from non-profit organizations and three from municipal administrations. With the help of Pierre Bourdieu's theories, and Donald Broady’s thesis, about cultural capital, social capital, habitus, and field as well as Ole Petter Askheim and Magdalene Thomassen’s explanation of the theory of empowerment we could analyze the empirical result. The result showed that factors for digital exclusion seem to be related to age, homelessness, lack of income, language difficulty, and addiction. The result also showed that lack of knowledge about digital tools seemed to be a leading cause of digital exclusion. When it comes to how non-profit organizations and municipal administrations work with digital exclusion the result showed that it all depends on the resources, access, and knowledge about digitalization within the organizations and administrations. A commonality between all interviewees was the wish to collaborate between different organizations and administrations. The development of digitalization work with the clients varies depending on the resources. Some have plans to start up projects where they can help clients with basic technological problems and others have plans to continue and grow their collaboration projects.}},
 author    = {{Hochfellner, Manuella and Zezovski Lind, Magdalena}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap}},
 year     = {{2021}},
}